Annetamine Kultuurkapitalile

Annetuste vastuvõtmine on üks Kultuurkapitali võimalustest kaasata erakapitali kultuuri rahastamisse. Kultuurkapitali seaduse järgi moodustub Kultuurkapitali vara muuhulgas ka Kultuurkapitali heaks tehtavatest varalistest annetustest, vt sihtannetuste alusel preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise alused.

Sihtotstarbelisi annetusi ja pärandusi kasutatakse ainult annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil.
Kultuurkapitalile tehtud annetustelt kohustub annetaja tasuma tulumaksu, vt tulumaksuseadus.

Avalduse täitmine

Annetuse tegemiseks tuleb täita annetuse avaldus (Word; PDF), milles fikseeritakse annetuse summa ja sihtotstarve (eesmärk).

Avalduse alusel sõlmib Kultuurkapital annetajaga kahepoolse lepingu, mis on ühtlasi rahalise ülekande tegemise aluseks.