Järvamaa ekspertgrupp

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2023-2025

(kinnitatud 29. märtsil 2023. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr  2/2023-S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Eva LinnoAseesimeesKoeru Haridus- ja Kultuuriselts MTÜ
Jaak Tammik 
Järva Vallavalitsus
Kaarel Aluoja EsimeesTüri Muusikakool, MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts, Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa Muuseum SA
Margaret Tilk 
Paide Muusika- ja Teatrimaja
Marge Merisalu  esimeeJärvamaa Spordiliit