Ekspertgrupist

Saaremaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Uusi ja perspektiivseid kultuuri- ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas. Maakonna kultuurikollektiivide ja üksikisikute osalemist konkurssidel, festivalidel jt olulistel sündmustel. Maakonna sportlaste treening-ettevalmistust ja osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võitlustel. Maakonnas tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri-ja sporditegelaste enesetäiendamist ja loometööd. Maakondliku tähtsusega ajaloo- ja kultuuripärandi kogumist, koostamist ja säilitamist; maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete jmt kirjastamist; pärimuskultuuri propageerivad projekte; oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist ning maakonna kultuuri-ja spordipreemiate väljaandmist.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees  Tõnis Kipper.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Tea Rauk, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.

Supporting Estonian culture