Saaremaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist

Saaremaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Uusi ja perspektiivseid kultuuri- ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas. Maakonna kultuurikollektiivide ja üksikisikute osalemist konkurssidel, festivalidel jt olulistel sündmustel. Maakonna sportlaste treening-ettevalmistust ja osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võitlustel. Maakonnas tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri-ja sporditegelaste enesetäiendamist ja loometööd. Maakondliku tähtsusega ajaloo- ja kultuuripärandi kogumist, koostamist ja säilitamist; maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete jmt kirjastamist; pärimuskultuuri propageerivad projekte; oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist ning maakonna kultuuri-ja spordipreemiate väljaandmist.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees Tõnis Kipper.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Tea Rauk, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.