Traducta ekspertkomisjon

Tõlkestipendiumi Traducta komisjon moodustati vastavalt Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsusele 5. märtsil 2003. a viieliikmelisena. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat, komisjoni kuuluvad:

  • kirjanduse sihtkapitali esindaja Kultuurkapitali nõukogus;
  • Eesti Näitemängu agentuuri esindaja;
  • Estonian Literary Magazine’i kolleegiumi esindaja;
  • Eesti Kirjanike Liidu esindaja;
  • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja.

Traducta komisjoni koosseis 17.08.2015 - 16.08.2017

  • Krista Kaer
  • Heidi Aadma
  • Karlo Funk
  • Ilona Kivirähk
  • Ilvi Liive

Kinnitatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega 17. 08 2015, protokoll nr 8/2015 - S09

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta