Tõlkeprogramm Hieronymus

on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja Eesti Kultuurkapital algatus koostöös erakapitaliga. Selle eesmärk on toetada klassikalise ilukirjanduse tõlkimist eesti keelde. “Klassika" all peab tõlkeprogrammi komisjon silmas esmajoones vanemat püsiväärtuslikku kirjandust. Teretulnud on ettepanekud tõlkida nende kirjanike teoseid, kelle autoriõigused on vabad, st kelle surmast on möödas üle 70 aasta. Kui tuleb langetada valik 19. või 20. sajandi kirjanduse ning ammusema klassika vahel, kuulub otsustajate eelistus viimasele. Selles, kuidas mõista “ilukirjandust”, on komisjon vabameelsem ning toetab lisaks luulele, jutu- ja näitekirjandusele ka esseistliku, mütoloogilise, epistolaarse, (auto)biograafilise ja historiograafilise kirjasõna vahendamist.

Tõlkimistöö maht on iga raamatu puhul muidugi erinev, sest mõni tekst on raskem ja kaugem ning mõne keele oskajaid on vähem. Komisjoni soov on toetada proosateksti tõlkimist 250 kuni 700 euroga autoripoognalt (40 000 täheruumi). Skaala ühte otsa jääksid 19. ja 20. sajandi romaanide tõlked Euroopa suurkeeltest ning teise otsa tõlkimine surnud ja haruldasematest keeltest. Värsi tõlkimise töömahukust on eriti keeruline määratleda, sest palju sõltub värsitüübist ja tõlkeviisist, kuid reatasu alammäär võiks olla 1,5 eurot. Programmi raames toetatakse lisaks tõlkimisele teoste toimetamist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning tekstivalimike koostamist ja kirjastamist. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november ning taotlemise tingimused on täpsustatud statuudis. Hieronymyse sarjas ilmuvatel raamatutel on nõutav kindel kujundus

Uudised


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta