Alanud on 2019. a I vooru taotluste vastuvõtt. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruaril.  
Alustage taotluse koostamisega varakult ja vaadake üle ka jaotamise põhimõtted.
Viimane uudis

Balti Kultuurifond alustab taotluste vastuvõttu

Alates käesoleva aasta jaanuarist saab taotleda Balti Kultuurifondilt toetust Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide läbiviimiseks. 8. juulil 2018 loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas, taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.

Loe veel
Vanemad uudised


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta