Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 
 PS! Toetuse saaja on kohustatud lepingu muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.

ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID

MUUD BLANKETID
JUHENDID

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta