Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 

ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID
 PS! Toetuse saaja on kohustatud lepingu  muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.

MUUD BLANKETID
JUHENDID

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta