Jõgevamaa ekspertgrupi koosseis 2021-2023


(kinnitatud 28. aprillil 2021. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2021 - S09)

Liige     Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Annika Orasaseesimees Mustvee Kultuurikeskus, MTÜ Look, MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda,Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
Janne Karu   esimeesMustvee Kultuurikeskus, MTÜ Look, MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda, Jõgevamaa Segakoor MTÜ 

Karmo Toome


MTÜ Look

Maris Paas

Paduvere Talumuuseumi Selts, Jõgeva Linna Teater MTÜ, Jõgeva Raamatukogu

Uno Valdmets

 Jõgevamaa Spordiliit Kalju

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta