Arhitektuuri sihtkapital ootab taotlusi õppelähetuse stipendiumile!

Õppelähetuse stipendiumi eesmärgiks on  on aidata kaasa teadmiste vahetusele ja rahvusvaheliste teadusalaste kontaktide loomisele.

  Stipendiumiga toetatakse õppetöös edukate arhitektuuri sihtkapitali poolt toetatavate looverialade (arhitektuuri, sisearhitektuuri, disaini, kunstiteaduse ja -teooria, maastikuarhitektuuri, ajaloolise arhitektuuri kaitse) magistrantide ja doktorantide õpinguid välisülikoolides. Välismaal sooritatud ained peavad minema arvesse õppekava täitmisel Eestis. Välismaal sooritatud ained peavad minema arvesse õppekava täitmisel Eestis. Stipendiumi saab taotleda üks kuni neli semestrit kestvaks õppelähetuseks ning selle suurus on 2 500 eurot kuni 10 000 eurot. Stipendium makstakse välja osade kaupa (2500 eurot semestris) õppeasutuse kinnituskirja alusel vastuvõtmise või edasijõudmise kohta.  Stipendiumi saavad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid ja doktorandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.

Taotlus tuleb esitada korraga kogu õppeperioodiks 20. maiks.

Taotlus peab sisaldama:
  • portfooliot pdf formaadis (mitte suurem kui 10Mb);
  • taotleja poolt allkirjastatud kinnituskirja, et ta on nõus pärast ülikooli lõpetamist töötama oma eriala Eesti ülikoolis assistendina vähemalt kahe semestri jooksul;
  • Eesti ülikooli erialakateedri soovitus- ja aktsepteerimiskirja, et ollakse nõus võtma üliõpilane peale õpingute lõppu vähemalt kaheks semestriks assistendina tööle;
  • välismaa õppeasutuse kinnituskirja kooli vastuvõtmise (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta;
  • informatsiooni teiste toetusallikate kasutamisest (fondide toetused, stipendiumid jms);
  • kohaliku ülikooli eelvaliku tegemise kohta kinnitust, koos soovituskirjaga.
Lisainfo: Tiina Klemm, tiina.klemm@kulka.ee
Tel: 6 999 160