Head taotlejad!

Rahvakultuuri sihtkapitali toetuste ja stipendiumide jagamise korda on 2015. aastal uuendatud. Oleme nõudeid taotlustele rohkem lahti kirjutanud ja  täpsustanud –loodetavasti on sellest edukaks taotlemiseks rohkem abi.

Kui taotlejad üldjuhul järgivad nõudeid, mis taotlustele esitatakse, kipuvad mõned probleemid korduma. Neile korduma kippuvatele probleemidele soovib sihtkapitali nõukogu käesolevaga tähelepanu juhtida.

1.      Kui kirjutate taotlust, mõelge sellelegi,  et hiljem tuleb kirjutada projektist lähtuvalt ka aruanne.

2.      Esitage aruanne õigeaegselt.

3.      Tegevust planeerides hinnake  kriitiliselt projekti läbiviimiseks kuluvat aega. Sihtkapitalile laekub liiga palju avaldusi, kus palutakse tähtaja pikendamist.

4.      Sihtkapital soovib taotluse juures näha lahtikirjutatud eelarvet, kus on kindlasti märgitud ka need eelarveread, mille katteks soovitakse rahvakultuuri sihtkapitalilt toetust.

5.      Palun jälgige, et kulud oleks abikõlbulikud, st - ei küsitaks raha nende tegevuste tarvis, mida rahvakultuuri sihtkapital  ei toeta.

6.      Sihtkapital ootab taotlejatelt tervikprojekte – ühte projekti ei ole mõistlik erinevate taotlejate vahel nö „hajutada“.

7.      Kui projekti läbiviimiseks küsitakse raha erinevatest KulKa sihtkapitalidest, eeldame, et tervikprojekti eelarve on kõikidesse sihtkapitalidesse esitatud taotluste puhul ühesugune.

8.      Ärge unustage lisada taotlusele hinnapakkumisi (ruumirendid, sõidupiletid jms)!

9.      Olge ausad ja konkreetsed.

Rahvakultuuri sihtkapitalile laekub igas taotlusvoorus 500-700 taotlust. Seetõttu moodustub kõigist hästi kirjutatud ja korralikult vormistatud taotlusest nn pingerida, sest ka kõige parema tahtmise juures ei ole RK sihtkapitalil võimalik kõiki taotlusi rahastada. Pingereas jäävad tahapoole esmajoones need taotlused, mille mõju kogukonnale on väiksem.

Soovime edukat taotlemist ja meeldivat koostööd!

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu