Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud

  1994. aastast kuni 10. maini 2021 on ilmunud 250 raamatut 

  • sh kaheksa teost 2. või 2., parandatud trükis: Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest (2007/2019); Mill, John Stuart. Vabadusest (1996/2018); Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron (2003/2017); Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele (1996/2008); Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (1996/2008); 2. trükk Friedrich Nietzsche "Sealpool head ja kurja :
   Tulevikufilosoofia eelmäng (2020).
  • ja viis teost kahes köites (Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I–II (2010, 2011); Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I–II (2005); Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I–II (2012); Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I–II (2016); Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus I–II (2018).
  • kümnel teosel olemas ka e-raamatu formaat (epub)

  Allpool on toodud nende jagunemine a) autori, b) ilmumisaasta ja c) kirjastuse järgi.

  {A. AER-i SARJAS ILMUNUD TEOSED AUTORI JÄRGI (1994 – 10. V 2021)}

  * kümnel teosel olemas ka e-raamatu formaat (epub)
  1. Adorno, Theodor W.  Uue muusika filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Ross; [toimetajad Katrin Kern, Mart Jaanson]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033270
  2. Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro, saatesõna Daniele Monticelli; [toimetanud Joel Sang]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985792865
  3. Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: EKSA, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796245
  4. Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771976
  5. Anderson, Benedict. Kujutletud kogukonnad: mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap; järelsõna Aro Velmet]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, c2020. – 343 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033058  
  6. Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik, saatesõna Liisi Keedus; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771969
  7. Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2
  8. Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772621 // Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 998582
  9. Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat.) ISBN 9789985774267
  10. Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912
  11. Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773741
  12. Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772874
  13. Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835395
  14. Bacon, Francis. Esseed; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605
  15. Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Jüri Lipping; [toimetanud Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856
  16. Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud ja saatesõna Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774625
  17. Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid; tõlkinud Aare Pilv ja Enn Siimer; [toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 978-9985-77-598-1
  18. Bahtin, Mihhail. François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats, saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724
  19. Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985303733
  20. Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772737
  21. Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 5899202173
  22. Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835174
  23. Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796733
  24. Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja saatesõna Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775639
  25. Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775332
  26. Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Urmas Tõnisson]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775233
  27. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tõlkinud Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790
  28. Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud ja saatessõna Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771891
  29. Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771884
  30. Bergson, Henri. Loov evolutsioon; tõlkinud Margus Ott ja Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771136
  31. Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773055
  32. Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud ja saatesõna Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985902890 (vale), 9985913736
  33. Bioeetika võtmetekste: antoloogia; koostanud ja saatesõna Kadri Simm; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778362
  34. Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796566
  35. Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja tõlkinud Anti Saar, järelsõna Eik Hermann; [toimetanud Triinu Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985326435
  36. Boas, Franz. Primitiivne teadvus; tõlkinud Margit Rennebaum, saatesõna Urmas Sutrop; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794975
  37. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775875
  38. Borges, Jorge Luis. Valik esseid; tõlkinud Ruth Lias, valinud, värsid tõlkinud ja saatesõna Jüri Talvet. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835417
  39. Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; tõlkinud Leena Tomasberg, saatesõna Johannes Saar. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985621395
  40. Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; tõlkinud Marri Amon; [toimetanud Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, 2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985626573
  41. Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772898
  42. Brodski, Jossif. Koguja rõõm; koostanud ja saatesõna Mihhail Lotman; tõlkinud Joonas Kiik, Piret Lotman ja Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835158
  43. Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774519
  44. Bultmann, Rudolf. Eksistents ja evangeelium: valitud esseed; koostanud ja tõlkinud, [järelsõna:] Jaan Lahe ; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775486
  45. Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878582       
  46. Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; tõlkinud ja saatesõna Triinu Pakk-Allmann; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985316016
  47. Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkinud Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835115
  48. Canetti, Elias. Massid ja võim; tõlkinud Mati Sirkel. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835441
  49. Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti Raamat.) ISBN 9789985775431
  50. Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud ja saatesõna Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775004
  51. Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud ja saatesõna Margit Rennebaum; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2007. – 159, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985791943
  52. Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; tõlkinud Toivo Pilli. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821750
  53. Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; tõlkinud Kristin Sarv, saatesõnad Erast Parmasto, Rein Vihalemm. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821939
  54. Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771648
  55. Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; tõlkinud Leena Tomasberg, saatesõna Jan Blomstedt. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835557
  56. Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985326183
  57. Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; tõlkinud Janika Sild. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821882
  58. Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Katrin Raid]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774465
  59. Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud ja registri koostanud Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985913760
  60. Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder; tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga, saatesõna Ernie Lepore ja Kirk Ludwig. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985325896
  61. Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878167
  62. Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772560
  63. Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773475
  64. Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773031
  65. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – ([TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985588291
  66. Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull ja Mati Sirkel, saatesõna Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835263
  67. Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835042
  68. Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417
  69. Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775042
  70. Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; tõlkinud Meelis Friedenthal ja Marju Lepajõe, saatesõna Meelis Friedenthal. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774489
  71. Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775028
  72. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm: sissejuhatus elufilosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 461 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772232
  73. Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete „rüvetus“ ja „tabu“ analüüs; tõlkinud Triinu Pakk, saatesõna Patrick Laviolette; [toimetanud Kaia Sisask]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Bibliotheca anthropologica.) – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985588000
  74. Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878612
  75. Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985682951
  76. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832; tõlkinud ja saatesõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432
  77. Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835212
  78. Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Erki Lind; [toimetanud Indrek Peedu, Ivo Volt]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775262
  79. Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985902823
  80. Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526
  81. Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein, saatesõna Tiiu Hallap; [toimetanud Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949770595
  82. Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774533
  83. Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; tõlkinud Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821726
  84. Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vaino Vahing. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985770250
  85. Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; tõlkinud Indrek Koff, saatesõna Marek Tamm. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985681657
  86. Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985332641
  87. Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; [toimetanud Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985322222
  88. Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774762
  89. Fraassen, Bas C. van. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773145
  90. Frank, Semjon. Inimese hing: Sissejuhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse. Etüüdid Puškinist; tõlkinud Hillar Künnapas, koostaja ja saatesõna autor Peeter Torop [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 504 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777640
  91. Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985303776
  92. Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949324972
  93. Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; tõlkinud Krista Läänemets. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835433//e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985794203 (epub)
  94. Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, sissejuhatus ja lisad Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985563999
  95. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest; tõlkinud Tõnu Ülemaante ja Tiina Sammelselg; [toimetanud Tiina Sammelselg]. – Tallinn: EKSA, 2020. – 270 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN  978-9949-684-31-1   
  96. Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878639
  97. Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775035
  98. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja saatesõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499
  99. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: valik esseid; koostanud Marek Tamm; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud Märt Väljataga]. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272
  100. Gennep, Arnold van.  Siirderiitused; tõlkinud Anti Saar; [toimetajad Toomas Gross, Ivo Volt; järelsõna Toomas Gross]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 255 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949031504   
  101. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796993 (1. kd.) // Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud ja saatesõna Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)
  102. Goethe, Johann Wolfgang von. Oma elust: luule ja tõde;  tõlkinud, [kommentaarid ja järelsõna:] Ilmar Vene ; [toimetanud Andres Langemets].  – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 903 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775615        
  103. Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud ja saatesõna Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835271
  104. Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga, saatesõna Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg. – Tallinn: EKSA, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795958
  105. Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär; tõlkinud Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776094
  106. Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure, saatesõna Jaak Kangilaski. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 5899202777
  107. Halevi, Jehuda. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa. – Tallinn: EKSA, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985790618
  108. Hamlyn, David Walter. Metafüüsika. Tõlge ja järelsõna Märt Väljatagalt. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 332 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684762
  109. Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt, kommentaarid ja saatesõna Arne Hiob; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772881
  110. Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud ja saatesõna Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775240
  111. Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna Helen Eenmaa-Dimitrieva, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040
  112. Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878647
  113. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878728 // Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821718
  114. Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774441
  115. Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Rein Vihalemm; [toimetanud Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949327300
  116. Herder, Johann Gottfried von. Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast. tõlkinud Krista Räni. [toimetanud Leino Pahtma]. Tartu: Ilmamaa. 2019 [aruanne 19. IX 2018]. – 1008 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775196
  117. Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Jaan Pärnamäe; [toimetanud Anu Laanemets]. – Tallinn: EKSA, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794692
  118. Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljatagalt. – Tallinn: EKSA, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796283
  119. Hume, David. Uurimus inimese arust; Uurimus moraali printsiipidest. Koostanud, tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Märt Väljataga. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 491 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684724
  120. James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljatagalt. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835735
  121. James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud ja saatesõna Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774472
  122. Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; tõlkinud Krista Läänemets; [toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821742
  123. Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Alo Jüriloo; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124; //e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016. ISBN9789949473502 (epub)
  124. Jung, Carl Gustav. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Alo Jüriloo, Vaino Vahing. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771136
  125. Jung, Carl Gustav. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; tõlkinud ja saatesõna Mati Unt. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835026
  126. Kandinsky, Vassily. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Punkt ja joon tasapinnal; tõlkinud Krista Simson ja Mall Ruiso; [toimetanud Katre Ligi; saatesõna: Krista Simson ja Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2020 – 296 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN  9789985776537       
  127. Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku; tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo; [toimetaja Marju Luts-Sootak]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 185 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778393
  128. Keynes, John Maynard. Hõive, intressi ja raha üldteooria; tõlkinud ja saatesõna Alari Purju; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 463 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775653 //e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2018. ISBN   9789949473526 (epub)
  129. Khusrav, Nasir-e. Kahe tarkuse ühtsus; tõlkinud ja järelsõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 320 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776353
  130. Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772706
  131. Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835298
  132. Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771662
  133. Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771907
  134. Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772867
  135. Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus; tõlkinud Triin Kallas. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985680804
  136. Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949933303.  //e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub)
  137. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985958933. //e-raamat: 1 võrguväljaanne, – 2. tr 2019. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub)
  138. Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835654
  139. Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949962709 //e-raamat: 1 võrguväljaanne – Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub)
  140. Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud ja saatesõna Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985565436
  141. Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985623909
  142. Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias, saatesõna Rein Vihalemm. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878663
  143. Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903818
  144. La Bruyère, Jean de. Inimtüübid, ehk, Meie ajastu kombed; tõlkija Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler; saatesõna autor Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, C2020. – 567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-735-0
  145. La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622
  146. Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793121
  147. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd; tõlkinud [ja järelsõna] Margus Ott; [koostanud ja saatesõna: Ilmar Vene; toimetanud Katrin Raid]. – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 439 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775400  
  148. León, Moše de.  Püha seekel/Kiri Pühadusest. Mehe vahekord naisega/Josef Gikatilla; tõlkinud, [sissejuhatus ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2019 . – 292 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-726-8
  149. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835549
  150. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985835722
  151. Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; tõlkinud ja saatesõna Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985587461
  152. Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere, saatesõnad Silvi Salupere, Peeter Torop. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949195480
  153. Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; tõlkinud Pärt Lias, saatesõna Peeter Torop. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985623916
  154. Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835379
  155. Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Ragne Kõuts-Klemm; [toimetanud Ragne Kõuts-Klemm ja Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771877
  156. Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud ja saatesõna Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773734
  157. Machiavelli, Niccolo. Valitseja. Machiavelli / Quentin Skinner; tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835492
  158. Malinowski, Bronisław.  Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid; koostanud ja eessõna kirjutanud Robert Redfield; tõlkinud Olavi Teppan; [toimetanud ja järelsõna: Toomas Gross]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949032723  
  159. Manu pärimus, ehk, Ilmarahva seadmuseõpetus; tõlge, kommentaarid ja sissejuhatus Martti Kalda; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 589 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776575
  160. Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774236
  161. Martín-Barbero, Jesús. Meedia – vahendist vahendajaks. Kommunikatsioon, kultuur ja hegemoonia. Tõlkinud Triin Lõbus. [toimetanud Eva Kolli]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021. – 470 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588956. (täiendavalt: teos ilmub Eesti Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas, kuuludes ühtlasi Tallinna Ülikooli kirjastuse sarja «Bibliotheca Mediorum et Communicationis).
  162. Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind, saatesõna Kalevi Kull; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.)]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651
  163. McLuhan, Marshall.  Gutenbergi galaktika: trükisõnainimese kujunemine; tõlkinud Toomas Rosin, [värsid tõlkinud Kersti Unt; toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Maarja Ojamaa]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138
  164. Mead, Margaret. Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetaja: Siiri Ombler, teadustoimetaja: Maarja Kaaristo]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 406 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138         
  165. Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775011
  166. Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985321232
  167. Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult, eessõna Claude Lefort; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774496
  168. Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Puusepp; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 728 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775554
  169. Mill, John Stuart. Vabadusest; tõlkinud Kaja Tael, saatesõna Henno Rajandi. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985902874; Mill, John Stuart. Vabadusest; inglise keelest tõlkinud Kaja Tael; [toimetanud Henno Rajandi]. 2. tr.. – Tallinn: EKSA, 2018. – 158 lk. ISBN 9789949604616
  170. Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets, saatesõna Kalev Kukk; [toimetanud Andrus Simsel]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772553
  171. Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud ja saatesõna Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795385
  172. Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796399
  173. Mumford, Lewis. Masina müüt: [I köide], Tehnika ja inimareng; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Peeter Müürsepp; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776407 (1. kd.), 9789985776827 (kogu teos).
  174. Mumford, Lewis „Masina müüt:  [ II ] köide, Võimu viisnurk“, tõlkinud Hillar Künnapas ja Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019.  –  829 lk.  – (Avatud Eesti raamat.) 9789985776810
  175. Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796238
  176. Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796535
  177. Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561
  178. Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlkinud ja saatesõna Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835107
  179. Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure, saatesõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985333426
  180. Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkinud Jaanus Sooväli; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659
  181. Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985628300
  182. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia; tõlkinud Jüri Eintalu, saatesõna Mats Volberg; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775950; kaaneümbrise lakal ekslikult ISBN 978-9985-77-595-3
  183. Ortega y Gasset, José. Masside mäss; tõlkinud Ruth Lias, saatesõna Jüri Talvet. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835565
  184. Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; tõlkinud Udo Uibo. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835085
  185. Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud ja saatesõna Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985913744
  186. Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; tõlkinud ja satesõna Marvi Järve; [toimetanud Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985307461
  187. Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775295
  188. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud ja saatesõna Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; //e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016. 2., parand. tr.; ISBN 9789949473519 (epub) // Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X
  189. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793145 (köites) // Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: EKSA, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794357
  190. Pound, Ezra. Lugemise aabits; tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835468
  191. Putnam, Hilary. Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm; tõlkinud [ja järelsõna] Tiiu Hallap; [toimetaja Anto Unt]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 310 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949034888  
  192. Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt, saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9949110211
  193. Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter, saatesõna Jaan Kivistik; [toimetanud Jaan Kangilaski]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796702
  194. Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985682999
  195. Reichenbach, Hans.Aja suund; tõlkinud  Laurits Leedjärv ; [toimetanud ja järelsõna Piret Kuusk] — Tartu : Ilmamaa, 2019. — 392 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776841
  196. Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 998583531X
  197. Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985300866
  198. Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter ja Katre Ligi, saatesõna Jaak Kangilaski; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774540
  199. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. – Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985339169//e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tallinn: Varrak, 2018, ISBN 9789985343227 (epub; TlnKr)
  200. Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 998590284X
  201. Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud ja saatesõna Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985902807
  202. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste; tõlkinud Uku Tooming; järelsõnad: Julia Tanney ja Uku Tooming; [toimetaja Andres Luure]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 484 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033119
  203. Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772478
  204. Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; tõlkinud Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985792827//e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub)
  205. Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro; [erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste]. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660
  206. Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: valik artikleid; koostanud ja tõlkinud Anu Põldsam, saatesõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775806
  207. Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. I köide: neli raamatut ning Kanti filosoofia kriitikat sisaldav lisa. // Maailm kui tahe ja kujutlus. II köide: mis sisaldab täiendusi esimese köite neljale raamatule. Tõlkinud Toomas Rosin, järelsõna Jaanus Sooväli; [toimetanud Siiri Ombler, kreeka ja ladina tsitaatide toimetaja ja konsultant Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 784 lk. + 932 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776780 (1. kd.), 9789985776797 (2. kd.), 9789985774731 (kogu teos)
  208. Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775363//e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016.ISBN  9789949473465 (epub)
  209. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772744 // Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821343
  210. Skinner, Quentin. Uusaegse poliitilise mõtte alused; tõlkinud Triinu Pakk. Tallinn: EKSA, 2020. – 968 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9949-684-44-1  
  211. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal, saatesõna Arno Köörna. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771686 // Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771693
  212. Smith, Wilfred Cantwell. Religiooni tähendus ja ots; tõlkinud Mihkel Niglas; [toimetajad Rauno Alliksaar, Ivo Volt; järelsõna: Indrek Peedu]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 450 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033089
  213. Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud ja saatesõna Mart Trummal, saatesõna Jüri engelbrecht; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664
  214. Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; tõlkinud Krista Kaer. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985306120
  215. Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776179
  216. Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia. Tõlge ja saatesõna Simo Runnelilt; [toimetanud Katre Ligi ]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 904 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985777589
  217. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773239 (kogu teos) // Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi, saatesõna Ülo Matjus; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773239 (kogu teos)
  218. Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775370
  219. Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap; [toimetanud Jaan Kangilaski]. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 197 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949770465
  220. Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 5899202726
  221. Šestov, Lev. Hiiobi Vaekaussidel. Palverännakud läbi hingede; tõlkinud Ants Paikre;  [toimetanud Urmas Tõnisson; kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Triin Rebane]. –  Tartu: Ilmamaa, 2019. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776063
  222. Šestov, Lev. Potestas clavium; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Leino Pahtma, kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Tuuli Triin Truusalu; saatesõna: Alar Laats ]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776742
  223. Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985302575
  224. Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 998583562X
  225. Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985913728
  226. Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774274
  227. Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878477
  228. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773017 // Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821696
  229. Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud ja saatesõna Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772775
  230. Upanišadid; tõlkinud [ja lisad] Mait Raun; [toimetanud Siiri Ombler; järelsõna: Ülo Valk] – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777176
  231. Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771983
  232. Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid; koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; [toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774304
  233. Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; tõlkinud ja saatesõna Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835077
  234. Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski, saatesõna Maarja Kangro. – Tallinn: EKSA, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795521
  235. Voltaire, pseud. Filosoofilised kirjad; tõlkinud Anti Saar, Marri Amon [(25. kiri)]; [järelsõna Marek Tamm ; toimetanud Leena Tomasberg] – Tallinn: Varrak, 2019 – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985347744  
  236. Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774502
  237. Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, Ivan Bunini novelli „Kerge hingus“ tõlge Aivar Kull, saatesõna ja kommentaarid Vjatšeslav Ivanov, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479
  238. Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud ja saatesõna Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774434
  239. Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835220
  240. Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835573
  241. Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985878460
  242. Wertheimer, Max. Produktiivne mõtlemine; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Jaan Aru ja Katrin Raid; järelsõna: Jaan Aru]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 423 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-646-9
  243. Weyl, Hermann. Sümmeetria; tõlkinud Laurits Leedjärv; [toimetanud ja saatesõna kirjutanud Piret Kuusk, korrektuuri lugenud Katre Ligi ] – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 176 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN  978-9985-77-725-1
  244. Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; tõlkinud Mihkel Niglas, eessõnad Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus John B. Carroll; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 491 lk., [1] l. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793220
  245. Williams, Bernard. Eetika ja filosoofia piirid. Tõlge ja järelsõna Märt Väljataga. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – 9789949684755
  246. Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985587522
  247. Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; tõlkinud ja kommenteerinud Andres Luure, saatesõna Jüri Eintalu. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985770801
  248. Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; tõlkinud Jaan Kangilaski ja Veiko Palge, saatesõna Jaan Kivistik. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821734
  249. Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; tõlkinud Andres Luure, eessõna G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright, järelsõna Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878604
  250. Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; koostanud ja järelsõna Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985835530  

  {B. AER-i SARJAS ILMUNUD RAAMATUD AJALISES JÄRJESTUSES (1994 – 10. V 2021)}

  {1994 – 1 raamat}

  1. Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902807 

  {1995 – 5 raamatut}

  1. Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835042
  2. Jung, Carl. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; [tõlkinud ja eessõna: Mati Unt]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835026 
  3. Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; [tõlkinud Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, [1995]. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835085 
  4. Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud [ja eessõna:] Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998590284X 
  5. Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; [tõlkinud ja järelsõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835077 

  {1996 – 9 raamatut}

  1. Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821645 
  2. Brodski, Jossif. Koguja rõõm; [koostanud Mihhail Lotman]. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835158 
  3. Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkija Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835115 
  4. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821718 
  5. Mill, John Stuart. Vabadusest; [inglise keelest] tõlkinud Kaja Tael; [eessõna: H. Rajandi]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902874 
  6. Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835107 
  7. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; [tõlkinud ja järelsõna: Ilmar Vene]. – Tartu: Ilmamaa, [1996]. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821343 
  8. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; [tõlkinud Ruth Lias, Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821696 
  9. Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; [tõlkinud Jaan Kangilaski, Veiko Palge; järelsõna: Jaan Kivistik]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821734 

  {1997 – 5 raamatut}

  1. Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835174 
  2. Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835212 
  3. Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902823 
  4. Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; [tõlkinud Andrus Tool]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821726 
  5. Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; [tõlkinud Krista Läänemets; toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821742 

  {1998 – 9 raamatut}

  1. Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902890 (vale), 9985913736
  2. Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; [tõlkinud Kristin Sarv; järelsõnad: Erast Parmasto, Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821939 
  3. Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; [tõlkinud Janika Sild]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821882 
  4. Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull, [Mati Sirkel; eessõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835263 
  5. Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud [ja järelsõna:] Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835271 
  6. Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835298 
  7. Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913744 
  8. Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkija Mirjam Lepikult; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985300866 
  9. Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835220 

  {1999 – 7 raamatut}

  1. Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835395 
  2. Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg]. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202173 
  3. Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; [tõlkinud Toivo Pilli]. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821750 
  4. Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, [sissejuhatus ja lisad:] Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985563999 
  5. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna "Juhatus väljumaks metafüüsikast": Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878728
  6. Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; [koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul]. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835379 
  7. Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583531X 

  {2000 – 9 raamatut}

  1. Borges, Jorge Luis. Valik esseid; [tõlkinud Ruth Lias; valinud, värsid tõlkinud ja järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835417 
  2. Canetti, Elias. Massid ja võim; [tõlkinud Mati Sirkel]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835441 
  3. Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlge inglise keelest: Tiiu Hallap; [toimetanud, registri koostanud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913760 
  4. Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; inglise keelest tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878167 
  5. Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; [tõlkinud Krista Läänemets]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat).
  6. Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985680804 
  7. Pound, Ezra. Lugemise aabits; [tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835468 
  8. Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913728 
  9. Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; [tõlkinud Andres Luure; eessõna: G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright; järelsõna: Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878604 

  {2001 – 8 raamatut}

  1. Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303776 
  2. Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure; [järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202777 
  3. Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud [ja järelsõna:] Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985565436 
  4. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; [prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835549 
  5. Machiavelli, Niccolo. Valitseja.Machiavelli / Quentin Skinner; [tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835492
  6. Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202726 
  7. Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985302575 
  8. Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; [koostanud ja järelsõna: Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu.]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835530

  {2002 – 7 raamatut}

  1. Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; [tõlkijad Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303733 
  2. Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; [tõlkinud Leena Tomasberg; järelsõna: Jan Blomstedt]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835557 
  3. Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; saksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878639 
  4. Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; [koostanud,] tõlkinud ja järelsõna "Esteetika ületamisest": Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878647 
  5. Ortega y Gasset, José. Masside mäss; [tõlkinud Ruth Lias; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835565 
  6. Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; [tõlkija Krista Kaer]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985306120 
  7. Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; [tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835573 

  {2003 – 9 raamatut}

  1. Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg; [järelsõna: Johannes Saar]. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985621395 
  2. Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878582 
  3. Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlge inglise keelest ja järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878612
  4. Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [järelsõna: Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985770250 
  5. Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias; [järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878663 
  6. Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; hispaania keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Marvi Järve; [toimetaja Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985307461 
  7. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat). – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X 
  8. Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583562X 
  9. Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; inglise keelest tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878477 

  {2004 – 3 raamatut}

  1. Halevi, Jehuda. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; heebrea keelest tõlkinud [ja järelsõnad:] Kalle Kasemaa. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985790618
  2. Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; [tõlkinud Joel Sang]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835654 
  3. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; [tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985835722 

  {2005 – 8 raamatut}

  1. Bergson, Henri. Loov evolutsioon / Henri Bergson; tõlkinud [ja eessõna:] Margus Ott, Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136 
  2. Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985681657 
  3. James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; [tõlkinud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835735 
  4. Jung, Carl. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu; [eessõna: Alo Jüriloo, Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136 
  5. Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt; [järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9949110211 
  6. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal; [eessõna: Arno Köörna]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771686 
  7. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771693 
  8. Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; saksa keelest tõlkinud [ja kommenteerinud] Andres Luure; [järelsõna: Jüri Eintalu]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985770801 

  {2006 – 4 raamatut}

  1. Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771884 
  2. Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771662 
  3. Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985623909 
  4. Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; vene keelest tõlkinud Pärt Lias; [järelsõna: Peeter Torop]. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985623916 

  {2007 – 8 raamatut}

  1. Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; araabia keelest tõlkinud ja kommenteerinud [ning eessõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk.– (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771976 
  2. Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas; järelsõna: Anne Lill]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772621.
  3. Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771891 
  4. Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; [tõlkinud ja järelsõna: Margit Rennebaum; toimetanud ja koostanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. – 159, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud). ISBN 9789985791943 
  5. Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771648 
  6. Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771907 
  7. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985958933. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub).
  8. Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets; [toimetanud Andrus Simsel; järelsõna: Kalev Kukk]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772553 

  {2008 – 7 raamatut}

  1. Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon; [toimetaja Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, 2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985626573 
  2. Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Pakk-Allmann; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985316016 
  3. Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772560 
  4. Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772706 
  5. Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772867 
  6. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772744 
  7. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias, [Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773017

  {2009 – 9 raamatut}

  1. Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Joel Sang; järelsõna: Daniele Monticelli]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792865 
  2. Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773055 
  3. Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772898 
  4. Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt; [toimetanud Urmas Tõnisson; kommentaarid ja järelsõna: Arne Hiob]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772881 
  5. Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu; [toimetanud ja järelsõna: Ragne Kõuts-Klemm; toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771877 
  6. Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; saksa keelest tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985628300
  7. Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772478 
  8. Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; [tõlkijad Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; toimetaja Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792827. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub).
  9. Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud [ja järelsõna:] Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772775 

  {2010 – 7 raamatut}

  1. Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772737 
  2. Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; [koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793121 
  3. Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere; [toimetaja ja järelsõna: Silvi Salupere; eessõna: Peeter Torop]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud eesti raamat). ISBN 9789949195480 
  4. Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetaja Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985321232 
  5. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793145 (köites) 
  6. Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud: Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985878460 
  7. Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; [tõlkija Mihkel Niglas; toimetaja Urmas Sutrop; eessõnad: Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus: John B. Carroll]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 491 lk., [1] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793220 

  {2011 – 3 raamatut}

  1. Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja [järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773031 
  2. Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; toimetaja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985322222 
  3. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794357

  {2012 – 13 raamatut}

  1. Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Liisi Keedus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771969 
  2. Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; pärsia keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773741 
  3. Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson; järelsõna: Märt Väljataga]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772874 
  4. Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326183 
  5. Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder: [inglise keelest tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga; järelsõna: Ernie Lepore ja Kirk Ludwig]. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985325896 
  6. Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; [tõlkija Jaan Pärnamäe; koostaja Urmas Sutrop; toimetaja Anu Laanemets]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794692 
  7. Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949933303. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub).
  8. Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; prantsuse keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398). ISBN 9789985587461 
  9. Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud [ja järelsõna:] Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773734 
  10. Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774236 
  11. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) 
  12. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Ülo Matjus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) 
  13. Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985587522 

  {2013 – 12 raamatut}

  1. Boas, Franz. Primitiivne teadvus; [tõlkija Margit Rennebaum; toimetaja ja eessõna: Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794975
  2. Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud: Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774519
  3. Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm; [toimetanud Katrin Raid; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774465
  4. Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774441
  5. James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774472
  6. Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott; eessõna: Claude Lefort]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774496
  7. Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795385
  8. Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774540
  9. Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; [koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski]; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, [kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771983
  10. Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid [koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774304
  11. Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski; [järelsõna: Maarja Kangro]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985795521
  12. Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774502

  {2014 – 14 raamatut}

  1. Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud [ja eessõna:] Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774625
  2. Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud Triinu Tamm; järelsõna: Eik Hermann]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326435
  3. Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud [ja järelsõna:] Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775004
  4. Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773475
  5. Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775042
  6. Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; ladina keelest tõlkinud Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe; [eessõna: Meelis Friedenthal]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774489
  7. Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774533
  8. Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480 lk., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774762
  9. Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetaja Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949324972
  10. Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga; [järelsõna: Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795958
  11. Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja Piret Kuusk; järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949327300
  12. Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789949962709. Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub).
  13. Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov; [toimetanud Silvi Salupere; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774274
  14. Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud [ja järelsõna] Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774434

  {2015 – 20 raamatut}

  1. Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796245
  2. Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna Anne Lill]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774267
  3. Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja järelsõna Hillar Künnapas; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775639
  4. Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775332
  5. Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985796566
  6. Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775431
  7. Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775028
  8. Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete "rüvetus" ja "tabu" analüüs; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Kaia Sisask; eessõna: Patrick Laviolette]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Bibliotheca anthropologica, ISSN 2228-205X) (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985588000
  9. Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682951
  10. Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985332641
  11. Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775035
  12. Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud [ja järelsõna] Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775240
  13. Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796283
  14. Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949903818
  15. Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; keskülemsaksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775011
  16. Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796399
  17. Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796238
  18. Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796535
  19. Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure; järelsõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985333426
  20. Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775363

  {2016 – 14 raamatut}

  1. Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796733
  2. Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775233
  3. Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; prantsuse keelest tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417
  4. Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud ja tõlkinud, [eessõna:] Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526
  5. Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja ja järelsõna Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770595.
  6. Fraassen, Bas C. van. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773145
  7. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985796993 (1. kd.), 9789985797068 (kogu teos)
  8. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud Triinu Pakk; [järelsõna: Triinu Pakk]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)
  9. Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775295
  10. Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter; [toimetanud Jaan Kangilaski; järelsõna: Jaan Kivistik]. — Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796702
  11. Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015 [tegelikult 2016]. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682999
  12. Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; ladina keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 391 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775370
  13. Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; toimetaja Jaan Kangilaski. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. — 197 lk. (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770465
  14. Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, [Ivan Bunini novelli "Kerge hinguse" tõlge: Aivar Kull; toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna "Psühholoogilise uurimise kunst" ja kommentaarid: Vjatšeslav Ivanov; saatesõna "Lev Võgotski plahvatus": Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479

  {2017 – 18 raamatut}

  1. Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2
  2. Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912
  3. Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Jüri Lipping; [toimetanud Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856
  4. Bahtin, Mihhail. François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats, saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724
  5. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775875
  6. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – ([TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985588291
  7. Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Erki Lind; [toimetanud Indrek Peedu, Ivo Volt]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775262
  8. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja saatesõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499
  9. Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna Helen Eenmaa-Dimitrieva, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040
  10. Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Alo Jüriloo; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124
  11. La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622
  12. Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind, saatesõna Kalevi Kull; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.)]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651
  13. Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561
  14. Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkinud Jaanus Sooväli; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659
  15. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud ja saatesõna Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; ISBN 9789949473519 (epub; TlnKr)
  16. Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro; [erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste]. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660
  17. Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud ja saatesõna Mart Trummal, saatesõna Jüri engelbrecht; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664
  18. Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776179

  {2018 – 16 raamatut}

  1. Bacon, Francis. Esseed; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605
  2. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tõlkinud Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790
  3. Bioeetika võtmetekste: antoloogia; koostanud ja saatesõna Kadri Simm; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778362
  4. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm: sissejuhatus elufilosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 461 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772232
  5. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832; tõlkinud ja saatesõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432
  6. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: valik esseid; koostanud Marek Tamm; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud Märt Väljataga]. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272
  7. *Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär; tõlkinud Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776094
  8. Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku; tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo; [toimetaja Marju Luts-Sootak]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 185 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778393
  9. Keynes, John Maynard. Hõive, intressi ja raha üldteooria; tõlkinud ja saatesõna Alari Purju; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 463 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775653; //ISBN 9789949473526 (epub)
  10. Khusrav, Nasir-e. Kahe tarkuse ühtsus; tõlkinud ja järelsõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 320 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776353
  11. León, Moše de. Püha seekel/Kiri Pühadusest. Mehe vahekord naisega/Josef Gikatilla; tõlkinud, [sissejuhatus ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2019 . – 292 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-726-8
  12. Mill, John Stuart. Vabadusest; inglise keelest tõlkinud Kaja Tael; [toimetanud Henno Rajandi]. 2. tr. – [Tallinn]: EKSA, 2018. – 158 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604616
  13. Mumford, Lewis. Masina müüt: [I köide], Tehnika ja inimareng; tõlkinud Hillar Künnapas, järelsõna Peeter Müürsepp; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. –   567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776407 (1. kd.), 9789985776827 (kogu teos).
  14. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia; tõlkinud Jüri Eintalu, saatesõna Mats Volberg; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775950; kaaneümbrise lakal ekslikult ISBN 978-9985-77-595-3.
  15. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. – Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985339169; ISBN 9789985343227 (epub)
  16. Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: valik artikleid; koostanud ja tõlkinud Anu Põldsam, saatesõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775806
  17. Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. I köide: neli raamatut ning Kanti filosoofia kriitikat sisaldav lisa. // Maailm kui tahe ja kujutlus. II köide: mis sisaldab täiendusi esimese köite neljale raamatule. Tõlkinud Toomas Rosin, järelsõna Jaanus Sooväli; [toimetanud Siiri Ombler, kreeka ja ladina tsitaatide toimetaja ja konsultant Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 784 lk. + 932 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776780 (1. kd.), 9789985776797 (2. kd.), 9789985774731 (kogu teos)

  {2019 – 9 raamatut}

  1. Bultmann, Rudolf. Eksistents ja evangeelium: valitud esseed; koostanud ja tõlkinud, [järelsõna:] Jaan Lahe ; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775486
  2. Herder, Johann Gottfried von. Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast. tõlkinud Krista Räni. [toimetanud Leino Pahtma]. Tartu: Ilmamaa. 2019. – 1008 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775196
  3. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985958933. Laiuse: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub) . – 2. tr 2019
  4. Manu pärimus, ehk, Ilmarahva seadmuseõpetus; tõlge, kommentaarid ja sissejuhatus Martti Kalda; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 589 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776575
  5. Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Puusepp; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 728 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775554
  6. Mumford, Lewis „Masina müüt: [ II ] köide, Võimu viisnurk“, tõlkinud Hillar Künnapas ja Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. –  829 lk. – (Avatud Eesti raamat.) 9789985776810
  7. Reichenbach, Hans.Aja suund; tõlkinud Laurits Leedjärv ; [toimetanud ja järelsõna Piret Kuusk] — Tartu : Ilmamaa, 2019. — 392 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776841
  8. Šestov, Lev. Hiiobi Vaekaussidel. Palverännakud läbi hingede; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Triin Rebane]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776063
  9. Voltaire. Filosoofilised kirjad; tõlkinud Anti Saar, Marri Amon [(25. kiri)]; [järelsõna Marek Tamm ; toimetanud Leena Tomasberg] – Tallinn: Varrak, 2019 – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985347744    

  {2020 – 18 raamatut}

  1. Adorno, Theodor W. Uue muusika filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Ross; [toimetajad Katrin Kern, Mart Jaanson]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033270
  2. Anderson, Benedict. Kujutletud kogukonnad: mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap; järelsõna Aro Velmet]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, c2020. – 343 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033058
  3. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest; tõlkinud Tõnu Ülemaante ja Tiina Sammelselg; [toimetanud Tiina Sammelselg]. – Tallinn: EKSA, 2020. – 270 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9949-684-31-1
  4. Gennep, Arnold van. Siirderiitused; tõlkinud Anti Saar; [toimetajad Toomas Gross, Ivo Volt; järelsõna Toomas Gross]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 255 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949031504
  5. Goethe, Johann Wolfgang von. Oma elust: luule ja tõde; tõlkinud, [kommentaarid ja järelsõna:] Ilmar Vene ; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 903 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775615
  6. Kandinsky, Vassily. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Punkt ja joon tasapinnal; tõlkinud Krista Simson ja Mall Ruiso; [toimetanud Katre Ligi; saatesõna: Krista Simson ja Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2020 – 296 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776537
  7. La Bruyère, Jean de. Inimtüübid, ehk, Meie ajastu kombed; tõlkija Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler; saatesõna autor Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, C2020. – 567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-735-0
  8. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd; tõlkinud [ja järelsõna] Margus Ott; [koostanud ja saatesõna: Ilmar Vene; toimetanud Katrin Raid]. – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 439 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775400  
  9. Malinowski, Bronisław. Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid; koostanud ja eessõna kirjutanud Robert Redfield; tõlkinud Olavi Teppan; [toimetanud ja järelsõna: Toomas Gross]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949032723
  10. McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika: trükisõnainimese kujunemine; tõlkinud Toomas Rosin, [värsid tõlkinud Kersti Unt; toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Maarja Ojamaa]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138
  11. Mead, Margaret. Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetaja: Siiri Ombler, teadustoimetaja: Maarja Kaaristo]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 406 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138
  12. Putnam, Hilary. Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm; tõlkinud [ja järelsõna] Tiiu Hallap; [toimetaja Anto Unt]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 310 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949034888
  13. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste; tõlkinud Uku Tooming; järelsõnad: Julia Tanney ja Uku Tooming; [toimetaja Andres Luure]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 484 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033119
  14. Skinner, Quentin. Uusaegse poliitilise mõtte alused; tõlkinud Triinu Pakk. Tallinn: EKSA, 2020. – 968 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9949-684-44-1
  15. Smith, Wilfred Cantwell. Religiooni tähendus ja ots; tõlkinud Mihkel Niglas; [toimetajad Rauno Alliksaar, Ivo Volt; järelsõna: Indrek Peedu]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 450 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033089     
  16. Šestov, Lev. Potestas clavium; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Leino Pahtma, kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Tuuli Triin Truusalu; saatesõna: Alar Laats ]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776742
  17. Upanišadid; tõlkinud [ja lisad] Mait Raun; [toimetanud Siiri Ombler; järelsõna: Ülo Valk] – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777176
  18. Wertheimer, Max. Produktiivne mõtlemine; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Jaan Aru ja Katrin Raid; järelsõna: Jaan Aru]. – Tartu: Ilmamaa, 2020.– 423 lk.– (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-646-9

  {2021 – 8 raamatut}

  1. Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid; tõlkinud Aare Pilv ja Enn Siimer; [toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 978-9985-77-598-1
  2. Frank, Semjon. Inimese hing: Sissejuhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse. Etüüdid Puškinist; tõlkinud Hillar Künnapas, koostaja ja saatesõna autor Peeter Torop [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 504 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777640
  3. Hamlyn, David Walter. Metafüüsika. Tõlge ja järelsõna Märt Väljatagalt. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 332 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN  9789949684762
  4. Hume, David. Uurimus inimese arust; Uurimus moraali printsiipidest. Koostanud, tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Märt Väljataga. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 491 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684724
  5. Martín-Barbero, Jesús. Meedia – vahendist vahendajaks. Kommunikatsioon, kultuur ja hegemoonia. Tõlkinud Triin Lõbus. [toimetanud Eva Kolli]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021. – 470 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588956. (täiendavalt: teos ilmub Eesti Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas, kuuludes ühtlasi Tallinna Ülikooli kirjastuse sarja «Bibliotheca Mediorum et Communicationis).
  6. Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia. Tõlge ja saatesõna Simo Runnelilt;  [toimetanud Katre Ligi ]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 904 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985777589
  7. Weyl, Hermann. Sümmeetria; tõlkinud Laurits Leedjärv; [toimetanud ja saatesõna kirjutanud Piret Kuusk, korrektuuri lugenud Katre Ligi ] – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 176 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777251
  8. Williams, Bernard. Eetika ja filosoofia piirid. Tõlge ja järelsõna Märt Väljatagalt. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684755

  {C. AER-i SARJAS ILMUNUD RAAMATUD KIRJASTUSTE JÄRGI (1994 – 20. IV 2021)}

  {EESTI KEELE SIHTASUTUS – 29 teost}

  * ühel teosel olemas ka e-raamat (epub)
  1. Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Joel Sang; järelsõna: Daniele Monticelli]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985792865
  2. Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: EKSA, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796245
  3. Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796733
  4. Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796566
  5. Boas, Franz. Primitiivne teadvus; tõlkinud Margit Rennebaum,saatesõna Urmas Sutrop; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794975
  6. Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud ja saatesõna Margit Rennebaum; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2007. – 159, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985791943
  7. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832; tõlkinud ja saatesõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432
  8. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest; tõlkinud Tõnu Ülemaante ja Tiina Sammelselg; [toimetanud Tiina Sammelselg]. – Tallinn: EKSA, 2020. – 270 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9949-684-31-1
  9. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: valik esseid; koostanud Marek Tamm; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud Märt Väljataga]. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272
  10. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796993 (1. kd.) // Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud ja saatesõna Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)
  11. Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga, saatesõna Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg. – Tallinn: EKSA, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795958
  12. Halevi, Jehuda. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa. – Tallinn: EKSA, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985790618
  13. Hamlyn, David Walter. Metafüüsika. Tõlge ja järelsõna Märt Väljatagalt. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 332 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684762
  14. Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Jaan Pärnamäe; [toimetanud Anu Laanemets]. – Tallinn: EKSA, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794692
  15. Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlge ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796283
  16. Hume, David. Uurimus inimese arust; Uurimus moraali printsiipidest. Koostanud, tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Märt Väljataga. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 491 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949684724
  17. Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793121
  18. Mill, John Stuart. Vabadusest; inglise keelest tõlkinud Kaja Tael; [toimetanud Henno Rajandi]. 2. tr. – [Tallinn]: EKSA, 2018. – 158 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604616. Esmatrükk: Hortus Litterarum, 1996.
  19. Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud ja saatesõna Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795385
  20. Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796399
  21. Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796238
  22. Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796535
  23. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793145 (köites) // Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: EKSA, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985794357
  24. Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter, saatesõna Jaan Kivistik; [toimetanud Jaan Kangilaski]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796702
  25. Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; tõlkinud Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985792827// e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub)
  26. Skinner, Quentin. Uusaegse poliitilise mõtte alused; tõlkinud Triinu Pakk. Tallinn: EKSA, 2020. – 968 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9949-684-44-1    
  27. Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski, saatesõna Maarja Kangro. – Tallinn: EKSA, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985795521
  28. Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; tõlkinud Mihkel Niglas, eessõnad Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus John B. Carroll; [toimetanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 491 lk., [1] l. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985793220
  29. Williams, Bernard. Eetika ja filosoofia piirid. Tõlge ja järelsõna Märt Väljataga. Tallinn: Emakeele Sihtasutus (EKSA), 2021. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – 9789949684755

  {EYS VELJESTO – 2 teost}

  1. Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud ja järelsõna: Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856
  2. Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949903818

  {HENDRIK LINDEPUU KIRJASTUS – 3 teost}

  * kolmel teosel olemas ka e-raamat (epub)
  1. Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949933303 // e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub)
  2. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985958933 // 
   e-raamat: 1 võrguväljaanne, – 2. tr 2019. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub) 
  3. Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789949962709 /e-raamat: 1 võrguväljaanne – Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub)

  {HORTUS LITTERARUM – 8 teost}

  1. Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902890 (vale), 9985913736
  2. Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlge inglise keelest: Tiiu Hallap; [toimetanud, registri koostanud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913760
  3. Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902823
  4. Mill, John Stuart. Vabadusest; [inglise keelest] tõlkinud Kaja Tael; [eessõna: H. Rajandi]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902874
  5. Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913744
  6. Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud [ja eessõna:] Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998590284X
  7. Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902807
  8. Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913728

  {ILMAMAA – 121 teost }

  * neljal teosel olemas ka e-raamat (epub)
  1. Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771976
  2. Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik, saatesõna Liisi Keedus; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771969
  3. Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2
  4. Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772621 // Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821645
  5. Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud ning saatesõna Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat.) ISBN 9789985774267
  6. Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773741
  7. Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa, saatesõna Märt Väljataga; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772874
  8. Bacon, Francis. Esseed; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605
  9. Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud ja saatesõna Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774625
  10. Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid; tõlkinud Aare Pilv ja Enn Siimer; [toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 978-9985-77-598-1
  11. Bahtin, Mihhail. François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats, saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724
  12. Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772737
  13. Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja saatesõna Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775639
  14. Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775332
  15. Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Urmas Tõnisson]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775233
  16. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tõlkinud Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790
  17. Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud ja saatessõna Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771891
  18. Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771884
  19. Bergson, Henri. Loov evolutsioon; tõlkinud Margus Ott ja Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771136
  20. Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773055
  21. Bioeetika võtmetekste: antoloogia; koostanud ja saatesõna Kadri Simm; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778362
  22. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775875
  23. Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772898
  24. Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774519
  25. Bultmann, Rudolf. Eksistents ja evangeelium: valitud esseed; koostanud ja tõlkinud, [järelsõna:] Jaan Lahe ; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775486
  26. Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878582
  27. Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti Raamat.) ISBN 9789985775431
  28. Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud ja saatesõna Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775004
  29. Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; tõlkinud Toivo Pilli. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821750
  30. Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; tõlkinud Kristin Sarv, saatesõnad Erast Parmasto, Rein Vihalemm. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821939
  31. Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771648
  32. Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; tõlkinud Janika Sild. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821882
  33. Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Katrin Raid]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774465
  34. Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878167
  35. Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772560
  36. Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773475
  37. Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773031
  38. Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417
  39. Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti Raamat.) ISBN 9789985775042
  40. Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; tõlkinud Meelis Friedenthal ja Marju Lepajõe, saatesõna Meelis Friedenthal. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774489
  41. Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775028
  42. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm: sissejuhatus elufilosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 461 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772232
  43. Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878612
  44. Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526
  45. Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774533
  46. Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; tõlkinud Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821726
  47. Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vaino Vahing. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985770250
  48. Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774762
  49. Frank, Semjon. Inimese hing: Sissejuhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse. Etüüdid Puškinist; tõlkinud Hillar Künnapas, koostaja ja saatesõna autor Peeter Torop [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 504 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777640
  50. Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878639
  51. Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775035
  52. Goethe, Johann Wolfgang von. Oma elust: luule ja tõde; tõlkinud, [kommentaarid ja järelsõna:] Ilmar Vene ; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 903 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775615
  53. Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär; tõlkinud Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776094
  54. Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt, kommentaarid ja saatesõna Arne Hiob; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772881
  55. Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud ja saatesõna Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775240
  56. Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878647
  57. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878728 // Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821718
  58. Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774441
  59. James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud ja saatesõna Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774472
  60. Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; tõlkinud Krista Läänemets; [toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821742
  61. Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Alo Jüriloo; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124// 
   e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016. ISBN9789949473502 (epub)
  62. Jung, Carl Gustav. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Alo Jüriloo, Vaino Vahing. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771136
  63. Kandinsky, Vassily. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Punkt ja joon tasapinnal; tõlkinud Krista Simson ja Mall Ruiso; [toimetanud Katre Ligi; saatesõna: Krista Simson ja Peeter Torop]. Tartu: Ilmamaa, 2020 – 296 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776537
  64. Keynes, John Maynard. Hõive, intressi ja raha üldteooria; tõlkinud ja saatesõna Alari Purju; [toimetanud Urmas Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 463 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775653;  // 
   e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2018. ISBN   9789949473526 (epub)
  65. Khusrav, Nasir-e. Kahe tarkuse ühtsus; tõlkinud ja järelsõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 320 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776353
  66. Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772706
  67. Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771662
  68. Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771907
  69. Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772867
  70. Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias, saatesõna Rein Vihalemm. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878663
  71. La Bruyère, Jean de. Inimtüübid, ehk, Meie ajastu kombed; tõlkija Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler; saatesõna autor Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, C2020. – 567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-735-0
  72. La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622
  73. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd; tõlkinud [ja järelsõna] Margus Ott; [koostanud ja saatesõna: Ilmar Vene; toimetanud Katrin Raid]. – Tartu: Ilmamaa, 2020 . – 439 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775400
  74. León, Moše de. Püha seekel/Kiri Pühadusest. Mehe vahekord naisega/Josef Gikatilla; tõlkinud, [sissejuhatus ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2019 . – 292 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 978-9985-77-726-8
  75. Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Ragne Kõuts-Klemm; [toimetanud Ragne Kõuts-Klemm ja Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771877
  76. Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud ja saatesõna Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773734
  77. Manu pärimus, ehk, Ilmarahva seadmuseõpetus; tõlge, kommentaarid ja sissejuhatus Martti Kalda; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 589 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776575
  78. Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774236
  79. McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika: trükisõnainimese kujunemine; tõlkinud Toomas Rosin, [värsid tõlkinud Kersti Unt; toimetanud Leino Pahtma; saatesõna: Maarja Ojamaa]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138
  80. Mead, Margaret. Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetaja: Siiri Ombler, teadustoimetaja: Maarja Kaaristo]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 406 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777138
  81. Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775011
  82. Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult, eessõna Claude Lefort; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774496
  83. Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Puusepp; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 728 lk. –
  84. (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775554
  85. Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets, saatesõna Kalev Kukk; [toimetanud Andrus Simsel]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772553
  86. Mumford, Lewis. Masina müüt: [I köide], Tehnika ja inimareng; tõlkinud Hillar Künnapas, järelsõna Peeter Müürsepp; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. –   567 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776407 (1. kd.), 9789985776827 (kogu teos).
  87. Mumford, Lewis „Masina müüt: [ II ] köide, Võimu viisnurk“, tõlkinud Hillar Künnapas ja Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. –  829 lk. – (Avatud Eesti raamat.) 9789985776810 (2. kd)  9789985776827 (kogu teos).
  88. Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561
  89. Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkinud Jaanus Sooväli; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659
  90. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia; tõlkinud Jüri Eintalu, saatesõna Mats Volberg; [toimetanud Leino Pahtma]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775950; kaaneümbrise lakal ekslikult ISBN 978-9985-77-595-3
  91. Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775295
  92. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud ja saatesõna Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; //e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016. 2., parand. tr.; ISBN 9789949473519 (epub) // Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X
  93. Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter ja Katre Ligi, saatesõna Jaak Kangilaski; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774540
  94. Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772478
  95. Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: valik artikleid; koostanud ja tõlkinud Anu Põldsam, saatesõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775806
  96. Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. I köide: neli raamatut ning Kanti filosoofia kriitikat sisaldav lisa. // Maailm kui tahe ja kujutlus. II köide: mis sisaldab täiendusi esimese köite neljale raamatule. Tõlkinud Toomas Rosin, järelsõna Jaanus Sooväli; [toimetanud Siiri Ombler, kreeka ja ladina tsitaatide toimetaja ja konsultant Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 784 lk. + 932 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776780 (1. kd.), 9789985776797 (2. kd.), 9789985774731 (kogu teos)
  97. Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775363// e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tartu: Ilmamaa, 2016.ISBN 9789949473465 (epub)
  98. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772744 // Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821343
  99. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal, saatesõna Arno Köörna. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771686 // Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771693
  100. Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776179
  101. Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia. Tõlge ja saatesõna Simo Runnelilt; [toimetanud Katre Ligi ]. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 904 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985777589
  102. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773239 (kogu teos) // Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi, saatesõna Ülo Matjus; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773239 (kogu teos)
  103. Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775370
  104. Šestov, Lev. Hiiobi Vaekaussidel. Palverännakud läbi hingede; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Triin Rebane]. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776063
  105. Šestov, Lev. Potestas clavium; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Leino Pahtma, kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Tuuli Triin Truusalu; saatesõna: Alar Laats ]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776742
  106. Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774274
  107. Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878477
  108. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773017 // Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821696
  109. Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud ja saatesõna Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985772775
  110. Upanišadid; tõlkinud [ja lisad] Mait Raun; [toimetanud Siiri Ombler; järelsõna: Ülo Valk] – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777176
  111. Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; [toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985771983
  112. Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid; koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; [toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774304
  113. Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774502
  114. Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, Ivan Bunini novelli „Kerge hingus“ tõlge Aivar Kull, saatesõna ja kommentaarid Vjatšeslav Ivanov, saatesõna Peeter Torop; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479
  115. Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud ja saatesõna Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774434
  116. Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985878460
  117. Wertheimer, Max. Produktiivne mõtlemine; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Jaan Aru ja Katrin Raid; järelsõna: Jaan Aru]. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 423 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776469//
  118. Weyl, Hermann. Sümmeetria; tõlkinud Laurits Leedjärv; [toimetanud ja saatesõna kirjutanud Piret Kuusk, korrektuuri lugenud Katre Ligi ] – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 176 lk . – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985777251
  119. Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; tõlkinud ja kommenteerinud Andres Luure, saatesõna Jüri Eintalu. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985770801
  120. Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; tõlkinud Jaan Kangilaski ja Veiko Palge, saatesõna Jaan Kivistik. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985821734
  121. Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; tõlkinud Andres Luure, eessõna G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright, järelsõna Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985878604

  {KUNST – 3 teost}

  1. Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg]. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202173
  2. Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure; [järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202777
  3. Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202726

  {TALLINNA ÜLIKOOLI KIRJASTUS – 5 teost}

  1. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: Kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur, toimetaja Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985588291
  2. Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete "rüvetus" ja "tabu" analüüs; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Kaia Sisask; eessõna: Patrick Laviolette]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca anthropologica.) ISBN 9789985588000
  3. Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; prantsuse keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985587461
  4. Martín-Barbero, Jesús. Meedia – vahendist vahendajaks. Kommunikatsioon, kultuur ja hegemoonia. Tõlkinud Triin Lõbus. [toimetanud Eva Kolli]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021. – 470 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588956. (täiendavalt: teos ilmub Eesti Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas, kuuludes ühtlasi Tallinna Ülikooli kirjastuse sarja «Bibliotheca Mediorum et Communicationis).
  5. Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Avatdu Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985587522

  {TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS – 20 teost}

  1. Adorno, Theodor W. Uue muusika filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Ross; [toimetajad Katrin Kern, Mart Jaanson]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033270
  2. Anderson, Benedict. Kujutletud kogukonnad: mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja Tiiu Hallap; järelsõna Aro Velmet]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, c2020. – 343 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033058
  3. Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Erki Lind; [toimetanud Indrek Peedu, Ivo Volt]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775262
  4. Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein, saatesõna Tiiu Hallap; [toimetanud Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949770595
  5. Fraassen, Bas C. van. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773145
  6. Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949324972
  7. Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, sissejuhatus ja lisad Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985563999
  8. Gennep, Arnold van. Siirderiitused; tõlkinud Anti Saar; [toimetajad Toomas Gross, Ivo Volt; järelsõna Toomas Gross]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 255 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949031504
  9. Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Rein Vihalemm; [toimetanud Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949327300
  10. Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku; tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo; [toimetaja Marju Luts-Sootak]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 185 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949778393
  11. Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud ja saatesõna Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9985565436
  12. Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere, saatesõnad Silvi Salupere, Peeter Torop. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949195480
  13. Malinowski, Bronisław. Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid; koostanud ja eessõna kirjutanud Robert Redfield; tõlkinud Olavi Teppan; [toimetanud ja järelsõna: Toomas Gross]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 407 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949032723
  14. Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind, saatesõna Kalevi Kull; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.)]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651
  15. Putnam, Hilary. Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm; tõlkinud [ja järelsõna] Tiiu Hallap; [toimetaja Anto Unt]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 310 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949034888
  16. Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt, saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9949110211
  17. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste; tõlkinud Uku Tooming; järelsõnad: Julia Tanney ja Uku Tooming; [toimetaja Andres Luure]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 484 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033119
  18. Smith, Wilfred Cantwell. Religiooni tähendus ja ots; tõlkinud Mihkel Niglas; [toimetajad Rauno Alliksaar, Ivo Volt; järelsõna: Indrek Peedu]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 450 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949033089
  19. Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud ja saatesõna Mart Trummal, saatesõna Jüri engelbrecht; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664
  20. Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap; [toimetanud Jaan Kangilaski]. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 197 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949770465

  {TÄNAPÄEV – 6 teost}

  1. Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg; [järelsõna: Johannes Saar]. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk.; – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985621395
  2. Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon; [toimetaja Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, c2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985626573 
  3. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja järelsõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499
  4. Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985623909
  5. Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; vene keelest tõlkinud Pärt Lias; [järelsõna: Peeter Torop]. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985623916
  6. Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; saksa keelest tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985628300

  {VAGABUND – 30 teost}

  * ühel teosel olemas ka e-raamat (epub), väljaandja EKSA
  1. Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835395
  2. Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835174
  3. Borges, Jorge Luis. Valik esseid; [tõlkinud Ruth Lias; valinud, värsid tõlkinud ja järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835417
  4. Brodski, Jossif. Koguja rõõm; [koostanud Mihhail Lotman]. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835158
  5. Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkija Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835115
  6. Canetti, Elias. Massid ja võim; [tõlkinud Mati Sirkel]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835441
  7. Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; [tõlkinud Leena Tomasberg; järelsõna: Jan Blomstedt]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835557
  8. Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull, [Mati Sirkel; eessõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835263
  9. Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835042
  10. Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835212
  11. Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; [tõlkinud Krista Läänemets]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835433// e-raamat: ISBN 9985835433. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus: Digira, 2011. ISBN 9789985794203 (epub)  
  12. Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud [ja järelsõna:] Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835271
  13. James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; [tõlkinud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835735
  14. Jung, Carl. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; [tõlkinud ja eessõna: Mati Unt]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835026
  15. Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835298
  16. Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; [tõlkinud Joel Sang]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835654
  17. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; [prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835549
  18. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; [tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985835722
  19. Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; [koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul]. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835379
  20. Machiavelli, Niccolo. Valitseja. Machiavelli / Quentin Skinner; [tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835492
  21. Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835107
  22. Ortega y Gasset, José. Masside mäss; [tõlkinud Ruth Lias; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835565
  23. Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; [tõlkinud Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, [1995]. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835085
  24. Pound, Ezra. Lugemise aabits; [tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835468
  25. Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583531X
  26. Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583562X
  27. Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; [tõlkinud ja järelsõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835077
  28. Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835220
  29. Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; [tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835573
  30. Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; [koostanud ja järelsõna: Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu.]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835530

  {VALGUS – 5 teost}

  1. Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682951
  2. Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985681657
  3. Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna eestikeelsele väljaandele Helen Eenmaa-Dimitrieva, toimetanud Sirje Laidre, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040
  4. Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985680804
  5. Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015 [tegelikult 2016]. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682999

  {VARRAK – 18 teost}

  * ühel teosel olemas ka e-raamat (epub)
  1. Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein, toimetanud Leino Pahtma. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912
  2. Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; [tõlkijad Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303733
  3. Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud Triinu Tamm; järelsõna: Eik Hermann]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326435
  4. Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Pakk-Allmann; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985316016
  5. Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326183
  6. Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder: [inglise keelest tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga; järelsõna: Ernie Lepore ja Kirk Ludwig]. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985325896
  7. Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985332641
  8. Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; toimetaja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985322222
  9. Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303776
  10. Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetaja Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985321232
  11. Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure; järelsõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985333426
  12. Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; hispaania keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Marvi Järve; [toimetaja Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985307461
  13. Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkija Mirjam Lepikult; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985300866
  14. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tlk ja järelsõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985339169; I // e-raamat: 1 võrguväljaanne, Tallinn: Varrak, 2018, ISBN 9789985343227 (epub; TlnKr)
  15. Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Prantsuse keelest tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro, erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660
  16. Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; [tõlkija Krista Kaer]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985306120
  17. Voltaire. Filosoofilised kirjad; tõlkinud Anti Saar, Marri Amon [(25. kiri)]; [järelsõna Marek Tamm ; toimetanud Leena Tomasberg] – Tallinn: Varrak, 2019 – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985347744              
  18. Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985302575