Arhitektuuri sihtkapital

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2020


Daniel Kotsjuba
Helelyn Tammsaar
Merilin Truuväärt
disainialase tegevuse preemia - Avaliku sektori innovatsioonitiim
 4000 eurot
Diana Taalfeld
Ülle Maiste
Anne Saarniit
Roomet Helbre
Taavi Kuningas
maastikuarhitektuuri preemia - Elva uus linnakeskus
 4000 eurot
Carl-Dag Lige
Tomomi Hayashi
Marje Eelma
näitusepreemia - näitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“
 4000 eurot
Kalle Vellevoog
Tiiu Truus
rekonstrueerimise preemia - Narva linnuse konvendihoone rekonstrueerimine
 4000 eurot
Jiří Tintěra

tegevuspreemia - tegevuse eest Valgas
  4000 eurot


Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2019

Joel Kopli
Juhan Rohtla
Koit Ojaliiv
Eik Hermann
Kalle Komissarov
Rene Sauemägi
arhitektuuripreemia - Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuurne lahendus
 5000 eurot

KAOS Arhitektid

aastapreemia rekonstrueerimisprojektide eest - 
Park Hotell Viljandi, Eesti saatkond Moskvas, Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum
 5000 eurot
Kalle Vellevoog
Tiiu Truus
Jaan Tiidemann
Lidia Zarudnaya
aastapreemia hea avaliku ruumi eest - Kommunismiohvrite memoriaal ja
ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel
 4000 eurot
Ingrid Ruudinäitusepreemia - "Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile" 3000 eurot
Eik Hermann
Mihkel Tüür
Rene Valner
näitusepreemia - "Liginull"   3000 eurot


Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2018 

Lembit-Kaur Stöör
Martin Tago
Maia Grimitliht
Raivo Kotov
Andrus Kõresaar
Kristo Rämson
Kärt Loopalu
Eleriin Tekko

Tegevus- ja protsessipreemia – Balti jaama turg


5000 eurot
Oliver Orro 

Joel Kopli
Koit Ojaliiv
Juhan Rohtla
Maris Mändel
Robert Treufeldt

Tegevuspreemia – näitus „Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas”
5000 eurot
Mirko Traks

Henn Runnel
Karin Bachmann
Tõnis Arjus

Maastikuarhitektuuri preemia – Vaksali väljak Tartus

5000 eurot

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2017

Kino Maastikuarhitektid OÜ
Mirko Traks
Toomas Paaver
Tõnu Laanemäe
Edgar Kaare
Terje Ong
Maastikuarhitektuuri preemia: Roosi tänav Tartus
1000 eurot
1000 eurot
1000 eurot
1000 eurot
500 eurot
500 eurot
Illimar Truverk
Sander Aas
Tüüne-Kristin Vaikla
Urmo Vaikla
Sisearhitektuuri preemia: Rahvusarhiiv Noora
1250 eurot
1250 eurot
1250 eurot
1250 eurot
Toomas Tammis
Arhitektuurivaldkonna tegevuspreemia
5000 eurot
Kaire Nõmm
Kadri Klementi
Hannes Praks
Toomas Tammis
Arhitektuurialase tegevuse preemia
1875 eurot
1875 eurot
625 eurot
625 eurot

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2016

Margit Argus arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 875 eurot
Margit Aule arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 875 eurot
Kaur Käärma arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 875 eurot
Pelle-Sten Viiburg arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 875 eurot
Jan Skolimowski arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 3500 eurot
Teele Pehk arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 1167 eurot
Toomas Paaver arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 1167 eurot
Juho Kalberg arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia 1166 eurot

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2015 

Ell Väärtnõu elutööpreemia pikaajalise uuendusliku, mitmekesise ja kontekstitundliku arhitektuuripraktika eest  10 000 eurot
KAMP Arhitektid
arhitektuuripreemia: NOA restoran
3500 eurot
Jaak Huimerind
renoveerimispreemia: Maarjamäe lossi tallihoone
1750 eurot
Tarmo Piirmets renoveerimispreemia: Maarjamäe lossi tallihoone   1750 eurot
Jaak Huimerind  
restaureerimispreemia: Villa Pärnus
1750 eurot
Mari Kurismaa restaureerimispreemia: Villa Pärnus   1750 eurot
Epp Lankots
arhitektuuritegevuse preemia: doktoriväitekiri «Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail»
1750 eurot
Andres Kurg
arhitektuuritegevuse preemia: doktoriväitekiri «Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979» («Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979»)
1750 eurot

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2013

Salto Arhitektid
Maarja Kask
Karli Luik
Andro Mänd
Margus Tamm
Arhitektuuri aastapreemia -  Viljandi riigigümnaasium -  kaasaegne ja inspireeriv õpikeskkond, kus harmooniliselt kohtuvad uus ja vana. Ümbritseva linnaruumiga dialoogi loov suurepärane lahendus.

 3 500 eurot 

Pille Lausmäe
Eva Laarmann
Renoveerimise aastapreemia - Viljandi riigigümnaasium - uue ja vana ühtseks tervikuks  muutmine         2 500 eurot
Triin Tõrs –Ojari Tegevuspreemia -  ajakirja Maja  pikaajalise toimetamise ja kõrgtasemel arhitektuurikriitika praktiseerimise eest

 3 500 eurot

Emil Urbel
Pille Lausmäe
Liisa Põime
Ivar Lubjak
Maria Pukk
Tiit Nurklik
Arhitektuuri EripreemiaKukemõisa karjamõis – „Kukk ja kana, noor ja vana“ – komplitseeritud lähteülesande, eksperimentaalse materjalikäsitluse, välis- ja siseruumi tervikliku lahenduse eest

 3 500 eurot

Ville Lausmäe
Kadi Karmann
Sisearhitektuuripreemia - Tallinna Ülikooli BFM õppehoone sisekujundus - piiratud võimalustega ruumi ratsionaalne ja meisterlik läbimängimine

 3 500 eurot

Mari Rass
Diana Taalfeld
Maastikuarhitektuuri aastapreemia - Klooga väliekspositsioon - traagilist ajaloosündmust ja loodust austav maastikukujundus, mis seob eri aegadel loodud monumendid kokku ühtseks mälestuspaigaks

 3 500 eurot

Architect11 Passion Group
Eero Endjärv
Hannelore Kääramees
Innovatsioonipreemia  - Passion House moodulmaja  - kvaliteetse disaini ja perspektiivika arendustegevuse oskusliku sidumise eest
  

         3 500 eurot
Stigo OÜ 
Matti Õunapuu
DisainipreemiarollerStigo - ambitsioonika ja professionaalselt läbitöötatud disainilahenduse eest         3 500 eurot
RKAS ja Viljandi linnTunnustusViljandi riigigümnaasium - eeskujulik näide avaliku sektori tellijakäitumisest haridusmaastiku ruumilise kvaliteedi tõstmisel            mitterahaline
tunnustus

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2012

Karl  ÕigerElutööpreemia  - mahuka teadustöö eest ehitusinseneriteaduses, selle rakendamise eest ehitus- ja restaureerimispraktikasse ning panuse eest inseneride koolitamisel

3 200 eurot 

Salto Arhitektid
Maarja Kask
Karli Luik 
Ralf Lõoke 
Pelle-Sten Viiburg
Arhitektuuri aastapreemia - Tallinna Ülikooli BFM õppehoone -oskusliku sobitamise eest ümbritsevasse linnakoesse läbi avaliku ruumi ja koolifunktsiooni läbipõimimise ning tervikliku arhitektuurse ja sisearhitektuurse käsitluse eest     3 200 eurot
Eesti Maastikuarhitektide Liit 
Bruno Marques
Aljona Galazan
Laura Männamaa
Hele  Möllits
Maastikuarhitektuuri aastapreemia - rahvusvahelise maastikuarhitektuuri kongressi „Mind the gap. Landscapes for a New Era" kõrgetasemelise läbiviimise eest ja maastikuarhitektuuri edendamise eest Eestis ja välismaal

 3 200 eurot


Jüri  Soolep
Tegevuspreemia - tegevuse eest Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaanina, pikaajalise õppe- ja teadustöö ning raamatu „Ruum ja mõte. 10 loengut arhitektuurist“ kirjutamise eest

 3 200 eurot

Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ
Emil Urbel
Ainar Luik
Restaureerimise aastapreemia -  Vilsandi merepäästejaama paadikuuri kompleks -  lagunemisele määratud väikeobjektile kaasaegse funktsiooni andmise, täiendatud mahu, kvaliteetse restaureerimise ning uue elu kinkimise eest

 3 200 eurot

Kaos arhitektid
Margit Argus
Margit Aule
Sisearhitektuuripreemia -Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi varakamber - minevikust tulevikku vaatava efektse ja noorusliku ekspositsiooniruumi kujundamise eest Tartu ühes vanima ajalooga hoonekompleksis

 3 200 eurot

Ruumilabor OÜ
Janno Roos
Andres Labi
Liisa Põime
Äramärkimine -Tallinna kaubamaja IV korrus, Lastemaailm - visuaalselt atraktiivse ning kontseptuaalselt tervikliku laste- ja vanemasõbraliku fantaasiamaailma loomise eest
     1 600 eurot

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad 2011

Maarja Kask
Karli Luik
Ralf Lõoke
Pelle-Sten Viiburg
Ene-Liis Semper
Arhitektuuri aastapreemia - NO 99 Põhuteater - vormitähendustest edasi liikunud ning arhitektuurile kui sündmusele ja kohaloomele keskendunud aktsiooni eest

 3 500 eurot

Ingrid Ruudi
Maarin Ektermann
Margit Argus
Margit Aule
Arhitektuurialase tegevuse aastapreemia -linnainstallatsioonide festivali Lift 11 kureerimine - avaliku linnaruumi mitmekesisust märkama, kasutama ning mõtestama ärgitanud ürituse korraldamise eest

 3 500 eurot

Nele RohtlaRestaureerimise aastapreemia - Kiltsi mõis - mõisahoone kirjut ajalugu ja ehituskihistusi ning tänapäevase koolimaja vajadusi ühendava restaureerimistöö eest

 3 500 eurot

Heidi Viilop
Siim Lootus
Kersti Lootus
Kiur Lootus
Maastikuarhitektuuri aastapreemia - Pärnu Vallikääru park - kaasaegse linnapargi delikaatne lahendus ajaloolises linnakindlustusvööndis

 3 500 eurot

 Pärnu LinnavalitsusTunnustus - järjepideva ning kvaliteetse tegevuse eest linnaparkide korrastamisel

 mitterahaline tunnustus