Valdkonna ajalehed/ajakirjad

Fondid

Kultuuriasutused

Loomeliidud

Kirjastused

Raamatumüüjad

Loomemajad

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta