Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2024. a II jaotusesse.Taotluse esitamise viimane päev on 20. mai. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga.

NB! Alates 2022. aasta II (maikuu) jaotusvoorust saavad  fotokunsti projektid toetust kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalist.
Viimane uudis

Eesti Kultuurkapitali teabepäev toimub 25. aprillil. Loometöötasud.

Alates mai jaotusest hakkab Kultuurkapital maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu, millega kaasnevad sotsiaalsed tagatised nagu ravikindlustus, töötuskindlustus ja maksed pensionisammastesse. 


Seoses Eesti Kultuurkapitali seadusemuudatusega kutsume taotlejaid osalema neljapäeval,  25. aprillil kell 15-17 teabepäeval


  • Teabepäev toimub veebis, Zoomi vahendusel.


Sündmuse kutse saadetakse teile ankeedile sisestatud e-posti aadressile.


Infopäeva teemad: 


  •       ülevaade seadusemuudatusest, mis toob kaasa loometöötasu ja kaotab ära loometöötoetuse
  •       loometöötasu maksmise eesmärk
  •       muudatustest raha jagamise kordades
  •       lepingu sõlmimisest
  •       loometöötasu väljamaksmisest
  •       taotluste ja aruannete vormistamisest (brutotasu, netotasu)

 

Seadusemuudatus ei too kaasa muutusi projektitoetuse või stipendiumi taotlemisel.
Muudatused Kultuukapitali raha jagamise kordades viiakse sisse aprillis.
Loometöötasu taotlusi saab esitada e- kulkas alates 2. maist.


 
Sündmus Facebooki lehel


Kontakt: Karoliine Lausing, tel  699 9150; e-mail: kulka@kulka.eeTäna läbis Riigikogu kolmanda lugemise Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu muutmise seadus. Sellega hakkab Kultuurkapital maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu, millega kaasnevad sotsiaalsed tagatised nagu ravikindlustus, töötuskindlustus ja maksed pensionisammastesse.  


9. veebruaril kell 18 antakse Nobelessneri valukoja Nobeli saalis pidulikult üle Kultuurkapitali 2023. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitalide aastapreemiad.

Gala otseülekannet näeb  kultuur.err.ee portaalis ja seejärel kell 20.00 ETV2s.

 

Kultuuriminister Heidy Purga kinnitas 3. novembril Kultuurkapitali sihtkapitalide uued koosseisud järgmiseks kaheks aastaks.


„Kultuurkapitali sihtkapitalid on meie suurte kultuurivaldkondade toimimises ülimalt olulise tähtsusega koosseisud. Erinevate erialaliitude poolt esitatud kandidaatidel seisab ees kaks vastutusrikaste otsuste aastat. Kindlasti ootavad ees põhjalikud arutelud, kuid ma olen kindel, et need 56 uut sihtkapitalide liiget hoiavad meie ühist kultuurivälja oma suure ekspertiisi ja heade kavatsustega nii, et sellest saavad kasu loovisikud, festivalid, organisatsioonid ja kogu Eesti rahvas, kes kultuurist moel või teisel osa saab,” selgitas kultuuriminister Heidy Purga.


Kultuurkapitali seaduse järgi kuulub igasse sihtkapitali seitse oma loome- või spordivaldkonnas tegutsevat inimest. Nüüd esitavad sihtkapitali liikmed endi seast ühe esindaja Kultuurkapitali nõukokku. Nõukogu otsustab valdkondadevaheliste suurprojektide rahastamise, Kultuurkapitali aastaeelarve ning tulevikusuundade üle ja 

rahastab kultuuriehitiste ehitust sihtotstarbeliselt laekunud summade kaudu.