Lepingute sõlmimine

Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja lepingu Saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel. 

Lepinguid on nelja tüüpi:
  • Preemia leping
  • Stipendiumi leping
  • Toetuse leping
  • Sihtotstarbelise toetuse leping (aruande esitamise kohustusega leping)
Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused Kultuurkapitali poolt antava preemia/stipendiumi/toetuse kasutamisel.

Lepingus fikseeritakse ära, et stipendiumi/toetuse Saaja on avaldanud oma soovi saada Kultuurkapitali stipendiumi/toetust vormikohase taotluse edastamisega Kultuurkapitalile. Stipendiumi/toetuse Saaja kinnitab, et kõik taotluses edastatud andmed on õiged. Kultuurkapital on taotluse läbi vaadanud  ja teinud selle kohta otsuse, mille sisu on sätestatud lepingus.

Sihtotstarbelise toetuse lepingu üldtingimused

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta