Põlvamaa ekspertgrupi kontaktandmed

Kontaktisik: Helje Põvvat
Post saata aadressil: Kesk 20, 63308 Põlva
telefon: 5177891
e-post: polvamaa@kulka.ee
Kohapeal taotlejate vastuvõtuks palume aeg eelnevalt kokku leppida.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta