Ootame ettepanekuid muusikapreemiatele!

Helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2014/2015.

Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 20. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee (Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee)

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, Estonia Kontserdisaalis  algusega kell 19.00.

Koos sihtkapitali aastapreemiatega antakse üle ka Eesti Muusikanõukogu preemiad kolmes kategoorias:

  • Heliloomingu preemia  
  • Interpretatsiooni preemia 
  • Muusikaelu tegelase preemia