Nõukogu koosseis 2015–2017

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a korraldusega nr 529)

Kultuuriminister nõukogu esimees - Indrek Saar (alates 9.04.2015)
Liikmed:  
Are Eller
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (alates 5.02.2015)
Karlo Funk audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David O'Brock
kultuuriministri nimetatud esindaja
Lemmi Oro
rahandusministri nimetatud esindaja
Peeter Pere
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Triin Soone
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder helikunsti sihtkapitali esindaja
Berit Teeäär
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta