Ekspertgrupi eelmised koosseisud

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2013-2015 

(kinnitatud 29. aprillil 2013. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2013 - S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Vahur Salom esimees        Riikar MTÜ
Mati Sadam aseesimeesMaadlusklubi Järvamaa Matimehed
Paul Poopuu  Türi Spordiklubide Liit
Aune Suve  Kultuuri-ja Haridusselts Üksmüts MTÜ
Silvi Tumanskaja  Paide Muusikakool

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2011-2013

(kinnitatud 29. aprillil 2011. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2011 - S09)
Liige                                                        Liikmekandidaadiks esitaja                            
Arne Põder esimeesKoigi Kultuuriselts MTÜ 
Vahur Salom aseesimeesRiikar MTÜ 
Marika Kuusik  Paide Kultuurikeskus 
Paul Poopuu Türi Spordiklubide Liit MTÜ 
Kerli Sirila  Järvamaa Kultuuri Nõukoda 

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2009-2011

(kinnitatud 14. mail 2009.a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2009-S09) 

Liige                             

                           

Liikmekandidaadiks esitaja                            

Kaarel Aluoja 

esimees

Türi Muusikakool, Türi Vallavalitsus 

Daina Pärt  

aseesimees

Järva Maavalitsus 

Marika Kuusik 

 

Riikar MTÜ 

Arne Põder 

 

Paide Muusikakool, Paide Vallavalitsus 

Mati Sadam 

 

Järvamaa Spordiliit, Koeru Spordiklubi 

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2007-2009

(kinnitatud 8. mail 2007. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2007-S09) 
Liige                                             Liikmekandidaadiks esitaja                         
Ülle JäägeresimeesKoeru Haridus- ja Kultuuriselts, Järvamaa Kultuuri Nõukoda 
Kaarel AluojaaseesimeesTüri Vallavalitsus, Türi Muusikakool, Türi Kultuurimaja
Arto Saar  Järva-Jaani Vallavalitsus
Mati Sadam Järvamaa Spordiliit, Imavere Spordiklubi, Koeru Spordiklubi, Türi Spordiklubide Liit
Ants Välimäe  Imavere Vallavalitsus, Saar Kirjastus

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2005-2007

(kinnitatud 6. mail 2005. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2005-S09)
Liige                                   
Ülle Välimäeesimees
Arne Põderaseesimees
Arto Saar 
Ülle Jääger 
Tiiu Saarist