Järvamaa ekspertgrupp

Ekspertgrupi eelmised koosseisud

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2021-2023

(kinnitatud 28. aprillil 2021. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2021 - S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Aune Suve-Kütt
MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts
Eva Linno
MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts
Kaarel Aluoja aseesimees Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts MTÜ, Ajakeskus Wittenstein SA, Türi Kultuurikeskus
Paul Poopuu esimees Türi Spordiklubide Liit
Piret Maaring  esimeeJärvamaa Spordiliit, MTÜ Paide Võrkpalliklubi

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2019-2021

(kinnitatud 23. aprillil 2019. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2019 - S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Piret Maaring
SK Vargamäe MTÜ, Järvamaa Spordiliit, Paide Võrkpalliklubi, Järvamaa Kabeklubi MTÜ, Roosna-Alliku Spordiklubi
Jane Kiristaja
Paide Muusika- ja Teatrimaja, Järvamaa Muuseum/Ajakeskus Wittenstein; Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts
Kaido Kirikmäe Paide Muusika- ja Teatrimaja

Kaja Kraav 

aseesimees MTÜ Kultuuri- ja haridusselts ÜKSMÜTS
Paul Poopuu esimeesTüri Spordiklubide Liit, Türi Kultuurikeskus

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2017-2019

(kinnitatud 18. aprillil 2017. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2017 - S09 )
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja

Janno Viilup


Korvpalliklubi Seitse MTÜ, Sihtasutus Paide Spordikeskus, Aravete Spordi- ja Tervisekeskus, MTÜ Paide Ramm, Paide Ujumisklubi, Rahvatantsurühm Loomisel MTÜ, Paide Võrkpalliklubi MTÜ
Kaarel Aluoja
esimeesEesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester MTÜ

Kaido Kirikmäe


Paide Kultuurikeskus, Ühendus Weissenstein MTÜ

Kaja Kraav


MTÜ Kultuuri- ja haridusselts ÜKSMÜTS
Toomas Tammik

Koeru Kultuurimaja

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2015-2017

(kinnitatud 21. aprillil 2015. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2015 - S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Kaarel Aluoja  aseesimees   Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester MTÜ  
Mati Sadam esimees Järvamaa Spordiliit, Spordiklubi Väätsa
Aune Suve-Kütt   Kultuuri- ja haridusselts Üksmüts MTÜ  
Toomas Tammik    SA Maaspordikeskus  
Silvi Tumanskaja   MTÜ Igaühele Midagi

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2013-2015

(kinnitatud 29. aprillil 2013. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2013 - S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                        
Vahur Salom esimees        Riikar MTÜ
Mati Sadam aseesimeesMaadlusklubi Järvamaa Matimehed
Paul Poopuu  Türi Spordiklubide Liit
Aune Suve  Kultuuri-ja Haridusselts Üksmüts MTÜ
Silvi Tumanskaja  Paide Muusikakool

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2011-2013

(kinnitatud 29. aprillil 2011. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2011 - S09)
Liige                                                        Liikmekandidaadiks esitaja                            
Arne Põder esimeesKoigi Kultuuriselts MTÜ 
Vahur Salom aseesimeesRiikar MTÜ 
Marika Kuusik  Paide Kultuurikeskus 
Paul Poopuu Türi Spordiklubide Liit MTÜ 
Kerli Sirila  Järvamaa Kultuuri Nõukoda 

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2009-2011

(kinnitatud 14. mail 2009.a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2009-S09)

Liige                            

                           

Liikmekandidaadiks esitaja                           

Kaarel Aluoja

esimees

Türi Muusikakool, Türi Vallavalitsus

Daina Pärt  

aseesimees

Järva Maavalitsus

Marika Kuusik

 

Riikar MTÜ

Arne Põder

 

Paide Muusikakool, Paide Vallavalitsus

Mati Sadam

 

Järvamaa Spordiliit, Koeru Spordiklubi


Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2007-2009

(kinnitatud 8. mail 2007. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2007-S09)
Liige                                             Liikmekandidaadiks esitaja                        
Ülle JäägeresimeesKoeru Haridus- ja Kultuuriselts, Järvamaa Kultuuri Nõukoda
Kaarel AluojaaseesimeesTüri Vallavalitsus, Türi Muusikakool, Türi Kultuurimaja
Arto Saar  Järva-Jaani Vallavalitsus
Mati Sadam Järvamaa Spordiliit, Imavere Spordiklubi, Koeru Spordiklubi, Türi Spordiklubide Liit
Ants Välimäe  Imavere Vallavalitsus, Saar Kirjastus

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2005-2007

(kinnitatud 6. mail 2005. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2005-S09)
Liige                                 
Ülle Välimäeesimees
Arne Põderaseesimees
Arto Saar 
Ülle Jääger 
Tiiu Saarist