Traducta ekspertkomisjon

Tõlkestipendiumi Traducta komisjon moodustati vastavalt Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsusele 5. märtsil 2003. a viieliikmelisena. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat, komisjoni kuuluvad:

  • kirjanduse sihtkapitali esindaja Kultuurkapitali nõukogus;
  • Eesti Näitemängu agentuuri esindaja;
  • Estonian Literary Magazine’i kolleegiumi esindaja;
  • Eesti Kirjanike Liidu esindaja;
  • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja.

Traducta komisjoni koosseis 17.08.2015 - 16.08.2017

  • Krista Kaer
  • Heidi Aadma
  • Karlo Funk
  • Ilona Kivirähk
  • Ilvi Liive

Kinnitatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega 17. 08 2015, protokoll nr 8/2015 - S09

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta