Kõik uudised
Taotluste esitamine  2016. a II jaotusvooru on lõppenud. Taotluste tulemused avaldatakse hiljemalt  juuli kolmandal nädalal meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta