Ekspertgrupist

Valgamaa ekspertgrupi tööd juhib esimees Egon Ilisson.
Ekspertgrupi kontaktisikuks on Eha Mandel, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetab rahvakultuuri- ja spordivaldkonnale olulisi sündmuseid ja projekte (osalemine konkurssidel, võistlustel jne; perspektiivikaid kultuuri- ja sporditegelasi ning kollektiive; juubeli ja tunnusürituste korraldamist va toitlustamine; maakondliku ja/või paikkondliku tähtsusega trükiste väljaandmist ning oma kodukoha rahvariiete valmistamiseks materjalide soetamist).

Valgamaa ekspertgrupp eelistab korrektselt vormistatud taotlusi ja innovaatilisi kultuuri- ja spordiprojekte.

Valgamaa ekspertgrupp ei toeta juba toimunud sündmuseid; ekskursioone ja heategevusprojekte ning sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonda kuuluvaid taotlusi .
Valgamaa ekspertgrupi jaotuspõhimõtete kohta leiate lisa informatsiooni siit.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta