Põlvamaa ekspertgrupi koosseis 2019-2021

(kinnitatud 23. aprillil 2019. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2019 - S09)
Liige                                          Liikmekandidaadiks esitaja                                       
Mare Põld
Põlva Muusikakool
Taavi Nagel  esimeesPõlva Maakonna Spordiliit, Põlva Terviseklubi
Krista Pikk
Põlva Keskraamatukogu
Urmas Roht   Võro Selts VKKF
Marju Jalas   Eesti Rahvamajade Ühing MTÜ

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta