Taotlemisest

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida. Lisainfot tekkinud küsimustele leiate rubriigist: KKK.
Taotlusi vaadatakse läbi neli korda aastas.
  • Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                       Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.  
  • Taotlusi saab esitada kuni kella 23.59. Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus.
Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali rahajagamise üldkorraga ning lisaks ka vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi erikorraga, valides selleks ülevalt menüüst teile huvipakkuva sihtkapitali, ekspertgrupi või programmi lehe.

Kontakt

Taotluse koostamise kohta saate nõu esmaspäevast neljapäevani 10.00-17.00, reedel 10.00-16.00 telefonidel 6 999 150, 5 247 082 või kulka@kulka.ee 

Tagasiside

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus otsusest taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneva kvartali teisel nädalal.

Info eraldatud preemiate/stipendiumide/toetuste kohta avaldatakse Kultuurkapitali veebilehel.

Lepingu tingimuste muutmine

Tuletame meelde, et toetuse saaja on kohustatud lepingu muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.
Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta