Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia kandidaatide esitamine


Tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ning ergutamaks arhitektuurielu, annab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital välja arhitektuuri aastapreemiad.

Preemiakandidaate võib esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise/rekonstrueerimise ja arhitektuurialase tegevuse valdkonnast.

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Objekti valmimise aeg peab mahtuma ajavahemikku mai 2015 kuni aprill 2016.


Ootame ettepanekuid pdf-formaadis presentatsioonina – vabas vormis tekst, mis sisaldab vähemalt neli A4 formaadis fotot, jooniseid, autori CV-d isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral märkige autorluse määr protsentides), omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema andmeid ning ehitajafirma nime. Ettepanekuid kandidaatide kohta võetakse vastu 1. maini 2016 e-kirja teel aadressil arhitektuur@kulka.ee