Ekspertgrupist

Lääne-Virumaa ekspertgrupp toetab kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas, piirkondlikku seltsitegevuse arengut, maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel ning muusikainstrumentide ja spordiinventari soetamist.

Ekspertgrupi tööd juhib esimees Keio Soomelt.
Ekspertgrupi kontaktisik on Eda Lauri, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta