Elutöötoetused

Kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital toetab igas kvartalis 1000 euroga kunstivaldkonna
teenekaid isikuid.  
 1. Herald Eelma 
 2. Jüri Hain  
 3. Maie Helm 
 4. René Kari
 5. Mari Kanasaar 
 6. Juta Keevallik
 7. Kaalu Kirme 
 8. Peeter Kuutma 
 9. Tõnis Laanemaa
 10. Ene Lamp
 11. Mai Levin
 12. Silvi Liiva 
 13. Lola-Ludmilla Liivat 
 14. Raul Meel
 15. Heini Paas 
 16. Nora Raba
 17. Silvia Raudvee 
 18. Leo Rohlin
 19. Uno Roosvalt
 20. Lembit Sarapuu  
 21. Jaak Soans
 22. Tõnu Soo
 23. Evi Viires (Tihemets)

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta