Kõik uudised

Taotluste esitamine maikuisesse jaotusvooru on lõppenud. Tulemused avalikustatakse  taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel või kolmandal nädalal.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta