Rahvakultuuri sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2022. a IV vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 21. november. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (28.03.2022 muudeti või täiendati järgmisi punkte:  2.1.3, 2.1.42.1.5.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.5)
Kõik uudised