Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia kandidaatide esitamine


Tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ning ergutamaks arhitektuurielu, annab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital välja arhitektuuri aastapreemiad.

Preemiakandidaate võib esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise/rekonstrueerimise ja arhitektuurialase tegevuse valdkonnast.

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Objekti valmimise aeg peab mahtuma ajavahemikku mai 2015 kuni aprill 2016.


Ootame ettepanekuid pdf-formaadis presentatsioonina – vabas vormis tekst, mis sisaldab vähemalt neli A4 formaadis fotot, jooniseid, autori CV-d isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral märkige autorluse määr protsentides), omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema andmeid ning ehitajafirma nime. Ettepanekuid kandidaatide kohta võetakse vastu 1. maini 2016 e-kirja teel aadressil arhitektuur@kulka.ee

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta