Stipendium  “Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane” 

Statuut

  • Stipendium on algatatud Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi poolt 2013. aastal.
  • stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 20.veebruar
  • stipendiumi kandidaadi saab esitada Ida-Virumaal tegutsev spordiorganisatsioon (esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi)
  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 23-aastane (kaasa arvatud) noorsportlane
  • stipendiumitaotlus peab olema esitatud E-KULKA keskkonna
  • stipendiumitaotluses peab esitama ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärgid
  • stipendiumi suurus aastas on 600 eurot (200 eurot kvartalis)
  • stipendiumi eraldamise otsustab Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp
  • Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga toetusstipendiumi lepingu.                  
  • aastas antakse välja kuni 15 stipendiumit

Kinnitatud Ida-Virumaa Ekspertgrupi protokolliga nr 9/2013-M03, 10.09.2013

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta