Valgamaa ekspertgrupp

Aastapreemiad 2000

 Liivi ArroAla Rahvamaja juhataja
 Vello HaasHelme kalmistu administraator
 Sven MalmTõrva segaansamblite juht
 Maie KalaTõrva laulustuudio juhendaja
 Lille Tali Otepää rahvamuusikaansambli juhendaja
 Lea VendikRiidaja rahvatantsurühma juhendaja
 Toivo Kotov     Lüllemäe kultuuri-ja sporditöö edendaja 
 Eduard Sokolovski  Valga Laskurklubi president
 Toivo Tiislär  Valga Kabeklubi president
 Meinhard Järlik Valga Spordiveteranide seltsi esimees
 Raul OreškinValga Kultuuri-ja Huvialakeskuse kunstialatöö juht

Aastapreemiad 1999

 Marina Jerjomina Valga stuudio Joy juht
 Maie KalaTõrva laulustuudio juhendaja
 Ilmar KõverikTõrva Kirik- Kammersaali juhataja
 Anne PaiRiidaja kultuurimaja direktor
 Sulev Pallon Palupera valla spordiaktivist
  Evi Pikas  Riidaja raamatukogu juhataja
 Arvo Saal   Valgamaa spordiliidu esimees
 Hans Salm  Trükise koostaja
  Tõnu TammLeigo järvemuusika korraldaja        

Aastapreemiad 1998

 Helvi Jallaikoduloouurija Riidajal
 Meinhard JärlikValga Spordiveteranide seltsi esimees
 Helju Keskpaluajalehe Valgamaalane kultuuritoimetaja
 Ants Puustapuhkpillimuusika õpetaja Valgas
 Elmar Rebanekoduloouurija Pukas
 Kalmer Tramm sporditööorganisaator Pühajärvel
 Minni Vähitantsujuht Valgas

Aastapreemiad 1997

 Ly Haavisteraamatukoguhoidja Pühajärvel
 Aleksander Sakskoduloouurija Valgas
 Kärt Vukstantsujuht Tõrvas
 Silver Eljandtreener Otepääl
 Harald Laidre sporditöötaja Helmes
 Eha Ojaveetantsujuht Pühajärvel
 Hiivi Sirel tantsujuht Sangastes
 Vilma Ventšikova tantsujuht Lüllemäel

Aastapreemiad 1996

 Valev Elerand kultuuritöötaja Helmes
 Ago Kivikunstnik Otepääl
 Merce Mäe kultuurinõunik Valgas
 Jüri Stepanovkoguduse õpetaja Otepääl
 Vello Jaskaajakirjanik Tõrvas
 Maie Kala ringijuht Tõrvas
 Enno Ojametskinomehaanik Tõrvas
 Mati Parkja kinomehaanik Keenis
 Helmuth Reidolf    kinomehaanik Otepääl
 Sven Malm ringijuht Tõrvas
 Aino Orgse ringijuht Tõrvas
 Ulvi Riitsalu    ringijuht Tõrvas
 Lille Tali  ringijuht Otepääl
 Kaie Tähekultuuritöötaja helmes
 Helju Keskpalu ajakirjanik Valgas
 Õie Nõmmik ringijuht Soorus
  Kärt Vuks  ringijuht Tõrvas
 Hilda Pikkur      jõulutoetus