Taotlemisest 

Taotlused tuleb esitada elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida. Lisainfot tekkinud küsimustele leiate rubriigist: KKK

Eesti Kultuurkapital toetab kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte.
Taotlusi vaadatakse läbi neli korda aastas.
  • Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                       Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.  
  • Taotlusi saab esitada kuni kella 24.00. Peale kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus
Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali  Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korraga  Kõige parem on infot hankida teile huvipakkuva sihtkapitali või ekspertgrupi "pesast",  valides ülalt menüüst vastava sihtkapitali või ekspertgrupi.

Kontakt

Taotluse koostamise käigus saate nõu esmaspäevast neljapäevani kella 10.00 kuni 17.00, reedel kella 10.00 kuni 16.00 telefonidel: 6 999 150, 52 470 82 või kulka@kulka.ee           

Alates 1.01.2014 saavad nii era- kui juriidilised isikud esitada taotlusi ainult elektrooniliselt kodulehe kaudu /otsus vastu võetud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuseganr 7/2012-S09, 2 6.09.2012/

Tagasiside

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Informatsioon eraldatud preemiate/stipendiumide/toetuste kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel ja Sirbis taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel või kolmandal nädalal (alus Haldusmenetluse seadus § 31)
Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta