Arhitektuuri sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2021. a III vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 23. august. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (30.06.2021 muudeti või täpsustati  järgmisi punkte  2.1.22.1.6.22.1.6.5,  punkte 2.2.3 - 2.2.4.,  punkte 2.3.2 ja 2.3.42.5.4.,  punkte 3.1.1 - 3.1.2.,  punkte 4.5.1. - 4.5.8)

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 30. juuni koosolekul kõigi sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning Avatud Eesti Raamatu (AER) ja Hieronymuse tõlkeprogrammide raha jagamise kordade muudatused. 


Kõik uudised