Toetus spordiveteranile 

  • eraldatakse kord nelja kvartali jooksul
  • stipendiumi võib taotleda kas veteran ise, alaliit vm spordiühendus või –asutus
  • kui taotlejaks on alaliit vm spordiühendus või –asutus ning esitatud on mitu kandidaati, siis tuleb kandidaadid esitada pingereas, alaliit võib esitada ühte jaotusse kuni 3 kandidaati
  • stipendiumi suurus on 400 eurot 
  • stipendiumitaotlus peab olema esitatud Eesti Kultuurkapitali taotlusblanketil 
  • stipendiumitaotluses peab esitama ülevaate veterani sportlikest saavutustest või tema tegevusest spordiorganisaatorina 
  • stipendiumitaotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta