Helikunsti sihtkapital

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2010

Aavo Otsraamatu "Tuulefantaasia. Trompetiõpetaja käsiraamat" ja panuse eest eesti vaskpillimuusikasse
50 000 krooni
Anne-Liis Pollsärav ja mitmekülgne loominguline tegevus interpreedi ja koolitajana
50 000 krooni
Anu TaliTõnu Kõrvitsa autorikontserdi ja tegevuse eest sümfoonilise muusika  tutvustajana
50 000 krooni 

Eva Potter

Eesti muusikaelu jäädvustaja

50 000 krooni

Hedvig Hanson

särav loominguline aasta

50 000 krooni

Jüri Reinvere

teos "Eesti reekviem"

50 000 krooni

Reinut Tepp

silmapaistev muusikaline partnerlus paljudes kollektiivides

50 000 krooni

Tanel Klesment

hea heli loomise eest

50 000 krooni

Urve Lippus

muusikateadusliku hariduse ülesehitamise eest

50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2009

Urmas VulpEesti keelpillikultuuri edendamine50 000 krooni
Raili Sulepikaajalise ja silmapaistva pedagoogitegevuse eest50 000 krooni
Ansambel Ucd U: ja uuemuusika vankri vedamise eest50 000 krooni
Tõnis Kõrvitsüldlaulupeo arranžeeringute eest50 000 krooni
Ain Agan, Aleksei Sakssarja eesti improvisatsioonid teostamise eest50 000 krooni
Toomas Rullsilmapaistva tegevuse eest interpreedi, autori ja pedagoogina; esimese eestikeelse trummiõpiku väljaandmine50 000 krooni
Mirjam Tallysärav loominguline aasta50 000 krooni
Marje Lohuarumitmekülgne tegevus interpreedi ja muusikaelu edendajana50 000 krooni
dokumentaalfilmi "Laulutaadi hümnid" loominguline kollektiivsiiras pilk laulutaadile50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2008

Maigi Pakripikaajalise ja väljapaistva pedagoogilise tegevuse eest50 000 krooni
Tiia Järgpedagoogilise tegevuse ja Klassikaraadio saatesarjade eest50 000 krooni
Lembit SaarsaluEesti jazzi kõrgetasemeline esindamine kodu- ja välismaal50 000 krooni
Monika Mattiesenkammerooper "DMeeter" eest50 000 krooni
Anto Pett   Eesti improvisatsioonikunsti viimine rahvusvahelisele kõrgtasemele50 000 krooni
René Eespereviljaka loomingulise tegevuse eest50 000 krooni
Harry Traksmann
kõrgetasemeline tegevus solisti, kammermuusiku ja orkestrite kontsertmeistrina
50 000 krooni
Birgitta festivali B. Britteni "Kruvipöörde" solistid ja dirigentkõrgete kunstiliste saavutuste eest50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2007

Erkki-Sven TüürSärav loominguline aasta50 000 krooni
Helen LokutaKaalukate lavarollide eest50 000 krooni
Ülo KrigulEdukas loominguline aasta50 000 krooni
Jaak SooäärJazzmuusika arendamise eest50 000 krooni
Ivi TivikSilmapaistev pedagoogiline tegevus50 000 krooni
Tiit PaulusPikaajaline tegevus interpreedi ja pedagoogina50 000 krooni
Mikk ÜleojaMart Saare loomingu salvestamine50 000 krooni
Tiina Mattisen"Eesti muusika bibliograafilise leksikoni" koostamine50 000 krooni
Jüri-Ruut KangurNoorte orkestrimängu arendamise eest50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2006

Sven Grünberguute suundade avamise eest Eesti muusikaelus50 000 krooni
Kaja IrjasEesti Muusika Infokeskuse tulemusliku juhtimise eest50 000 krooni
Risto JoostEesti heliloojate autorikontsertide ettevalmistamise ja juhatamise eest50 000 krooni
Kädi Plaaseduka ja kõrgetasemelise kontserttegevuse eest50 000 krooni
Tiiu Peäskesilmapaistvate tulemuste eest noorte viiuldajate koolitamisel50 000 krooni
Kustas Kirekpuuaastatepikkune viljakas tegevus helilooja-, dirigendi ja pedagoogina ning sisuka jazzharmoonia õpiku eest50 000 krooni
Kalle Randaluaktiivse kontserttegevuse eest50 000 krooni
Timo Steiner ja Ülo Krigulfestivali "Eesti Muusika Päevad" korraldamise ja Eesti kaasaegse muusika propageerimise eest50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2005

Tõnis Kaumannmuusika loomine ooperile "Mina Napoleon"50 000 krooni
Irina Zahharenkovaedukas esinemine rahvusvahelistel konkurssidel50 000 krooni
Alo Põldmäeaastatepikkune viljakas pedagoogiline tegevus ja silmapaistev panus muusikaajaloo uurimisse50 000 krooni
Riina Roose, Jaak Jürissonkultuurilooliselt olulise kontsert-etenduse "Eesti teatri laulude" eest50 000 krooni
Vardo Rumessenjuubelifestivali "Eduard Tubin ja tema aeg" korraldamine ja samanimelise raamatu koostamine50 000 krooni
Ingrid Kõrvitspanus Eesti lastekooride arengusse ning Grand Prix Tallinna Muusikakeskkooli lastekooriga konkursil "Let the Peoples Sing"50 000 krooni
Olari Elts, Madis Kolk, Eskki-Sven Tüür, Tiiu Valperjärjepidev NYYD festivalide korraldamine50 000 krooni
Villu Veskiaktiivne muusikaline tegevus50 000 krooni
Immo Mihkelson14-osalise raadiosarja "Arvo Pärt 70" eest50 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2004

Kristel Pappeluurimuse "Ooper Tallinnas 19. sajandil" eest40 000 krooni
Galina Grigorjevakõrgetasemelise loomingu eest 2004. aastal40 000 krooni
Taavo Remmelsilmapaistva muusikalise tegevuse eest40 000 krooni
Ants Sootstulemuslik tegevus Eesti Rahvusmeeskoori peadirigendina40 000 krooni
Tõnu Kõrvits2004. aasta heliloomingu eest40 000 krooni
Mihkel Polledukas esinemine rahvusvahelisel pianistide konkursil40 000 krooni
Robert Jürjendal, Mart Soo, Tõnis LeemetsWeekend Guitar Trio kontserttegevuse eest kodu- ja välismaal40 000 krooni
Heljo Sepppikaajalise loomingulise ja pedagoogilise tegevuse eest40 000 krooni
Helju Taukpanuse eest Eesti muusikakultuuri40 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2003

Toivo Tulev2003. aasta looming25 000 krooni
Toomas Siitandoktoriväitekirja kaitsmine ja raamat "Die Choralreform in den Ostseeprovinzen in der erster Hälfte des 19. Jahrhunderts: ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland"25 000 krooni
Valeri Petrovfestival Credo ja ansambel Orthodox Singers25 000 krooni
Erkki-Sven TüürCD-album "Exodus" ja 2003. aasta looming25 000 krooni
Paul Hilliereesti heliloojate loomingu esitused välismaal25 000 krooni
Anu TaliEesti-Soome Sümfooniaorkestri CD-album "Luigelend" ja kontserttegevus25 000 krooni
Rein Rannapaktiivne kontserttegevus25 000 krooni
Anne Ermdžässielu edendamine25 000 krooni
Johannes Jürissonmuusikavalgustuslik tegevus25 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2002

Paavo Järvisilmapaistvad eesti muusika esitused välismaal25 000 krooni
Eino Tamberglavateos "Peeglimängud"25 000 krooni
Jaan Räätsteosed "Kontsert viiele", "Etüüdid kolmele kitarrile" ja "Pealkirjata pala nr 4"25 000 krooni
Riho Sibulloova muusikalise tegevuse eest "Eesti keeled", "Tuigutuled" ja kontserdid Estonian Dream Big Bandiga25 000 krooni
Jüri Alpertentegevus dirigendina 2002. aastal25 000 krooni
Mati Turisuurvormide soolopartiide esitused 2002. aastal25 000 krooni
Mati Lukkedukas kontserttegevus 2002. aastal25 000 krooni
Hortus Musicuskolm aastakümmet loomingulist rännakut30 000 krooni
Aivar MäePärnu Kontserdimaja rajamise eestvedaja30 000 krooni

Helikunsti sihtkapitali preemiad 2001

Kalev Kuljussilmapaistev tegevus interpreedina ja võit konkursil "Praha kevad"25 000 krooni
Mare PõldmäeEesti Muusika Infokeskuse ülesehitamine ja Eesti Muusika Päevade korraldamine24 000 krooni
Vello Pähndirigenditöö Eestis ja rahvusvahelisel areenil25 000 krooni
Jaan Rossuurimus "Eesti runolaulu temporaalne ehitus" koos Ilse Lehistega25 000 krooni
Jassi Zahharovmuusikateatri tipproll Jean Valjean muusikalis "Hüljatud"25 000 krooni
Toivo Tulevviiulikontsert ja tulemuslik loominguline aasta25 000 krooni
Toomas Vavilovsilmapaistev tegevus solistina25 000 krooni