Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 
NB!Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise soovi korral esitama lepingu muutmise  avalduse enne lepingus määratud aruande esitamise tähtaega. 

Kui projekt ei teostu, siis ei saa antud toetust kasutada teise projekti elluviimiseks.


ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETIDMUUD BLANKETID
JUHENDID