Avatud Eesti Raamatu sarjas

valmimisel raamatudAERi SARJAS ILMUVAD TEOSED AUTORITE JÄRGI


 1. Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja komm Mari Tarvas. Tänapäev
 2. Anscombe, G. E. M. Kavatsus. Tlk Mark Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 3. Arendt, Hannah. Inimolu. Tlk Triinu Pakk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 4. Arendt, Hannah. Totalitarismi lätted. Tlk ja järels Merily Salura. Tartu Ülikooli Kirjastus
 5. Aristoteles. Retoorika. Tlk ja komm Janika Päll. Ilmamaa
 6. Arnheim, Rudolf. Visuaalne mõtlemine. Tlk Ene-Reet Soovik. Eesti Kunstiakadeemia
 7. Asad, Talal. Religiooni genealoogiad: distsipliin ja võimu põhjused kristluses ja islamis. Tlk Aldo Randmaa, järels. Toomas Gross, toimetaja Helen Haas. Tartu Ülikooli Kirjastus
 8. Bahtin, Mihhail. Valitud teosed (Teo filosoofiast; Kunst ja vastutus; Marksism ja keelefilosoofia; Freudism). Tlk Inta Soms, järels Peeter Torop. Varrak
 9. Barfield, Arthur O. Nähtumuste päästmine: Käsitlus iidolite kummardamisest. Tlk ja järels Märt Väljataga, toimetaja Triinu Pakk. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 10. Barthes, Roland. S/Z. Tlk Anti Saar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 11. Bauman, Zygmunt. Voolav hirm. Tlk ja saates Reet Hiiemäe, toimetaja Asta Niinemets. Eesti Kirjandusmuuseum
 12. Belõi, Andrei. Sümbolism kui maailmavaade: Valitud artikleid. (Eessõna kogumikule “Sümbolism”; Kultuuri probleem; Krititsism ja sümbolism; Tähenduse emblemaatika; Kunstivormid; Kunsti tähendus; Lüürika ja eksperiment; Sõnamaagia; Tuleviku kunst; Eessõna kogumikule “Arabeskid”; Umbisikulisuse prohvet; Teater ja kaasaegne draama; Elulaul; Friedrich Nietzsche; Ibsen ja Dostojevski; Pühad värvid; Mask; Aken tulevikku; Fööniks; Teadvuse kriis ja Henrik Ibsen; Kunst; Sümbolism kui maailmakäsitlus.) Koost Lea Pild, tlk Erle Nõmm. Ilmamaa
 13. Berkeley, George. Valitud teosed (Filosoofilised kommentaarid (valik); Essee uuest nägemisteooriast; Traktaat inimteadmise printsiipidest; Passiivne kuulekus; Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel; Essee Suurbritannia kokkuvarisemise ärahoidmisest; Liikumisest; ajalehes Guardian ilmunud esseed (valik); kirjavahetus Samuel Johnsoniga (valik); Värsid kunstide ja hariduse istutamise väljavaatest Ameerikas). Tlk Raul Veede, komment ja järels Roomet Jakapi ja Raul Veede. Tartu Ülikooli Kirjastus
 14. Bonhoeffer, Dietrich. Vastupanu ja andumus: Vanglakirju ja märkmeid. Tlk Jaan Lahe, toimetaja Jaan Kangilaski. Ilmamaa
 15. Brown, Peter. Keha ja ühiskond: Mehed, naised ja seksuaalelust loobumine algkristluses. Tlk Aldo Randmaa, toimetaja Liisi Rünkla. Tartu Ülikooli Kirjastus
 16. Chalmers, David. Teadvuslik vaim: Alusteooria otsinguil. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa
 17. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tlk, komm ja järels Ivo Volt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 18. Collingwood, R. G. Ajaloo idee. Autobiograafia. Tlk Ilmar Anvelt, komm ja järels Eva Piirimäe, toimetaja Leino Pahtma. Ilmamaa
 19. Corbin, Henry. Pärsia filosoofiast ja religioonist (Kuidas mõista võrdlevat filosoofiat; Monoteismi paradoks; Angeloloogia vajalikkus; Mullā Ṣadrā Šīrāzī koht Iraani filosoofias; Heideggerist Suhrawardīni; Müstika ja huumor; Kangelaseeposest müstilise eeposeni; Mundus imaginalis ehk imaginaarne ja imaginaalne; Parakleedi idee Iraani filosoofias; Biograafiline post scriptum ühele filosoofilisele jutuajamisele.) Koost Siim Lill, tlk Mirjam Lepikult. Tartu Ülikooli Kirjastus
 20. Deleuze, Gilles. Valik esseid. (Bergson, 1859–1941; Gilbert Simondon, L’individu et sa genèse physico-biologique; L’homme, un existence douteuse; La méthode de dramatisation [sans discussion]; Sur Nietzsche et l’image de la pensée; Hume; À quoi reconnaît-on le structuralisme?; Deleuze et Guattari s’expliquent…; Capitalisme et schizophrénie (avec Félix Guattari); Pensée nomaade; Sur le capitalisme et le désir (avec Félix Guattari); Cinq propositions sur la psychanalayse; Schizophrénie et Société; Désir et plaisir; Huit ans après: entretien 80; Lettre à Uno: comment nous avons travaillé à deux; Sur les principaux concepts de Michel Foucault; Préface pour l’édition américaine de Différence et répétition; Qu’est-ce que l’acte de création?; Postface pour l’édition américaine: „Un retour à Bergson“; Qu’est-ce qu’un dispositif?; Réponse à une question sur le sujet; Nous avons inventé la ritournelle (avec Félix Guattari); L’immanence: une vie… .) Koost Jüri Lipping ja Ott Puumeister, tlk Hermann, Eik, Anti Saar, Margus Ott, Jüri Lipping. Vabamõtleja
 21. Dewey, John. Demokraatia ja haridus: Sissejuhatus haridusfilosoofiasse. Tlk Edgar Krull. Tartu Ülikooli Kirjastus
 22. Dewey, John. Kogemus ja haridus. Tlk Edgar Krull, toimetaja Liisi Rünkla. Tartu Ülikooli Kirjastus
 23. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid (Rameau vennapoeg; Näitleja paradoks; D’Alembert’i unenägu (+ 2 lisadialoogi); Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga). Tlk Indrek Koff (D’Alembert’i unenägu (+ kaks lisadialoogi) ja Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga), Mirjam Lepikult (Näitleja paradoks), Andres Raudsepp (Rameau vennapoeg), koost, komm, järels ja toimetaja Marek Tamm. Varrak
 24. Doniger, Wendy. Mõista antud ämblik: Poliitika ja teoloogia müüdis. Tlk Aldo Randmaa, järels Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus
 25. Dumézil, Georges. Eskiisid mütoloogiast: Valik esseid (Apollo Medicus; Voroneži vaas; Johannes Scotus Eriugena I–II; Värvilised isandad...; ...ja kurtisaan; Herakles, ta pojad ja ta tütar; Osseedi naiste palve Jumala vaimule; Osseetide kolm protseduuri veritasu vastu; Ilja Murometsi kolm viimast reisi; Sampo valmistamine; Homerus uindicatus; Uksed ja funktsioonid; „Mabinogi” neljas haru ja kolmetoimelisuse teoloogia; Kolm toimet ja arhailine triaad ladina poeetide töödes esimesel sajandil e.m.a.; Sküütide vanne; Viimase Dareiose sõjarüü; Miimir ja Kvaasir. Peade maharaiumine ja tükeldamine Skandinaavias; Indo-skandinaavia võrdlused. Peade maharaiumine ja tükeldamine; Kassiitide india jumalad; Armeenia kaksikud „Sassuuni Davidi” eeposes; Kuldnaise ja Sampo valmistamine: kolmetoimelised valmistamised?; Kolme toime järjestus; Kolmetoimelisuse kiusatus ingliõpetuses; Kullervo koer). Koost Rauno Alliksaar, tlk Anti Saar, järels Rauno Alliksaar. Tartu Ülikooli Kirjastus
 26. Durkheim, Émile. Religioosse elu algvormid. Tlk Mariina Viia, järels Alar Kilp. Tartu Ülikooli Kirjastus
 27. Eisenstein, Sergei. Kunstiteoreetilisi töid (neli artiklit aastaist 1923–1930; Montaaž 1937 (lühendatult); Lähivõtte ajalugu (lühendatult)). Koost Lauri Kärk, tlk Enn Siimer. Tartu Ülikooli Kirjastus
 28. Eliade, Mircea. Igavese taastuleku müüt: arhetüübid ja kordumine. Tlk Mirjam Lepikult. Tartu Ülikooli Kirjastus
 29. Fromm, Erich. Inimese destruktiivsuse anatoomia. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 30. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 31. Gadamer, Hans-Georg. Esteetika ja poeetika: Valik artikleid. (Esteetilise teadvuse küsitavusest; Kauni aktuaalsus. Kunst kui mäng, sümbol ja pidustus; Kunsti mäng; Esteetiline ja religioosne kogemus; Müüt ja mõistus; Mütoloogia ja ilmutusreligioon; Müüt teaduse ajastul; Luule ja mimesis; Luulekunsti panusest tõe otsingusse; Filosoofia ja poeesia; Filosoofia ja kirjandus; Kunst ja jäljendus; Mõisteline maalikunst? – A. Gehleni monograafist „Aja-pildid“; Pildi tummumisest; Pilt ja žest; Teatrist kui pidustusest; Sõna ja pilt – „nii tõene, nii olemisküllane“; Kunsti lõpp?: Hegeli õpetuselt kunsti möödaniku-karakterist kuni tänapäeva anti-kunstini.) Koost, tlk ja järelsõna Andrus Tool. Ilmamaa
 32. Gadamer, Hans-Georg. Tõde ja meetod I-III köide. tlk Andrus Tool. Ilmamaa
 33. Galbraith, John Kenneth. Külluseühiskond. Tlk Järvi Kotkas, järelsõna ja kommentaarid Alari Purju. Ilmamaa
 34. Gautier, Théophile. Ilust kunstis: Esseid. (Noor-prantslased (eessõna); Preili de Maupin (eessõna); Victor Hugo joonistused (eessõna); Charles Baudelaire (eessõna); François Villon; Shakespeare Funambules'i teatris; Ilust kunstis; Ülevaade luule arengust; Hector Berlioz; Pärsia; Hoffmanni jutud; Tsivilisatsiooni ilutaotlus; Marionetid.) Koost ja tlk Madli Kütt ja Katre Talviste, järels Ilmar Vene. Ilmamaa
 35. Girard, René. Vägivald ja püha. Tlk Mart Kangur. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 36. Hadot, Pierre. Isise loor: Essee looduse idee ajaloost. Tlk Leena Tomasberg. Tartu Ülikooli Kirjastus
 37. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. (Über die Auslegung der Heiligen Schrift; Biblische Betrachtungen eines Christen (katkend); Gedanken über meinen Lebenslauf (katkend); Sokratische Denkwürdigkeiten; Aesthetica in nuce: Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose; Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache; Philologische Einfälle und Zweifel über eine akademische Preisschrift; Versuch über eine akademische Frage; Vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache; Zwey Scherflein zur neusten Deutschen Litteratur; Metakritik über den Purismum der Vernunft; Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem; Leser und Kunstrichter nach perspectivischem Unebenmaaße.) Koost Jaan Undusk, tlk Reet Bender ja Tiiu Relve. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 38. Heidegger, Martin. Teetähised. Tlk Tõnu Luik, Leo Luks, Henri Otsing, Eduard Parhomenko, Andrus Tool. Ilmamaa
 39. Henrich, Dieter. Esseekogumik „Eneseteadvus ja moodne filosoofia“. Koost ja tlk Märt Väljataga, Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 40. Herodotos. Uurimused. Tlk Kaarina Rein. Ilmamaa
 41. Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tlk, komm ja järelsõna Alar Kilp. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 42. Ibn Hazm, ʿAli ibn Ahmad. Tuvi kaelakee. Tlk Helen Geršman. Ilmamaa
 43. Kaasaegne poliitiline filosoofia. II. (Walter Benjamin, „Vägivalla kriitika“; John Dewey, „Avalikkuse otsing“; Carl Schmitt, „Neutraliseerimiste ja depolitiseerimiste ajastu“; Simone Weil, „Ilias ehk poeem võimust“; Michael Oakeshott, „Ratsionalism poliitikas“; Hannah Arendt, „Töötamine, teostamine, tegutsemine“; Herbert Marcuse, „Repressiivne sallivus“; Louis Althusser, „Ideoloogia ja ideoloogilised riigiaparaadid“; Jacques Derrida, „Iseseisvusdeklaratsioonid“; Michel Foucault, „Omnes et singulatim: poliitilise mõistuse kriitika poole“; Claude Lefort, „Demokraatia küsimus“; Emmanuel Lévinas, „Rahu ja lähedus“; John Rawls, „Õiglus kui ausameelsus: poliitiline, mitte metafüüsiline“; Carole Pateman, „Vennalik ühiskondlik leping“; Jürgen Habermas, „Kolm normatiivset demokraatiamudelit“; Charles Taylor, „Tunnustamispoliitika“; Chantal Mouffe, „Demokraatia, võim ja ‘poliitilisus’“; Giorgio Agamben, „Eriolukord“.) Koost ja järelsõna Jüri Lipping, tlk Jüri Lipping jt. Vabamõtleja
 44. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure, toimetaja Siiri Ombler. Ilmamaa
 45. Klassikaliste tekstide kogumik „Seksuaaleetika antoloogia“. Koost Francesco Orsi, tlk Taavi Laanpere, Ove Averin. Tartu Ülikooli Kirjastus  
 46. Kierkegaard, Søren. Eessõnad; Kokkuvõtlik ebateaduslik järelsõna filosoofilistele pudemetele. Tlk Jaan Pärnamäe. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 47. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv, Tiiu Hallap jt. Tartu Ülikooli Kirjastus
 48. La Rochefoucauld, François de. Mõtisklused ehk Moraalsed sententsid ja maksiimid. Tlk Mirjam Lepikult, järels Ilmar Vene, toimetaja Katre Talviste. Ilmamaa
 49. Lippmann, Walter. Avalik arvamus. Tlk Olavi Jaggo. Tartu Ülikooli Kirjastus
 50. Losee, John. Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse. Tlk ja järels Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 51. Lossev, Aleksei. Homerosest Prokloseni: Antiikesteetika lühiajalugu. Tlk Enn Siimer, saates Peeter Olesk. Tartu Ülikooli Kirjastus
 52. Losski, Nikolai. Meeleline, intellektuaalne ja müstiline intuitsioon. Tlk Hillar Künnapas, järels Jaanus Sooväli. Ilmamaa
 53. Maeterlinck, Maurice. Vagurate aare: [Esseid]. Tlk,komm ja järels Maria Einman, toimetaja Katre Talviste. Emakeele Sihtasutus (EKSA)
 54. Malinowski, Bronisław. Vaikse ookeani lääneosa argonaudid. Tlk. Olavi Teppan, Tartu Ülikooli Kirjastus. 
 55. Mamardašvili, Merab, Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Tartu Ülikooli Kirjastus
 56. Masaryk, Tomáš Garrigue. Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast. I–II köide. Tlk Simo Runnel, toimetaja Katre Ligi. Ilmamaa
 57. McDowell, John. Vaim ja maailm. Tlk ja järels Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 58. Meng-zi. Meng-zi. Tlk, komm ja järels Märt Läänemets. Ilmamaa
 59. Milindapañha. Tlk Märt Läänemets. Ilmamaa
 60. Mill, John Stuart. Utilitarism (+ Roger Crispi kommentaarid). Tlk Heidy Meriste. Vabamõtleja
 61. Muḩammad al-Idrīsī. Ihaldaja rõõm hüvast reisist üle silmapiiri (sissejuhatus, Skandinaavia, Baltikumi ja Ida-Euroopa peatükid). Tlk, komm ja saates Üllar Peterson. Tartu Ülikooli Kirjastus
 62. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (Keskmise tee juurvärsid) jt teosed. Tlk Mait Hando Raun; Andres Herkel. Järels Andres Herkel, komm Mait Hando Raun ja Andres Herkel. Ilmamaa
 63. Nietzsche, Friedrich. Puuslikehämarus ehk kuidas haamerdades filosofeerida. Tlk Leo Luks. Vabamõtleja 
 64. Nietzsche, Friedrich. Viis eeskõnet viiele kirjutamata raamatule. Tlk Egle Erik ja Henri Otsing, järels Henri Otsing, Jaanus Sooväli. Ilmamaa
 65. Nurkse, Ragnar. Kapitali moodustumise probleeme vähearenenud riikides. Tlk Kalev Kukk. Ilmamaa
 66. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind, järels Indrek Peedu. Tartu Ülikooli Kirjastus
 67. Papadopoulos, Yannis. Kriisis demokraatia?: Poliitika ja valitsemine. Tlk Erkki Bahovski, järels Leif Kalev. Tallinna Ülikooli Kirjastus
 68. Platon. Valitud teosed II. (Protagoras; Menon; Ion; Euthydemos; Theaitetos.) Koost Marju Lepajõe, Toomas Lott, Janika Päll ja Ivo Volt, tlk Jaan Unt („Ion“, komm Janika Päll), Jaan Unt ja Ivo Volt („Protagoras“), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm). Ilmamaa
 69. Platon. Valitud teosed III. (Seadused; jm). Tlk Anne Lill („Seadused“). Ilmamaa
 70. Polanyi, Karl. Suur muutus: meie aja poliitilised ja majanduslikud lähtekohad. Tlk Tõnu Ülemaante. Ilmamaa
 71. Praktilise eetika võtmetekstid (Kadri Simm. Sissejuhatus praktilisse eetikasse; Peter Singer, “Famine, Affluence, Morality”; John Kekes, “On the Supposed Obligation to Relieve Famine”; Onora O'Neill, “Kantian Approaches to Some Famine Problems”; Bernard Williams, “Is International Rescue a Moral Issue?”; Michael Walzer, “Political Action: the Problem of Dirty Hands”; Dan Moller, “Dilemmas of Political Correctness”; Jeffrey Howard, “Dangerous Speech”; Simon Keller, “Four Theories of Filial Duty”; Stuart Rachels, “The Immorality of Having Children”; Eva Feder Kittay, “Planning a trip to Italy, arriving in Holland: the delusion of choice in planning a family”; Amanda Sharkey, Noel Sharkey, “Granny and the Robots: ethical issues in robot care for the elderly”; John McMillan, Mike King, “Why Be Moral in a Virtual World?”; Jonathan Wolff, “Safety”; Martha Nussbaum, ““Finely Aware and Richly Responsible”: Moral Attention and the Moral Task of Literature”; Anne W Eaton, “Robust Immoralism”; Spencer Jay Case, “Moral extremism”; Dillon Bowen, “The Economics of Morality”; Evan Westra, “Virtue Signaling and Moral Progress”). Koost Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Tartu Ülikooli Kirjastus
 72. Poincaré, Henri. Teadus ja meetod. Tlk Anto Unt, toimetaja Piret Kuusk. Ilmamaa
 73. Religioonifenomenoloogia: Klassikutest tänapäevani. (Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, “Religiooniteadus ja fenomenoloogia”; Rudolf Otto, “Püha”; Max Scheler, “Religiooni olemusfenomenoloogia”; Gerardus van der Leeuw, “Religioon ja religioonifenomenoloogia”; Friedrich Heiler, “Palve”; Friedrich Heiler, “Religiooni olemus ja ilmnemisvormid”; Joachim Wach, “Religioosse kogemuse olemus”; Raffaele Pettazzoni, “Ajalugu ja fenomenoloogia religiooniuuringutes”; Mircea Eliade, “Metodoloogilisi tähelepanekuid religioosse sümbolismi uurimisel”; C. J. Bleeker, “Fenomenoloogiline meetod”; Geo Widengren, “Religioon ja maagia”; Geo Widengren, “Võrdlev meetod: filoloogia ja fenomenoloogia vahel”;     Ninian Smart, “Religioon ja inimkogemus”; Ake Hultkrantz, “Religioonifenomenoloogia: eesmärgid ja meetod”; Jacques Waardenburg, “Uut moodi religioonifenomenoloogilise uurimistöö poole”; Paul Ricoeur, “Ilmnemine ja avaldumine”; Hans Penner, “Kas fenomenoloogia on meetod religiooni uurimiseks?”; Theo van Baaren, “Religiooniuuringud süstemaatilise distsipliinina”; Haralds Biezais, “Religioonitüpoloogia ja fenomenoloogiline meetod”; Ingvild Sælid Gilhus, “Religioonifenomenoloogia ja tõlgendusteooriad”; Gavin Flood, “Teispool fenomenoloogiat”; Timothy Fitzgerald, “Religioonide objektistamine”; James V. Spickard, “Kogedes religioosseid rituaale”; Jeppe Sinding Jensen, “Kas religioonifenomenoloogia on võimalik?”; Leonard Norman Primiano, “Vernakulaarne religiooni ja otsing uurimismeetodi järele”; James L. Cox, “Religioossed tüpoloogiad ja postmodernistlik kriitika”; Thomas Csordas, “Kirjeldamatu asümptoot: kehastumine, võõrapärasus ja religiooniteooria”.) Koostaja [ja järelsõna] Indrek Peedu, tlk Mirjam Lepikult, Mari Tarvas, Aldo Randmaa, kommentaarid Jaan Lahe, Tartu Ülikooli Kirjastus
 74. Ricardo, David. Poliitilise ökonoomia ja maksustamise põhimõtted. Tlk ning komm ja järels Alari Purju, toimetaja Leino Pahtma. Ilmamaa
 75. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern, toimetaja Jüri Lipping. Tartu Ülikooli Kirjastus
 76. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Tartu Ülikooli Kirjastus
 77. Rorty, Richard. Filosoofia ja looduse peegel. Tlk Taavi Laanpere, toimetaja Henrik Sova. Tartu Ülikooli Kirjastus
 78. Rousseau, Jean-Jacques. Émile ehk kasvatusest. Tlk Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 79. Rousseau, Jean-Jacques. Moraalikirjad; Savoia vikaari usutunnistus. Tlk, komm ja järelsõna Joonas Kiik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 80. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Varrak
 81. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Tänapäev
 82. Santayana, George. Egotism saksa filosoofias. Tlk Erle Nõmm. Ilmamaa
 83. Santayana, George. Kolm filosoofilist poeeti: Lucretius, Dante, Goethe. Tlk Lauri Pilter. Ilmamaa
 84. Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo. Tartu Ülikooli Kirjastus
 85. Schelling, Thomas C. Konflikti strateegia. Tlk Jüri Eintalu. Ilmamaa
 86. Schopenhauer, Arthur. Parerga ja Paralipomena. I–II. Tlk Krista Räni. Ilmamaa
 87. Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap, järelsõna Bruno Mölder. Tartu Ülikooli Kirjastus

 88. Sharpe, Eric John. Võrdlev usundilugu: Ajalooline käsitlus. Tlk Olavi Teppan. Järelsõna Indrek Peedu. Tartu Ülikooli Kirjastus
 89. Sieyès, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. (Arutlus privileegidest; Mis on kolmas seisus; eeskõne konstitutsioonile; Vaidlus Thomas Paine’iga.) Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. EYS Veljesto
 90. Strawson, Peter. Meele piirid: Essee Kanti „Puhta mõistuse kriitikast“. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 91. Zenkovski, Vassili. Vene filosoofia ajalugu. I–II. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa
 92. Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk, komm ja järelsõna Mart Tšernjuk. Ilmamaa
 93. Thukydides. Peloponnesose sõja ajalugu. Tlk Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus
 94. Tillich, Paul. Religioon ja kultuur: Valitud teosed. (Olemise dimensioonid ja -kihid ning olemise ühtsus; Küsimus elu mõtte kohta; Kas religioon on inimvaimu funktsioon?; Kaotatud dimensioon; Religioon ja kultuur; Kahetähenduslik religioonis ja kultuuris; Filosoofia ja religioon; Filosoofia ja teoloogia; Kultuuriteoloogia ideest; Usuline sümbol; Usulise keele olemus; Eksistentsiaalanalüüs ja usulised sümbolid; Usuliste sümbolite õigustatus ja nende tähendus; Mis on usk?; Kairos I–II; Deemonlik; Kristoloogia ja ajalootõlgendus; Aja ja ruumi vastupanu; Kairos ja logos; 20. sajandi kristlik inimesepilt; Tänapäeva inimese kristlik mõistmine; Inimene kristluses ja marksismis; Kristlus ja tänapäeva ühiskond; Meie maailma langus; Usuline kriis; Tänapäeva usuline olukord religiooni valdkonnas; Protestantlik kuulutus ja tänapäeva inimene; Protestantluse printsiibid; Protestantlus kui kriitiline ja kujundav printsiip; Protestantlik ajastu; Kas protestantliku ajastu lõpp? I–II; Jumala tõelisus; Eksistents ja Kristuse ootamine; Languse sümbol; Võõrandumine ja patt; Uus olemine ja Jeesus kui võõrandumise ületamine.) Koost ja järelsõna Jaan Lahe, tlk Anne Burghardt ja Jaan Lahe. Ilmamaa
 95. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski ja Andres Raudsepp, saates Mihhail Lotman, komm Mihhail Veližev, tlk Aare Pilv. Ilmamaa
 96. Turner, Victor. Rituaalprotsess: Struktuur ja antistruktuur. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus
 97. Uspenski, Boriss. Kompositsioonipoeetika; Stiili semiootilised probleemid. Tlk Eva Lepik. Tartu Ülikooli Kirjastus
 98. Vernadski, Vladimir. Biosfäärist ja muust: Tööde valimik. (Biosfäär; Eessõna „Biosfääri“ ingliskeelsele väljaandele (Lynn Margulis jt); Autori eessõna „Biosfäärile“; „Biosfääri“ lisad, Elusaine; Sümmeetriaprintsiip teaduses ja filosoofias; Elu algus ja liikide tekkimine; Teaduslik mõtlemine kui planetaarne nähtus.) Koost Kalevi Kull, tlk Enn Siimer ja Madis Lukats, järels Mihkel Kunnus. Tartu Ülikooli Kirjastus
 99. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk, kommja järels Jaan Kivistik. Ilmamaa
 100. Wittgenstein, Ludwig. Sinine raamat; Pruun raamat. Tlk ja järels Henrik Sova, eess Rush Rhees (tõlge Henrik Sova). Tartu Ülikooli Kirjastus
 101. Wright, Georg Henrik von. Seletamine ja mõistmine; Põhjuslikkus ja determinism. Tlk ja järels Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus
 102. Wright, Quincy. Uurimus sõjast I köide. Tlk Hillar Künnapas, Ilmamaa
 103. Võšeslavtsev, Boriss. Marksismi filosoofiline viletsus. Tlk Ants Paikre, toimetaja: Leino Pahtma, järels ja komm Andrei Kuzitškin. Ilmamaa
 104. Xenophon. Sokratese apoloogia; Meenutused Sokratesest; Pidusöök; Majandamisest. Tlk, komm ja järels Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus
 105. Yates, Frances A. Mälukunst. Tlk Olavi Jaggo. Tartu Ülikooli Kirjastus