Rahvakultuuri sihtkapital

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 2023

Elutöö- ja peapreemia (kuni 2022.a) laureaatide nimed leiab siit.
Eesti
Pärimusmuusika Keskus
Peapreemia – Viljandi pärimusmuusika festivali 30 aasta pikkuse korraldamise ning Eesti
muusikalise emakeele väärtustamise ja järeltulevatele põlvedele edasiandmise eest.
8000 eurot
LendTeater Aastapreemia – harrastusteatri
aastapreemia suure panuse eest etenduskunstide arendamisel harrastusteatrite
maastikul
6000 eurot
Tantsupeomuuseum Aastapreemia – rahvatantsu aastapreemia rahvatantsu ajaloo talletamise, väärtustamise ja
populariseerimise eest
6000 eurot
Lembe Sihvre, Kristi Teder ja Saima Tõigast  Aastapreemia – käsitöö
aastapreemia „Paeltega ehitud puud“ projekti eestvedamise eest
6000 eurot
Ingrid Kõrvits  Aastapreemia – koorimuusika aastapreemia rahvusvahelise
koorifestivali „Tallinn2023“ eduka juhtimise eest, noorte laulupeol
neidudekooride dirigeerimise eest ja kõrgetasemeliste konkursitulemuste eest 2023. aastal
6000 eurot
Reeli Reinaus  Aastapreemia – folkloori aastapreemia Hageri kihelkonnast
talletatud pärimuslugudel põhineva kogumiku „Keerdus kadakas ja kadunud haned. Hageri kohapärimus” koostamise eest
6000 eurot
Kadri Giannakaina Laube  Aastapreemia pärimusmuusika aastapreemia rahvapillilaagrite
25 aasta pikkuse korraldamise eest Võrumaal
6000 eurot
Kristel Rattus Aastapreemia – muuseumivaldkonna
aastapreemia Eesti Rahva Muuseumi interdistsiplinaarse suurnäituse „Õige keha,
vale keha?“ kureerimise ja kultuuriliste tähenduste vahendamise eest
6000 eurot

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 2022

Asta Õimfolkloori aastapreemia Eesti rahvapärase kujundkeele ja väljendivara uurimise ja populariseerimise eest
4000 eurot
Teater KaRakTer
(MTÜ KaRakTer)
harrastusteatri aastapreemia Eesti teatrimaastiku rikastamise ning kõrgtasemeliste lavastuste eest
4000 eurot
Marika Kuusikkoorimuusika aastapreemia pikaajalise ja tulemusliku poiste- ja meestelaulu edendamise eest
4000 eurot
Agnes Aljasmuuseumivaldkonna aastapreemia pühendunud ja innovaatilisele museoloogile EMYA sündmuse korraldamise eest
4000 eurot
Anu Raud ja 
Tuuli Tubin McGinley
käsitöö aastapreemia säästliku ja alalhoidliku elustiili populariseerimise ning püksipaikamise konkursi ja näituse korraldamise eest
4000 eurot
Ave Anslanrahvatantsu aastapreemia Eesti naiste tantsupeo "Pere lugu" pealavastajale
4000 eurot
Tartu Folklooriklubi Maatasa
(MTÜ Tartu Folk)

pärimusmuusika aastapreemia pärimusmuusika populariseerimise ning Tartu Folk-Offi eduka ja meeleoluka eestvedamise eest
4000 eurot

Rahvakultuuri sihtkapitali preemiad 2021


Krista Taimrahvakultuuri populariseerimise aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab armastatud raadiohäält, väsimatut pärimuse tutvustajat ja populariseerijat
3500 eurot
Meelis Kihulanekäsitöö aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab käsitöö meeste aastal traditsioonilise rahvapärase puutöö järjepidevuse hoidjat ja silmapaistvat meistrit
3500 eurot
Elo Untrahvatantsu aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab loomingulist ning pühendunud rahvatantsu edendajat
3500 eurot
Kristi Alasrahvamuusika aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab pühendunud rahvapärase viiulimängu edendajat ja pühendunud õpetajat
3500 eurot
Külli Kiivetkoorimuusika aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab säravat koorijuhti, armastatud lauluõpetajat
3500 eurot
Salme Vallateaterharrastusteatri aastapreemia - rahvakultuuri sihtkapital tänab ja tunnustab tegusat ja säravat Saaremaa harrastusteatrit
3500 eurot