Ootame kandidaate sihtkapitalide nõukogude uutesse koosseisudesse!

Kuulutame välja kandidaatide esitamise järgnevate sihtkapitalide nõukogude uutesse koosseisudesse:

*arhitektuuri sihtkapital *audiovisuaalse kunsti sihtkapital *helikunsti sihtkapital *kirjanduse sihtkapital *kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital *näitekunsti sihtkapital *rahvakultuuri sihtkapital

Nõukogude liikmed valitakse kaheks aastaks. Valdkonnas tegutsevaid isikuid saavad kandidaadiks esitada vastavate kultuurialade ühendused. 

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus või CV
  • kandidaadi poolt allkirjastatud nõusolek
  • esitaja kontaktandmed
  •  

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. oktoober 2015. 

Kirjalikud ettepanekud palume saata Eesti Kultuurkapitali aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või
e-postile: kulka@kulka.ee 

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse hiljemalt 30. oktoobril Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel www.kulka.ee 

Lisainfo: Piret Maiberg, tel 699 9155, e-post: piret.maiberg@kulka.ee

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta