Eelmised koosseisud

Nõukogu koosseis 2017–2019

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 349 )

Tõnis Lukaskultuuriminister, nõukogu esimees  (alates 29.04.2019)
Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees  (9.04.2015 - 29.04.2019)
Liikmed:  
Are Eller (kuni 21.03.2019)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Andrus Raudsaluaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David O'Brock
kultuuriministri nimetatud esindaja
Urmo Merila
rahandusministri nimetatud esindaja
Peeter Pere
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Eneken Laanes
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder helikunsti sihtkapitali esindaja
Anu Allas
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Peeter Lusmägi
(alates 21.03.2019; RT III, 22.03.2019, 2)

kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

* Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korralduse nr 788-k "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine: Kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimeheks kultuuriminister /Vastu võetud 19.05.2005/

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2015- 2017

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a. korraldusega nr 529; avaldamismärge: RT III, 19.12.2015, 6)
Kultuuriministernõukogu esimees - Indrek Saar
Liikmed:
Are Ellerkehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Karlo Funkaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larininäitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maateerahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David James O'Brock-Kaljuveekultuuriministri esindaja
Lemmi Ororahandusministri esindaja
Peeter Perearhitektuuri sihtkapitali esindaja
Triin Soone kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Tederhelikunsti sihtkapitali esindaja
Berit Teeäärkujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2013- 2015

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2013. a. korraldusega nr 553)
Kultuuriminister nõukogu esimees - Indrek Saar (alates 9.04.2015)
Kultuuriminsternõukogu esimees - Urve Tiidus (12.12.2013 - 9.04.2015)
Liikmed:  
Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
Raimo Jõerand audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Krista Kaer kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
Marju Kõivupuu rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Allar Levandi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (kuni 4. veebruar 2015)
Are Ellerkehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja (alates 5. veebruar 2015)
Anu Liivak kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Lemmi Oro rahandusministri nimetatud esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2011- 2013

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a. korraldusega nr 528; avaldamismärge: RT III, 13.12.2011, 3)

Kultuuriministernõukogu esimees - Urve Tiidus (alates 4.12.2013 - 12.12.2013)
Kultuuriminister
nõukogu esimees - Rein Lang (kuni 4.12.2013)
Kultuuriministernõukogu esimees - Urve Tiidus (alates 4.12.2013 - 12.12.2013)
Tea Varrak nõukogu aseesimees; rahandusministri nimetatud esindaja
Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
Reet Hääl
(kuni 4. aprill 2013)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Allar Levandi
(alates 4. aprill 2013,
kinnitatud Vabariigi Valitsuse
korraldusega nr 528, 4.04.2013;
avaldamismärge: RT III, 09.04.2013, 10)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Ants Johanson rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Krista Kaer kirjanduse sihtkapitali esindaja
Indrek Kasela kultuuriministri nimetatud esindaja
Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Anu Liivak kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Riina Sildos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2009 - 2011

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a. korraldusega nr 543; avaldamismärge: RTL 2009, 93, 1375)

Kultuuriminister
(kuni 5. aprill 2011)
nõukogu esimees- Laine Jänes
(kuni 5. aprill 2011)
Kultuuriminister
(alates 6. aprillist 2011)
nõukogu esimees - Rein Lang
(alates 6. aprillist 2011)
Reet Hääl kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Ants Johanson rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
Epp Lankots arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Lylian Meister kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Orro
(kuni 18. veebruar 2010)
näitekunsti sihtkapitali esindaja
 
Ülo Pikkov audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Aarne Saluveer                          helikunsti sihtkapitali esindaja
Tea Varrak rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Väljataga                            kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kaarel Oja
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
18. veebruari 2010. a. korraldusega nr 51; 
avaldamismärge: RTL 2010, 9, 166)                                                
näitekunsti sihtkapitali esindaja
 

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2007 - 2009

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a. korraldusega nr 583; avaldamismärge: RTL 2008, 1, 10)

Kultuuriminister                                                             
nõukogu esimees - Laine Jänes
Enn Kunila kultuuriministri nimetatud esindaja
Märt Kivine rahandusministri nimetatud esindaja
Signe Siim kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kersti Tiik kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Liina Jänes arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ilmar Raag audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Komissarov                           näitekunsti sihtkapitali esindaja
Toomas Lõhmuste rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Oliver Kruuda kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2005 – 2007

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a. korraldusega nr 774; avaldamismärge: RTL 2005, 118, 1859)

Kultuuriminster                                                 
(kuni 4. aprill 2007)
nõukogu esimees - Raivo Palmaru
(kuni 4. aprill 2007)
Laine Jänes
(alates 5. aprillist 2007)
nõukogu esimees
(alates 5. aprillist 2007)
Hannes Tamjärv                                                             
kultuuriministri nimetatud esindaja
Tauno Tats
(kuni 28. juuni 2007)
rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Kivine
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
  
rahandusministri nimetatud esindaja
 
Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali esindaja
Lylian Meister kujutava ja rakenduskunsti  sihtkapitali esindaja   
Karin Paulus arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ilmar Raag audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Komissarov näitekunsti sihtkapitali esindaja
Riin Kivinurm                rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Hanno Tomberg
(kuni 28. juuni 2007)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Oliver Kruuda
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2003 – 2005

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korraldusega nr 788; avaldamismärge: RTL 2003, 124, 2023)

Kultuuriminster                                                               
(kuni 12. aprill 2005)                              
nõukogu esimees - Urmas Paet
(kuni 12. aprill 2005)
Raivo Palmaru
(alates 13. aprillist 2005)
nõukogu esimees
(alates 13. aprillist 2005)
Jaan Urvet kultuuriministri nimetatud esindaja
Tauno Tats        rahandusministri nimetatud esindaja
Asta Trummel kirjanduse sihtkapitali esindaja
Leonhard Lapin kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Andres Kurg arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Riina Sildos audiovisuaalse  kunsti  sihtkapitali  esindaja
Jaan-Eik Tulve helikunsti sihtkapitali esindaja
Andres Laasik näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aarne  Saluveer                            rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Enn Veskimägi
(kuni 29. märts 2005)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Hanno Tomberg
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
29. märtsi 2005. a. korraldusega nr 164;
avaldamismärge: RTL 2005, 37, 533)                                   
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2001 – 2003

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a. korraldusega nr 803; avaldamismärge: RTL 2001, 130, 1909)

Kultuuriminister                                                            
(kuni 9. oktoober 2002)
nõukogu esimees - Signe Kivi
(kuni 9. oktoober 2002)
Kultuuriminister
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666; 
avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)
nõukogu esimees - Margus Allikmaa
(kuni 22. juuli 2003)
Urmas Paet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454; 
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
nõukogu esimees
(alates 22. juuli 2003) 
Jaan Urvet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454;
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
kultuuriministri nimetatud esindaja
Aare Järvan rahandusministri nimetatud esindaja
Kalev Kesküla kirjanduse sihtkapitali esindaja
Andres Tali
(kuni 9. oktoober 2002)
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Ketli Tiitsar

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 

9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666; 

avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)

kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Mart Kalm

(kuni 26. märts 2002)

arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ülar Mark
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
26. märtsi 2002. a. korraldusega nr 211; 
avaldamismärge: RTL 2002, 44, 617)
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Peep Puks audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
René Eespere helikunsti sihtkapitali esindaja
Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ivo Eesmaa                                      rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Vello Kuhi
(kuni 4. märts 2003)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Enn Veskimägi
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
4. märtsi 2003. a. korraldusega nr 186; 
avaldamismärge: RTL 2003, 33, 505)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1999 – 2001

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a. korraldusega nr 1334; avaldamismärge: RTL 1999, 166, 2431)

Kultuuriminister                                                            
  nõukogu esimees - Signe Kivi
Aare Järvan   rahandusministri nimetatud esindaja
Kalev Kesküla   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiina Käesel   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Mart Kalm   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Lauri Kärk   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala   helikunsti sihtkapitali esindaja
Indrek Saar   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ivo Eesmaa   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Erika  Salumäe                                      kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1997 – 1999

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a. korraldusega nr 886; avaldamismärge: RT I 1997, 85, 1451)

Kultuuriminister                                                              
(kuni 4. mai 1999)
nõukogu esimees - Jaak Allik
(kuni 4. mai 1999) 
Kultuuriminister
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
4. mai 1999. a. korraldusega  nr 529; 
avaldamismärge: RTL 1999, 78, 979)
nõukogu esimees - Signe Kivi
(alates 4. mai 1999)  
Tiit Saat                                              rahandusministri nimetatud esindaja
Mall Jõgi kirjanduse sihtkapitali esindaja
Ants Juske kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Hain Toss arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Arvo Valton audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala helikunsti sihtkapitali esindaja
Ülev Aaloe näitekunsti sihtkapitali esindaja
Kaido Kama rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Valeri Maksimov
(kuni 16. märts 1999)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Erika Salumäe
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
16. märtsi 1999. a. korraldusega  nr 355; 
avaldamismärge: RTL 1999, 51, 666)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1994 – 1997

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. korraldus nr 875-k; avaldamismärge RT I 1994, 79, 1356) 

Kultuuriminster
(kuni 16. jaanuar 1996)                                           
nõukogu esimees - Peeter Olesk
(kuni 16. jaanuar 1996)  
Kultuurimister                                                                  
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
nõukogu esimees - Jaak Allik
(alates 16. jaanuar 1996) 
Tiit Saat rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali esindaja
Enn Põldroos
(kuni 16. jaanuar 1996)  
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Leonhard Lapin
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
(alates 16. jaanuar 1996)   
Karin Hallas arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Jüri Tallinn audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Vardo Rumessen
(kuni 16. jaanuar 1996)  
helikunsti sihtkapitali esindaja
Renè Eespere 
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
helikunsti sihtkapitali esindaja
(alates 16. jaanuar 1996) 
Tõnu Tepandi näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ingrid Rüütel rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Mati Palm
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k täiendamine)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
(alates 5. märts 1996)