Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID
MUUD BLANKETID
 PS! Toetuse saaja on kohustatud lepingu  muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.
JUHENDID

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta