Lepingute sõlmimine

Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja lepingu Saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel. 

Lepinguid on nelja tüüpi:
  • Preemia leping
  • Stipendiumi leping
  • Toetuse leping
  • Sihtotstarbelise toetuse leping (aruande esitamise kohustusega leping)
Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused Kultuurkapitali poolt antava preemia/stipendiumi/toetuse kasutamisel.

Lepingus fikseeritakse ära, et stipendiumi/toetuse Saaja on avaldanud oma soovi saada Kultuurkapitali stipendiumi/toetust vormikohase taotluse edastamisega Kultuurkapitalile. Stipendiumi/toetuse Saaja kinnitab, et kõik taotluses edastatud andmed on õiged. Kultuurkapital on taotluse läbi vaadanud  ja teinud selle kohta otsuse, mille sisu on sätestatud lepingus.

Sihtotstarbelise toetuse lepingu üldtingimused


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta