Raplamaa ekspertgrupp

Aastapreemiad 

2020

Preemia saajaPreemia selgitus
Margus Mikomägi

Kultuuripärl – Rapla ja muu maalima teljel kirjutav kultuuritark, kes kastab aegajalt oma vaimusärgi ajavoolu jõkke, peatab voolu ja paneb sinna korraks muljetavaldava kommentaaritõkke

Madis Pärn 
Elutööpreemia – hingega tehtud töö eest Alu spordielu ülesehitamisel ja hoidmisel ning hindamatu panuse eest maakonna spordielu edendamisel läbi oma elu
Marike Uusjärv
Kultuuripreemia – pikaaegse koorimuusika ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmise eest Kabala piirkonnas
Kohila Sümpoosion
(kunstnikud Evelin Saul ja Juss Heinsalu)
Kultuuripreemia – Kohila Sümpoosionile kui traditsiooni kandjale ning
olulisele sündmusele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, mis kogub kaasaegseid puupõletusealaseid teadmisi-oskusi ning toimib nende vahendajana professionaalses ringkonnas ja tavapubliku hulgas
Wäega Wärk MTÜ
Kultuuripreemia – pärimustraditsioonide hoidmise ja innustunud
levitamise eest Märjamaal
Rait Talvoja
Kultuuripreemia – paikkonna ajaloo säilitamise ja tutvustamise eest
Kairis Kontus
Kultuuripreemia – pikaaegse panuse eest kultuurielu edendamisse ja
kogukonna kaasamisse Kohilas
Maarika Lips
Aastapreemia – emakeele ja kirjanduse propageerimise ning koolinoorte inspireerimse eest Rapla maakonna emakeeleõpetajate ühenduse pikaaegse esimehena
Ingrid Lenk
Aastapreemia – hingega tehtud töö eest kehalise kasvatuse ja liikumise propageerijana Rapla Vesiroosi Koolis ja maakonnas
Noorte Filmifestival
Kaader
(MTÜ Filmipidu)

Aastapreemia – 
noorte ja filminduse sinasõpruse hoidmise eest
EELK Hageri koguduse kammerkoor Lambertus Aastapreemia – Eesti algupärase koorimuusika edendamise ja salvestamise eest
Jüri Pritsin Aastapreemia –  Kohila valla laste ja täiskasvanute spordielu edendamise eest
Kapa Festival Aastapreemia –  suurepärase Kapa-Festivali korraldamise eest
Siim Viisut
Aastapreemia –  saalihoki elu edendamise eest maakonnas ning
Kehtna/Rapla ühisvõistkonna eduka juhendamise eest
Malle TalvojaAastapreemia – Juuru piirkonna kultuurielu elavdamise ja
raamatukogu arendamise eest
Annika Tammus  Aastapreemia – saalihoki elu edendamise eest maakonnas ning
Kehtna/Rapla ühisvõistkonna eduka juhendamise eest
Maria Saarna Aastapreemia – Hageri kogukonna kultuuri- ja seltsielu aktiivse
edendamis eest