Järvamaa ekspertgrupp

Aastapreemiad

2010

Ahti Uppin Maakondliku spordielu ja tõstespordi edendamise eest Eestis 3,000 krooni
Tiiu Kiik Järvamaa muusikaelu rikastamise eest 3,000 krooni
Marika Rajamäe Artiklisarja „Unustatud mõis“ kaudu Järvamaa ajaloo tutvustamise eest 3,000 krooni
Ülle Vaas Kohaliku kultuurielu edendamise eest 3,000 krooni
Piret Reinfeldt Spordielu edendamise eest Järvamaal 3,000 krooni
Anne-Ly Pihlak Rahvatantsu ja liikumisrühmade piirkondliku edendamise eest 3,000 krooni
Andris Avamere Uuenduslike ideede rakendamise ja uute kollektiivide ellukutsumise eest 3,000 krooni
Thea Kristal HOLAÖÖ pikaajalise korraldamisega muusikaelu rikastamise eest 3,000 krooni
Kristjan Kõljalg Koigi valla kultuurielu edendamise eest 3,000 krooni
Eve Siilak Omaloomingulise lauluvõistluse „Südamelaul“ pikaajalise korraldamise eest 3,000 krooni

2009

Malle Lomp Toetusstipendium Malle Lombile pikaajalise tulemusliku töö eest kohaliku ja Järvamaa kultuurielu arendamisel 3,000 krooni
Vello Kallandi Aktiivse tegevuse eest piirkonna ajaloopärandi kogumisel ja jäädvustamisel 3,000 krooni
Marko Mänd Uudse ja suurt lugejaskonda kaasava ajaveebi käimapanemise ja vabatahtliku toimetamise eest 3,000 krooni
Helle Põllu aastakümnete pikkuse töö eest Järvamaa spordi arendamisel 3,000 krooni
Paul Poopuu Tulemusrikka ja entusiastliku töö eest spordiklubi JOKA juhtimisel ja noororienteerujate treenimisel 3,000 krooni
Leo Matikainen Aktiivse ja pikaajalise kohaliku piirkonna spordielu edendamise eest 3,000 krooni
Enn Sõmer Järvamaa spordiveteranide tegevuse pikaaegse eestvedamise eest 3,000 krooni
Jaanika Aasa MoeP.A.R.K eestvedamise ja moekultuuri edendamise eest Järvamaal 3,000 krooni

2008

Taiga Laur Järvamaa saalihoki arendamise eest 3,000 krooni
Segakoor Suisapäisa MTÜ Olulise panuse eest Järvamaa positiivse maine kujundamisel 5,000 krooni
Kalle Puss Sangpommispordi edendamise ja tulemusliku esindamise eest 3,000 krooni
Herbert Last Pikaajalise tulemusliku kultuuritöö eest 5,000 krooni
Iren Lill Türi Kevadfestivalide korraldamise eest 3,000 krooni

2007

Ellu Kaasik Järvamaa Kultuuripreemiad 2007  elutööpreemia 5,000 krooni
Ülle Välimäe Järvamaa kultuuripärli nomenent 5,000 krooni
Mati Palmet Järvamaa Kultuuripärli nominent 2007 5,000 krooni
Albu Vallavalitsus Järvamaa kultuuripärl 2007 nominent 5,000 krooni
Kesk-Eesti Käsitööselts Järvamaa Kultuuriopärli 2007 nominat 5,000 krooni

2006

Järvamaa Poistekoor Järvamaa Poistekoori toetusstipendium silmapaistvate saavutuste eest 2006 aastal 5,000 krooni
 Lili Välimäe tulemusliku kultuuritöö eest Imavere vallas 5,000 krooni
Ulvi Praks toetusstipendium tulemusliku töö eest Türi Raamatukogus 5,000 krooni
 Vaike Tormilatoetusstipendium tulemusliku töö eest segatantsurühma "Kaktus" juhendamise eest 5,000 krooni
Heino Aavasalu saavutuste eest motospordi arendamisel 5,000 krooni

2005

Ülle Vaas Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Teet Tihvan Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Herbert Last Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Uno Aan Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Andris Avamere Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Glaidi Aasrand Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Els Puolokainen Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Mati Sadam Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Varje Vürst Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Indrek Vijard Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni
Leelo Jürimaa Järvamaa ekspertgrupi aastapreemia 5,000 krooni

2004

Anne-Ly Pihlak  Koeru liikumisringide ja tantsurühmade juhendamise eest 4,000 krooni
Evi Sein   Pikaaegse kohusetundliku töö eest Koeru valla kultuuritööl 4,000 krooni
Järva-Jaani Tuletõrje selts  2004.a. suurüritustel osalemise ja turismi arendamise eest Järva-Jaani vallas 7,000 krooni
Tea Saar  Vokaalmuusikakultuuri edendamise eest Järvamaal 4,000 krooni
Lõuna-Järvamaa Puhkpilliorkester -  Eduka tegevuse eest puhkpillimuusika valdkonnas Järvamaal 7,000  krooni
Jaan Sapp  Sargvere Spordiklubi juhtimise ja aktiivse tegevuse eest spordiürituste korraldamisel 4,000  krooni

2003

Anne Pindre  Aastapreemia 2003.a.tulemusliku kultuuri- ja sporditöö eest 5,000 krooni
Vaike Siemann Aastapreemia 2003.a tulemusliku kultuuri- ja sporditöö.eest 5,000 krooni
Jaak Salmar  Aastapreemia 2003.a tulemusliku kultuuri- ja sporditöö eest 5,000 krooni
Georgi Särekanno Aastapreemia 2003.a. tulemusliku kultuuri- ja sporditöö eest 5,000 krooni
Raido Rohi Aastapreemia 2003.a. tulemusliku kultuuri- ja sporditöö eest 5,000 krooni

2002

Erna Kaasik Jõulutoetus 2,000 krooni
Ülle Oru Jõulutoetus 2,000 krooni
Katrin Puusepp Jõulutoetus 2,000 krooni
Mait Raudsepp Jõulutoetus 2,000 krooni
Urmas Sild Jõulutoetus 2,000 krooni
Kalev Terder Jõulutoetus 2,000 krooni
Aivo Toomistu Jõulutoetus 2,000 krooni

2001

Lembit Saarsalu Jõulutoetus 2,000 krooni
Marika Kuusik Jõulutoetus 2,000 krooni
Ülle Kuldkepp Jõulutoetus 2,000 krooni
Ants Välimäe Jõulutoetus 2,000 krooni
Mati Sadam Jõulutoetus 2,000 krooni
Mikk Dede Jõulutoetus 2,000 krooni

2000

Tiina Kivimäe Jõulutoetus 2,000 krooni
Thea Kristal Jõulutoetus 2,000 krooni
Tiiu Shüts Jõulutoetus 2,000 krooni
Uno Aan Jõulutoetus 2,000 krooni
Vello Kolnes Jõulutoetus 2,000 krooni
Tiit Tikkerberg Jõulutoetus 2,000 krooni