Läänemaa ekspertgrupp

Aastapreemiad

2021

Tiiu Randmann-Mihkla Kultuuripärl – loomingulise tegevuse ja kunstihariduse edendamise eest
Tarmo Tuisk Elutööpreemia – pikaajalise pühendunud tegevuse eest Läänemaa spordielu edendamisel
Eve Tamm-Hinno Aastapreemia – ajaloolise pärandi kogumise ja jäädvustamise eest
Anne Heimann Aastapreemia – „Risti raamat. 3, Hariduselust“ koostamise ja väljaandmise eest
Mai Aavasalu Aastapreemia – pikaajalise panuse eest Läänemaa kunstiharidusse ning loomingulise tegevuse eest
Jaan Saviir Aastapreemia – spordiürituste korraldamise eest Läänemaal
Mikk Pärt Aastapreemia – laste liikumisharrastuste edendamise eest Läänemaal
Maaja Moppel Tunnustuspreemia  – Muusikaelu järjepideva ja pikaajalise edendamise eest Läänemaal
Triin Reemann Tunnustuspreemia  – Ilon Wiklandi elu ja loomingu uuendusliku interpreteerimise eest kaasaegse tantsukeele kaudu
Indrek Jets Tunnustuspreemia  – isikunäituse „Unund barbaarsuse lumm“ eest
Krista Kumberg Tunnustuspreemia  – „ Risti raamat. 3, Hariduselust“ koostamise ja toimetamise eest
Jürgen Kusmin Tunnustuspreemia  – raamatule „ Risti raamat. 3, Hariduselust“ loodud digitaalse fotopanga ja käsikirjade  tehnilise toimetamise eest
Kristjan Kosk Tunnustuspreemia  – Läänemaa aasta noortetreener
Kaili Leht Tunnustuspreemia  – liikumisharrastuste edendamise eest Läänemaal
Heikki Sool Tunnustuspreemia  – lauatennise edendamise eest Läänemaal
Aakos. A.K. OÜ Tunnustuspreemia  – villakultuuri pärandi edasiarendamise eest

Andres Kase

Tunnustuspreemia  – muusikaelu järjepideva ja pikaajalise edendamise eest Läänemaal