Järvamaa ekspertgrupp

Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2021-2023(kinnitatud 28. aprillil 2021. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2021 -
S09)
Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Aune Suve-Kütt
MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts
Eva Linno 
MTÜ Koeru Haridus- ja Kultuuriselts
Kaarel Aluoja aseesimees Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts MTÜ, Ajakeskus Wittenstein SA, Türi Kultuurikeskus
Paul Poopuu esimees Türi Spordiklubide Liit
Piret Maaring  esimeeJärvamaa Spordiliit, MTÜ Paide Võrkpalliklubi