Eesti Kultuurkapitali peapreemiad ja elutööpreemiad 2021


Salto AB,
Stuudio Tallinn
Arhitektuuri valdkonna peapreemia – Tallinna Sadama Vanasadama Kruiisiterminal 7000 eurot
Andris Feldmanis, Dione-Livia Ulman, Juho Kuosmanen Audiovisuaalse kunsti valdkonna
 peapreemia – mängufilmi
„Kupee nr 6” loomingulise koostöö eest
7000 eurot
Tõnu Kaljuste Helikunsti valdkonna peapreemia – laiahaardelise, aastatepikkuse ja silmapaistva kunstilise tegevuse eest muusikavisionäärina   7000 eurot
Merike Rõtova Kehakultuuri ja spordi valdkonna peapreemia  – teenekas maletaja, maleajakirjanik ja -treener, kelle panus Eesti malesse ja maleajaloo talletamisse on olnud erakordne, elukestev, põlvkondadepikkune
perekondlik traditsioon. Ta on meistersportlane ja rahvusvaheline suurmeister kirimales, kahekordne veteranide MM-hõbe, kes on koostanud mitmeid maleteemalisi teoseid
7000 eurot
Katrin Väli Kirjanduse valdkonna peapreemia – valikkogu „Kasvab tagasi lindudeks. Luuletusi 1978–2021” avab tugeval isikupärasel häälel maailmas olemise ja kulgemise, samuti luule enda kihte ja varjundeid. Autori kujundlikus seisundiluules hägustuvad piirid teeloleku ja kohalejõudmise, välise ja sisima, sõna ja asja vahel, luues köitva ja kordumatu poeetilise universumi 7000 eurot
Edith Karlson Kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia – särava ja tegusa loomingulise aasta eest – osalemised mitmetel näitustel ja linnaruumiskulptuur „Vanad head ajad”. Eelkõige aga raputas kaasaegse kunsti välja näitus „Süütuse tagasitulek” Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Sealtoimunud hüpe tundmatusse poeb külastajale naha alla, kummastab ja lepitab. Loomad, linnud, inimesed ja ajaloolised teosed erinevate muuseumite kogudest sulavad kokku üheks totaalseks jutustuseks, kus olemise varjatumad tahud, ihad,mille eest ei ole pääsu, kombekus ja normid, puhastumine ja pattu langemine, keerlevad elu igaveses ringkäigus. 7000 eurot
Annika Üprus Näitekunsti valdkonna peapreemia – rahvusvahelise etenduskunstide festivali SAAL Biennaal mõtteselgele ja kirglikule kuraatorile. Kunstiliselt kõrgel tasemel ning kehalisuse piire kompav rätsepatöö valdkondlikult oluliste teemade ja sotsiaalkriitiliste küsimuste põimimisel tervikuks, mida siinne kunstipublik alatise elevusega iga kahe aasta tagant ootab 7000 eurot
Kristi Jõeste Rahvakultuuri valdkonna peapreemia – raamatu „Eesti silmuskudumine 3. Labakindad” publitseerimise eest 7000 eurot
Vilen Künnapu Arhitektuuri sihtkapitali elutööpreemia – julgele ning isepäisele arhitektile ja mõtlejale, kes on aastakümnete jooksul pakkunud ainest nii ajakohastele kui ka arhitektuuriajaloolistele diskussioonidele 10000 eurot
Valentin Kuik Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia – aastatepikkuse viljaka töö eest stsenaristi ja režissöörina 10000 eurot
Olav Ehala Helikunsti sihtkapitali elutööpreemia – muusika eest, mis on kaikuma jäänud mitme põlvkonna hinges ja südames 10000 eurot
Gunnar Kuura Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia – Eesti uisutamise raudvarale – 30 aastat nii ilu- kui kiiruisutamise arengusse panustanud alaliidu võtmeisikule, kes oli 20 aastat Eesti Uisuliidu peasekretär ning kelle eestvedamisel on Eesti ja Tallinn saanud mitmel korral iluuisutamise rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisõiguse 10000 eurot
Lehte Hainsalu Kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia – kirjanikule ja publitsistile, kes on loonud rikkaliku ja mitmekesise loomingu varasalve, kust leiab teoseid nii täiskasvanuile kui lastele, nii proosat kui luulet. Südamliku ja sisuka inimesena on ta üle kuuekümne aasta ikka vaikselt ja meelekindlalt ajanud oma kirjaniku asja, poetades meie lugemislauale igal aastal paar raamatut. Need ei jää märkamata, sest tema looming on ajakohane, hoolikalt valitud sõnastusega, mõttetihe ja elu põhiväärtusi rõhutav. Elades keeles, milles ta kirjutab, on temast saanud eesti kirjanduse kullaprooviga osa 10000 eurot
Leo Rohlin Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia – unikaalne nähtus eesti keraamikas, keda saab nimetada ka suure algustähega Keraamikapedagoogiks.
Ta on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud. Tema loodud teosed on detailitundlikud geomeetrilised tervikud, mis kannavad endas nii mängulisust, rahu kui ka valgustatud vaikust. – unikaalne nähtus eesti keraamikas, keda saab nimetada ka suure algustähega Keraamikapedagoogiks. Ta on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud. Tema loodud teosed on detailitundlikud geomeetrilised tervikud, mis kannavad endas nii mängulisust, rahu kui ka valgustatud vaikust.
10000 eurot
Raivo Põldmaa Näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia – Teatrijuhile suure tähega. Ta on algataja, eestvedaja, Tallinna Linnateatri kompromissitu patrioot ja kogu valdkonna edendaja. Mees, kelle vankumatul toetusel sai võimalikuks ühe teatri kordumatu kuldaeg! 10000 eurot
Ottilie-Olga Kõiva Rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia –  viljaka töö eest folkloristina, rahvus- ja rahvakultuuri tutvustaja ja talletajana 10000 eurot