Ida-Virumaa ekspertgrupp


Aastapreemiad 2003-2010

2010

 Virve Osila Kultuuripärl  kauaaegse ja viljaka loometegevuse eest   20,000 krooni
Ostroumova, Margarita aastapreemia kauaaegse ja viljaka loometegevuse eest 10,000 krooni
Košelev, Vjatšeslav aastapreemia väga heade sportlike saavutuste eest 10,000 krooni
Korvpalliklubi HITO aastapreemia väga heade sportlike saavutuste eest 7,000 krooni
Golubev, Daniil aastapreemia noorele andekale klarnetimängijale 7,000 krooni
Kuznetsova, Jelena aastapreemia silmapaistva tegevuse eest kultuurielu arendamisel 7,000 krooni
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse tantsukollektiiv Radost aastapreemia tantsukultuuri arendamise eest 7,000 krooni
Rak, Natalja preemia heade tulemuste eest judos ja sambos 5,000 krooni
Volodin, Aleksandr preemia heade tulemuste eest males 5,000 krooni
Saltun, Daniil preemia noorele andekale pianistile 5,000 krooni
Üleoja, Elo preemia laulupeo kunstilisele juhile 5,000 krooni
Kilk, Urve preemia tantsupeo pealavastajale 5,000 krooni
Aljaste, Taivo preemia tantsupeo laste ja B-rühmade lavastajale 5,000 krooni
Tartlan, Hilja preemia kauaaegsele koduloo-uurijale 5,000 krooni
Vetrova, Svetlana preemia loomingulise tegevuse eest 5,000 krooni
Luuk, Aime preemia rahvaspordiürituste korraldajale ja aktiivsele kaasalööjale 5,000 krooni
Andrjuštšenko, Oleg preemia noorele andekale kitarristile 2,000 krooni
Mikulitš, Maria preemia noorele andekale pianistile 2,000 krooni
Trahhatšjov, Valeri preemia noorele andekale klarnetimängijale 2,000 krooni

2009

Aleksander Igonin
Kultuuripärl 2009  20,000 krooni
Priit-Andres Pärtna maakonna muusikaelu mitmekülgse arendamise eest  10,000 krooni
Helju Tori rahvatantsukollektiivide kõrgetasemelise juhendamise eest 10,000 krooni
Richard Rooden elutöö eest spordi arendamisel  10,000 krooni
Pavel Narõškin aastapreemia võiduka hooaja eest 10,000 krooni
Enn Varblane puhkpilliorkestrite kauaaegse juhendamise eest 10,000 krooni
Tiitso, Kait preemia tublile ja arenevale Aseri orkestrile 5,000 krooni
Aasmäe, Tiina preemia väga hea töö eest rahvatantsu- ja võimlemisrühmade juhendamisel  5,000 krooni
Jaanus, Endla preemia kauaaegsele muusikaõpetajale ja koorijuhile 5,000 krooni
Pure, Leili preemia tulemusliku kunstialase töö eest noortega 5,000 krooni
Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled preemia Avinurme naiskoorile kõrgetasemelise koorimuusika viljelemise eest 5,000 krooni
Tšistjakova, Tatjana preemia kõrgete sportlike saavutuste ja eduka treeneritöö eest 5,000 krooni
Gluško, Sergei preemia pikaaegse sõudeelu arendamise eest 5,000 krooni
Baskakov, Aleksei preemia heade tulemuste eest vabamaadluses 5,000 krooni
Kohtla-Järve Kultuurikeskus preemia väga hea töö eest kultuuriürituste korraldamisel 5,000 krooni
Tammiku Segaansambel preemia edukale ja rõõmsameelsele lauluansamblile  5,000 krooni
MTÜ traditsioonilise kultuuri keskus "Suprjadki" preemia veerandsaja aastase tegevuse eest folkloori talletamisel ja tutvustamisel 5,000 krooni

2008

Iisaku Muuseum Kultuuripärl 2008 20,000 krooni
Berelkovski, Voldemar aastapreemia kauaaegsele tublile rahvatantsuõpetajale 10,000 krooni
Mõttus, Viktor aastapreemia tantsukultuuri arendamise eest 10,000 krooni
Kivimäe, Irina aastapreemia mitmekülgse fotokunsti saavutuste eest 10,000 krooni
Pärnamets, Kersti aastapreemia tulemusliku muusikaalase tegevuse eest 10,000 krooni
Pärtna, Lilian aastapreemia säravale kontsertmeistrile 10,000 krooni
Markov, Aleksei aastapreemia võiduka hooaja eest 10,000 krooni
Schmidt, Kaarel aastapreemia edukale spordiperele 10,000 krooni

2007

Valdek Murd Kultuuripärl 200720,000 krooni
Üleoja, Ants preemia Oonurme segakoori dirigendile 4,000 krooni
Forsel, Elo preemia Oonurme segakoori dirigendile 4,000 krooni
Tjagur, Stanislav preemia noorele andekale muusikule 3,000 krooni
Proskurjakov, Igor preemia noorele andekale muusikule 3,000 krooni
Orlov, Juri preemia kunstiloomingu ja pedagoogitöö eest 3,000 krooni
Ostrak, Evi preemia panuse eest hariduse ja kultuuri vallas 3,000 krooni
Rasskazova, Natalja preemia tulemusliku töö eest tantsukultuuri valdkonnas 3,000 krooni
Pelešev, Leonid preemia maletajate koolitamise eest 3,000 krooni
Sarri, Jevgeni preemia spordielu edendamise eest Püssis 3,000 krooni
Schmidt, Kaarel preemia spordielu elavdamise eest Toila vallas 3,000 krooni
Suuk, Helme preemia mägironimise edendamise eest 3,000 krooni
Nikolajev, Jüri preemia Ida-Virumaa elu kajastamise eest 10,000 krooni
Saluvee, Elga preemia rahvakultuuri ja külaelu edendamise eest 10,000 krooni
Oonurme Külaselts preemia Virumaa kultuurielu rikastamise eest 10,000 krooni
Paršin, Boriss preemia muusikaalase tegevuse eest 10,000 krooni
AveNue preemia muusikaalase tegevuse eest 10,000 krooni
Kompus, Heli preemia kohaliku kultuurielu rikastamise eest 10,000 krooni
Vaher, Eugen preemia kultuurielu talletamise ja seltsielu edendamise eest 10,000 krooni
Rõndina, Jevgenia preemia spordisaavutuste eest 10,000 krooni
Taluste, Ilmar preemia liikumisharrastuse edendamise eest 10,000 krooni
Kohtla-Järve Kunstnike Ühendus preemia kunstnike koondamise ja innustamise eest 10,000 krooni
Chopini konkursi töögrupp preemia kõrgetasemelise muusikatraditsiooni loomise eest 10000 krooni

2006

Anatoli Stsura Kultuuripärl 2006 20,000 krooni
Osila, Virve preemia ilu- ja ajakirjandusliku loomingu eest 10,000 krooni
Hiielo, Meedy preemia käsitöö populariseerimise ja rahvakultuuri edendamise eest 6,000 krooni
Kruup, Heinrich preemia Virumaa elu kajastamise eest läbi mitme aastakümne 6,000 krooni
Kuznetsov, Vladislav preemia saavutuste eest 2006. Aastal ja Narva kunstielu edendamise eest 10,000 krooni
Kuzmin, Igor preemia sportlike saavutuste eest 2006.aastal 6,000 krooni
Liilium, Vello preemia pikaealise noorte suusaspordi edendamise eest 6,000 krooni
Põldroos, Kaja preemia Ida-Virumaa kultuurielu edendamise eest 6,000 krooni
Rautso, Aira preemia loomingulise aktiivsuse eest 6,000 krooni
Nukuteater Lepatriinu MTÜ preemia teatritegevuse edendamise eest 6,000 krooni
Kublitskaja, Olga preemia käsitöö edendamise ja populariseerimise eest 6,000 krooni
Kõllo, Erika preemia rahvakultuuri edendamise eest 6,000 krooni
Kilk, Urve preemia pikaaegse tulemusrikka töö eest rahvatantsu arendamisel 6,000 krooni
Širos, Ilja L.Olli nimeline stipendium tublile noorele maletajale 3,000 krooni
Korban, Katrina L.Olli nimeline stipendium tublile noorele maletajale 3,000 krooni

2005

Volodin Aleksandr L.Olli nimeline stipendium tublile noorele maletajale 1500 krooni
Golubenko Valentina L.Olli nimeline stipendium tublile noorele maletajale 1500 krooni
Rooden Richard elutööpreemia rahvaspordi edendamise eest 5000 krooni
Kukk Ülo preemia kohaliku rahvaspordi infrastruktuuri loomise eest 3000 krooni
Gluško Sergei preemia sõudespordi arendamise ja edendamise eest 3000 krooni
Laht Maris preemia koorimuusika edendamise eest 3000 krooni
Dammann Tiina preemia koorimuusika edendamise eest 3000 krooni
Kuvaitseva Marina preemia piiriäärsete rahvaste laulupärandi kogumise, uurimise ja tuvastamise eest 3000 krooni
Štšura Anatoli preemia süvamuusika propageerimise eest 3000 krooni
Feofanov Viktor preemia Sillamäe kultuurielu edendamise eest 3000 krooni
Neigla Natalie preemia Jõhvi kultuurielu edendamise eest 3000 krooni
Reimaa Vallo preemia Jõhvi ajaloo uurimise eest 3000 krooni
Uustal Bruno preemia maakonna kultuurielu jäädvustamise eest 3000 krooni
Jõesaar Monika-Aino preemia Ida-Virumaa ajaloo uurimise eest 3000 krooni
Horev Juri preemia loomingulise aktiivsuse eest 3000 krooni
Jatsenko Sergei preemia loomingulise aktiivsuse eest 3000 krooni

2004

Volodin  Aleksandr preemia tublile noorele maletajale 1250 krooni
Sõskov Vjatšeslav preemia tublile noorele maletajale 1250 krooni
Tori Helju preemia tantsurühma pikaajalise ja professionaalse juhendamise eest 2000 krooni
Kaarepere Elo preemia entusiastlikule koorijuhile 2000 krooni
Vuntus Virve preemia tantsurühma pikaajalise ja professionaalse juhandamise eest 2000 krooni
Mõttus Viktor preemia seoses teeneka tantsujuhi 50. aastase juubeliga 1000 krooni
Sarri Velli preemia teenekale koorijuhile 1000 krooni
Erilaid Ingrid preemia teenekale raamatukoguhoidjale ja kodu-uurijale 1000 krooni
Oitsar Uno preemia teenekale spordiedendajale 1000 krooni
Luuk Aime preemia spordiveteranide tegevuse edendajale 1000 krooni
Kruus Arvo preemia spordielu kajastajale ja maleelu aktivistile 1000 krooni
Toomsalu Laine preemia entusiastliku töö eest kodu-uurijana 1000 krooni
Narbekov Leo preemia entusiastliku töö eest kodu-uurijana 1000 krooni
Elman Helbe preemia aktiivse ja pikaajalise töö eest käsitöö edendamisel 1000 krooni
Gorjušin Mihhail preemia teenekale poistekoori dirigendile 1000 krooni
Tihhonov Oleg preemia kauaaegsele Sillamäe spordikompleksi juhatajale 1000 krooni

2003

Golubenko Valentina tubli noor maletaja 1250 krooni
Volodin Aleksander tubli noor maletaja 1250 krooni
Viilup Väino teenete eest Ida-Virumaa sporditegevuse arendamisel 1000 krooni
Kukk Valve entusiastliku töö eest kodu-uurijana 1000 krooni
Vaher Eugen kaua-aegse kultuuritöö ja eakate inimeste elu mitmekesistamise eest 1000 krooni
Raadik Meeri väga aktiivse ja pikaajalise töö eest käsitöö arendamisel 1000 krooni
Maack Mati teenekas sporditegelane 1000 krooni
Kaukes Hilda kaua-aegse tulemusrikka töö eest rahvatantsurühmade juhendamisel 1000 krooni
Sokolov Jevgeni Ida-Virumaa spordi edendaja 1000 krooni
Meškov Viktor 50 aastat maleelu juhtimist Sillamäel 1000 krooni
Tõnisson Jüri kodu-uurija, kultuuritegelane 1000 krooni
Taalberg Vilma Narva aukodanik, Vana Narva Seltsi asutaja 1000 krooni
Belerkovski Voldemar ennastsalgava töö eest rahvatantsu viljelemisel koolinoorte hulgas 1000 krooni