Aastapreemiad

Alates 1995. aastast annab Eesti Kultuurkapital välja aastapreemiaid, mis määratakse aasta jooksul enim silma paistnud kultuuri- ja spordivaldkonna tegelastele.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad antakse välja arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti, kirjanduse, kehakultuuri ja spordi, kujutava ja rakenduskunsti, näitekunsti ning rahvakultuuri valdkonnas.

Sihtkapitalid esitavad Eesti  Kultuurkapitali aastapreemiale oma kandidaadid ning Kultuurkapitali nõukogu valib välja igas valdkonnas ühe laureaadi. Kokku antakse välja kaheksa Kultuurkapitali aastapreemiat. 

Peale selle annavad sihtkapitalid välja oma valdkonna aastapreemiad – sihtkapitalide aastapreemiad, mille määrab iga sihtkapitali nõukogu. Keskmiselt annab sihtkapital välja kümmekond aastapreemiat.

Preemiasumma suurused kinnitab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile preemia tunnusmärk. Alates 2013. aastast messingust kera (autorinimega "Jonnakas"). Kera on valmistatud trugimise meetodil, kaetud poleeriga ning raskuseks tinavalu. Kerale on söövitatud Kultuurkapitali logo elemendid ning graveeritud valdkonna või sihtkapitali nimetus, laureaadi nimi ja aastaarv. Kultuurkapitali aastapreemiate ja sihtkapitalide elutööpreemiate laureaadid saavad kuldse poleeriga 200 mm diameetriga kera ning sihtkapitalide laureaadid vaskse poleeriga 150 mm diameetriga kera.    
Kera "Jonnakas" autorid on Risto Tali ja Rait Siska

Alates 2006. aastast tunnustab Eesti Kultuurkapital maakondades kunstide, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist kultuuripreemiaga  “Kultuuripärl”.

Preemia on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt. Preemia väljaandmisel saavad osaleda koostööpartnerina maavalitsused ja/või omavalitsuste liidud. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas (kokku 15 preemiat). Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.

Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile  tunnusmärk "Kultuuripärl“, milleks on keraamilne pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. 

Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaas (Agnes Torm) koostöös

Peale selle tunnustab iga ekspertgrupp oma maakonna tublisid kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevaid inimesi erinevate preemiatega. Laureaate tänatakse rahalise preemia ning tänukirjaga. Preemiasumma suuruse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal eraldi.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta