Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud

  1994. aastast kuni 2018. aasta 17. aprillini on ilmunud 206 teost (215 raamatut),

  • sh viis teost 2., parandatud trükis (Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron (2003/2017); Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele (1996/2008); Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (1996/2008))
  • ja neli teost kahes köites (Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I–II (2010, 2011); Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I–II (2005); Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I–II (2012); Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I–II (2016).).

  Allpool on toodud nende jagunemine a) autori, b) ilmumisaasta ja c) kirjastuse järgi.

  A. AER-i SARJAS ILMUNUD TEOSED AUTORI JÄRGI (1994 – 17. IV 2018)

  1. Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Joel Sang; järelsõna: Daniele Monticelli]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792865

  2. Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: EKSA, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796245

  3. Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; araabia keelest tõlkinud ja kommenteerinud [ning eessõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk.– (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771976

  4. Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Liisi Keedus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771969

  5. Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2.

  6. Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas; järelsõna: Anne Lill]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772621 // Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821645

  7. Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna Anne Lill]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774267

  8. Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein, toimetanud Leino Pahtma. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912

  9. Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; pärsia keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773741

  10. Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson; järelsõna: Märt Väljataga]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772874

  11. Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835395

  12. Bacon, Francis. Esseed; tlk ja järels. Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605.

  13. Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud ja järelsõna: Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856

  14. Bahtin, Mihhail. Francois Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats; saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724

  15. Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud [ja eessõna:] Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774625

  16. Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; [tõlkijad Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303733

  17. Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772737

  18. Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg]. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202173

  19. Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835174

  20. Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796733

  21. Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja järelsõna Hillar Künnapas; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775639

  22. Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775332

  23. Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775233

  24. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults; saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790.

  25. Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771891

  26. Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771884

  27. Bergson, Henri. Loov evolutsioon / Henri Bergson; tõlkinud [ja eessõna:] Margus Ott, Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136

  28. Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773055

  29. Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902890 (vale), 9985913736

  30. Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985796566

  31. Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud Triinu Tamm; järelsõna: Eik Hermann]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326435

  32. Boas, Franz. Primitiivne teadvus; [tõlkija Margit Rennebaum; toimetaja ja eessõna: Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794975

  33. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985775875

  34. Borges, Jorge Luis. Valik esseid; [tõlkinud Ruth Lias; valinud, värsid tõlkinud ja järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835417

  35. Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg; [järelsõna: Johannes Saar]. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985621395

  36. Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon; [toimetaja Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, 2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985626573

  37. Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772898

  38. Brodski, Jossif. Koguja rõõm; [koostanud Mihhail Lotman]. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835158

  39. Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud: Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774519

  40. Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878582

  41. Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Pakk-Allmann; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985316016

  42. Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkija Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835115

  43. Canetti, Elias. Massid ja võim; [tõlkinud Mati Sirkel]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835441

  44. Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. –(Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775431

  45. Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud [ja järelsõna:] Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775004

  46. Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; [tõlkinud ja järelsõna: Margit Rennebaum; toimetanud ja koostanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2007. – 159, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud). ISBN 9789985791943

  47. Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; [tõlkinud Toivo Pilli]. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821750

  48. Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; [tõlkinud Kristin Sarv; järelsõnad: Erast Parmasto, Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821939

  49. Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771648

  50. Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; [tõlkinud Leena Tomasberg; järelsõna: Jan Blomstedt]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835557

  51. Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326183

  52. Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; [tõlkinud Janika Sild]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821882

  53. Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm; [toimetanud Katrin Raid; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774465

  54. Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlge inglise keelest: Tiiu Hallap; [toimetanud, registri koostanud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913760

  55. Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder: [inglise keelest tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga; järelsõna: Ernie Lepore ja Kirk Ludwig]. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985325896

  56. Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; inglise keelest tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878167

  57. Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772560

  58. Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773475

  59. Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja [järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773031

  60. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: Kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur, toimetaja Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985588291

  61. Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull, [Mati Sirkel; eessõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835263

  62. Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835042

  63. Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; prantsuse keelest tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417

  64. Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775042

  65. Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; ladina keelest tõlkinud Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe; [eessõna: Meelis Friedenthal]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774489

  66. Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775028

  67. Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete "rüvetus" ja "tabu" analüüs; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Kaia Sisask; eessõna: Patrick Laviolette]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Bibliotheca anthropologica, ISSN 2228-205X) (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985588000

  68. Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlge inglise keelest ja järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878612

  69. Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682951

  70. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk ja järelsõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432

  71. Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835212

  72. Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetajad Indrek Peedu, Ivo Volt; järelsõna: Erki Lind]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789949775262

  73. Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902823

  74. Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja ja järelsõna Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770595

  75. Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud ja tõlkinud, [eessõna:] Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526

  76. Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774533

  77. Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; [tõlkinud Andrus Tool]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821726

  78. Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [järelsõna: Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985770250

  79. Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985681657

  80. Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985332641

  81. Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; toimetaja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985322222

  82. Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480 lk., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774762

  83. Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303776

  84. Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetaja Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949324972

  85. Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; [tõlkinud Krista Läänemets]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835433. Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985794203 (epub)

  86. Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, [sissejuhatus ja lisad:] Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985563999

  87. Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; saksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878639

  88. Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775035

  89. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja järelsõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499

  90. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid; koost. Marek Tamm, tlk Anti Saar, toimetaja ja järelsõna autor Märt Väljataga. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272.

  91. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985796993 (1. kd.), 9789985797068 (kogu teos) // Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud Triinu Pakk; [järelsõna: Triinu Pakk]. – Tallinn: EKSA, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)

  92. Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud [ja järelsõna:] Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835271

  93. Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga; [järelsõna: Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg]. – Tallinn: EKSA, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795958

  94. Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure; [järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202777

  95. Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt; [toimetanud Urmas Tõnisson; kommentaarid ja järelsõna: Arne Hiob]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772881

  96. Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud [ja järelsõna] Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775240

  97. Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna eestikeelsele väljaandele Helen Eenmaa-Dimitrieva, toimetanud Sirje Laidre, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040

  98. Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; [koostanud,] tõlkinud ja järelsõna "Esteetika ületamisest": Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878647

  99. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna "Juhatus väljumaks metafüüsikast": Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878728 // Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821718

  100. Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774441

  101. Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja Piret Kuusk; järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949327300

  102.   Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; [tõlkija Jaan Pärnamäe; koostaja Urmas Sutrop; toimetaja Anu Laanemets]. – Tallinn: EKSA, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794692

  103. Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796283

  104. James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; [tõlkinud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835735

  105.   James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774472

  106. Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; [tõlkinud Krista Läänemets; toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821742

  107. Jehuda Halevi. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; heebrea keelest tõlkinud [ja järelsõnad:] Kalle Kasemaa. – Tallinn: EKSA, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985790618

  108. Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna: Alo Jüriloo]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124

  109. Jung, Carl. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu; [eessõna: Alo Jüriloo, Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136

  110. Jung, Carl. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; [tõlkinud ja eessõna: Mati Unt]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835026

  111. Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772706

  112. Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835298

  113. Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771662

  114. Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771907

  115. Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772867

  116. Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985680804

  117. Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949933303. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub).

  118. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985958933. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub).

  119. Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; [tõlkinud Joel Sang]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835654

  120. Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789949962709. Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub) .

  121. Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud [ja järelsõna:] Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985565436

  122. Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985623909

  123. Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias; [järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878663

  124. Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949903818

  125. La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, järelsõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622

  126. Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; [koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793121

  127. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; [prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835549

  128. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; [tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985835722

  129. Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; prantsuse keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398). ISBN 9789985587461

  130. Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere; [toimetaja ja järelsõna: Silvi Salupere; eessõna: Peeter Torop]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud eesti raamat). ISBN 9789949195480

  131. Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; vene keelest tõlkinud Pärt Lias; [järelsõna: Peeter Torop]. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985623916

  132. Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; [koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul]. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835379

  133. Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu; [toimetanud ja järelsõna: Ragne Kõuts-Klemm; toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771877

  134. Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud [ja järelsõna:] Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773734

  135. Machiavelli, Niccolo. Valitseja. Machiavelli / Quentin Skinner; [tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835492

  136. Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774236

  137. Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.); järelsõna: Kalevi Kull]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651

  138. Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; keskülemsaksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775011

  139. Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetaja Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985321232

  140. Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott; eessõna: Claude Lefort]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774496

  141. Mill, John Stuart. Vabadusest; [inglise keelest] tõlkinud Kaja Tael; [eessõna: H. Rajandi]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902874

  142. Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets; [toimetanud Andrus Simsel; järelsõna: Kalev Kukk]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772553

  143. Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795385

  144. Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796399

  145. Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796238

  146. Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796535

  147. Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkija Kalle Kasemaa, toimetaja Siiri Ombler. –   Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561

  148. Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835107

  149. Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure; järelsõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985333426

  150. Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkija Jaanus Sooväli, toimetaja Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659.

  151. Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; saksa keelest tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985628300

  152. Ortega y Gasset, José. Masside mäss; [tõlkinud Ruth Lias; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835565

  153. Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; [tõlkinud Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, [1995]. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835085

  154. Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913744

  155. Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; hispaania keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Marvi Järve; [toimetaja Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985307461

  156. Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775295

  157. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koost. ja järelsõna Marju Lepajõe, tlk ja komm. Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; ISBN 9789949473519 (epub; TlnKr) // Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat). – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X

  158. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793145 (köites) // Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: EKSA, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794357

  159. Pound, Ezra. Lugemise aabits; [tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835468

  160. Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt; [järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9949110211

  161. Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter; [toimetanud Jaan Kangilaski; järelsõna: Jaan Kivistik]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796702

  162. Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682999

  163. Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583531X

  164. Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkija Mirjam Lepikult; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985300866

  165. Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774540

  166. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tlk ja järelsõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985339169; ISBN 9789985343227 (epub; TlnKr).

  167. Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud [ja eessõna:] Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998590284X

  168. Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902807

  169. Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772478

  170. Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; [tõlkijad Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; toimetaja Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792827. Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub).

  171. Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Prantsuse keelest tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro, erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660

  172. Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: Valik artikleid; koost. ja tlk Anu Põldsam, järelsõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775806.

  173. Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775363

  174. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772744 // Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; [tõlkinud ja järelsõna: Ilmar Vene]. – Tartu: Ilmamaa, [1996]. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821343

  175. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal; [eessõna: Arno Köörna]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771686 // Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771693

  176. Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud [ja saatesõna:] Mart Trummal; [toimetaja: Kalle Hein; järelsõna: Jüri Engelbrecht]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664

  177. Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; [tõlkija Krista Kaer]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985306120

  178. Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Henn Käärik]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776179

  179. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) // Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Ülo Matjus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos)

  180. Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; ladina keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 391 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775370

  181. Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; toimetaja Jaan Kangilaski. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. — 197 lk. (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770465

  182. Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202726

  183. Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985302575

  184. Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583562X

  185. Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913728

  186. Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov; [toimetanud Silvi Salupere; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774274

  187. Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; inglise keelest tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878477

  188. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias, [Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773017 // Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; [tõlkinud Ruth Lias, Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821696

  189. Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud [ja järelsõna:] Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772775

  190. Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; [koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski]; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, [kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771983

  191. Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid [koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774304

  192. Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; [tõlkinud ja järelsõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835077

  193. Van Fraassen, Bas C. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja ja järelsõna: Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773145

  194. Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski; [järelsõna: Maarja Kangro]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985795521

  195. Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774502

  196. Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, [Ivan Bunini novelli "Kerge hinguse" tõlge: Aivar Kull; toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna "Psühholoogilise uurimise kunst" ja kommentaarid: Vjatšeslav Ivanov; saatesõna "Lev Võgotski plahvatus": Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479

  197. Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud [ja järelsõna] Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774434

  198. Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835220

  199. Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; [tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835573

  200. Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud: Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985878460

  201. Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; [tõlkija Mihkel Niglas; toimetaja Urmas Sutrop; eessõnad: Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus: John B. Carroll]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 491 lk., [1] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793220

  202. Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985587522

  203. Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; saksa keelest tõlkinud [ja kommenteerinud] Andres Luure; [järelsõna: Jüri Eintalu]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985770801

  204. Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; [tõlkinud Jaan Kangilaski, Veiko Palge; järelsõna: Jaan Kivistik]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821734

  205. Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; [tõlkinud Andres Luure; eessõna: G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright; järelsõna: Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878604

  206. Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; [koostanud ja järelsõna: Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu.]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835530

  B. AER-i SARJAS ILMUNUD RAAMATUD AJALISES JÄRJESTUSES (1994 – 17. IV 2018)

  1994 – 1 raamat

  Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902807 

  1995 – 5 raamatut

  Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835042
   
  Jung, Carl. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; [tõlkinud ja eessõna: Mati Unt]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835026 

  Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; [tõlkinud Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, [1995]. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835085 

  Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud [ja eessõna:] Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998590284X 

  Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; [tõlkinud ja järelsõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835077 

  1996 – 9 raamatut

  Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821645 

  Brodski, Jossif. Koguja rõõm; [koostanud Mihhail Lotman]. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835158 

  Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkija Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835115 

  Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821718 

  Mill, John Stuart. Vabadusest; [inglise keelest] tõlkinud Kaja Tael; [eessõna: H. Rajandi]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902874 

  Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835107 

  Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; [tõlkinud ja järelsõna: Ilmar Vene]. – Tartu: Ilmamaa, [1996]. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821343 

  Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; [tõlkinud Ruth Lias, Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821696 

  Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; [tõlkinud Jaan Kangilaski, Veiko Palge; järelsõna: Jaan Kivistik]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821734 

  1997 – 5 raamatut

  Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835174 

  Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835212 

  Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902823 

  Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; [tõlkinud Andrus Tool]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821726 

  Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; [tõlkinud Krista Läänemets; toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821742 

  1998 – 9 raamatut

  Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902890 (vale), 9985913736

  Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; [tõlkinud Kristin Sarv; järelsõnad: Erast Parmasto, Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821939 

  Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; [tõlkinud Janika Sild]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821882 

  Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull, [Mati Sirkel; eessõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835263 

  Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud [ja järelsõna:] Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835271 

  Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835298 

  Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913744 

  Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkija Mirjam Lepikult; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985300866 

  Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835220 

  1999 – 7 raamatut

  Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835395 

  Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg]. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202173 

  Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; [tõlkinud Toivo Pilli]. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821750 

  Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, [sissejuhatus ja lisad:] Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985563999 

  Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna "Juhatus väljumaks metafüüsikast": Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878728

  Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; [koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul]. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835379 

  Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583531X 

  2000 – 9 raamatut

  Borges, Jorge Luis. Valik esseid; [tõlkinud Ruth Lias; valinud, värsid tõlkinud ja järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835417 

  Canetti, Elias. Massid ja võim; [tõlkinud Mati Sirkel]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835441 

  Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlge inglise keelest: Tiiu Hallap; [toimetanud, registri koostanud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913760 

  Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; inglise keelest tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878167 

  Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; [tõlkinud Krista Läänemets]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835433. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus: Digira, 2011. ISBN 9789985794203 (epub) 

  Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985680804 

  Pound, Ezra. Lugemise aabits; [tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835468 

  Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913728 

  Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; [tõlkinud Andres Luure; eessõna: G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright; järelsõna: Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878604 

  2001 – 8 raamatut

  Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303776 

  Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure; [järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202777 

  Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud [ja järelsõna:] Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985565436 

  Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; [prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835549 

  Machiavelli, Niccolo. Valitseja.Machiavelli / Quentin Skinner; [tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835492

  Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202726 

  Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985302575 

  Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; [koostanud ja järelsõna: Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu.]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835530

  2002 – 7 raamatut

  Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; [tõlkijad Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303733 

  Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; [tõlkinud Leena Tomasberg; järelsõna: Jan Blomstedt]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835557 

  Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; saksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878639 

  Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; [koostanud,] tõlkinud ja järelsõna "Esteetika ületamisest": Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878647 
  Ortega y Gasset, José. Masside mäss; [tõlkinud Ruth Lias; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835565 

  Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; [tõlkija Krista Kaer]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985306120 

  Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; [tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835573 

  2003 – 9 raamatut

  Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg; [järelsõna: Johannes Saar]. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985621395 

  Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878582 

  Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlge inglise keelest ja järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878612
   
  Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [järelsõna: Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985770250 

  Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias; [järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878663 

  Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; hispaania keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Marvi Järve; [toimetaja Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985307461 

  Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat). – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X 

  Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583562X 

  Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; inglise keelest tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878477 

  2004 – 3 raamatut

  Jehuda Halevi. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; heebrea keelest tõlkinud [ja järelsõnad:] Kalle Kasemaa. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985790618

  Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; [tõlkinud Joel Sang]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835654 

  Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; [tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985835722 

  2005 – 8 raamatut

  Bergson, Henri. Loov evolutsioon / Henri Bergson; tõlkinud [ja eessõna:] Margus Ott, Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136 

  Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985681657 

  James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; [tõlkinud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835735 

  Jung, Carl. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu; [eessõna: Alo Jüriloo, Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136 

  Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt; [järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9949110211 

  Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal; [eessõna: Arno Köörna]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771686 

  Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771693 

  Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; saksa keelest tõlkinud [ja kommenteerinud] Andres Luure; [järelsõna: Jüri Eintalu]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985770801 

  2006 – 4 raamatut

  Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771884 

  Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771662 

  Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985623909 

  Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; vene keelest tõlkinud Pärt Lias; [järelsõna: Peeter Torop]. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985623916 

  2007 – 8 raamatut

  Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; araabia keelest tõlkinud ja kommenteerinud [ning eessõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk.– (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771976 

  Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas; järelsõna: Anne Lill]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772621.

  Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771891 

  Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; [tõlkinud ja järelsõna: Margit Rennebaum; toimetanud ja koostanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. – 159, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud). ISBN 9789985791943 

  Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771648 

  Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771907 

  Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985958933. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub).

  Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets; [toimetanud Andrus Simsel; järelsõna: Kalev Kukk]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772553 

  2008 – 7 raamatut

  Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon; [toimetaja Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, 2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985626573 

  Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Pakk-Allmann; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985316016 

  Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772560 

  Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772706 

  Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772867 

  Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772744 

  Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias, [Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773017

  2009 – 9 raamatut

  Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Joel Sang; järelsõna: Daniele Monticelli]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792865 

  Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773055 

  Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772898 

  Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt; [toimetanud Urmas Tõnisson; kommentaarid ja järelsõna: Arne Hiob]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772881 

  Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu; [toimetanud ja järelsõna: Ragne Kõuts-Klemm; toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771877 

  Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; saksa keelest tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985628300
   
  Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772478 

  Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; [tõlkijad Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; toimetaja Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792827. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub).

  Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud [ja järelsõna:] Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772775 

  2010 – 7 raamatut

  Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772737 

  Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; [koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793121 

  Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere; [toimetaja ja järelsõna: Silvi Salupere; eessõna: Peeter Torop]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud eesti raamat). ISBN 9789949195480 

  Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetaja Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985321232 
  Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793145 (köites) 

  Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud: Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985878460 

  Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; [tõlkija Mihkel Niglas; toimetaja Urmas Sutrop; eessõnad: Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus: John B. Carroll]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010. – 491 lk., [1] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793220 

  2011 – 3 raamatut

  Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja [järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773031 

  Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; toimetaja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985322222 

  Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794357

  2012 – 13 raamatut

  Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Liisi Keedus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771969 

  Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; pärsia keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773741 

  Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson; järelsõna: Märt Väljataga]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772874 

  Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326183 

  Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder: [inglise keelest tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga; järelsõna: Ernie Lepore ja Kirk Ludwig]. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985325896 

  Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; [tõlkija Jaan Pärnamäe; koostaja Urmas Sutrop; toimetaja Anu Laanemets]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794692 

  Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949933303. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub).

  Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; prantsuse keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398). ISBN 9789985587461 

  Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud [ja järelsõna:] Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773734 

  Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774236 

  Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) 

  Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Ülo Matjus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) 

  Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum, ISSN 1736-9398) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985587522 

  2013 – 12 raamatut

  Boas, Franz. Primitiivne teadvus; [tõlkija Margit Rennebaum; toimetaja ja eessõna: Urmas Sutrop]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794975

  Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud: Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774519

  Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm; [toimetanud Katrin Raid; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774465

  Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774441

  James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774472

  Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott; eessõna: Claude Lefort]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774496

  Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795385

  Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774540

  Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; [koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski]; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, [kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771983

  Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid [koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774304

  Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski; [järelsõna: Maarja Kangro]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985795521

  Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774502

  2014 – 14 raamatut

  Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud [ja eessõna:] Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774625

  Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud Triinu Tamm; järelsõna: Eik Hermann]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326435

  Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud [ja järelsõna:] Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775004

  Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773475

  Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775042

  Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; ladina keelest tõlkinud Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe; [eessõna: Meelis Friedenthal]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774489

  Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774533

  Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480 lk., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774762

  Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetaja Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949324972

  Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga; [järelsõna: Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795958

  Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja Piret Kuusk; järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949327300

  Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789949962709. Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub) .

  Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov; [toimetanud Silvi Salupere; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774274

  Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud [ja järelsõna] Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774434

  2015 – 20 raamatut

  Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796245

  Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna Anne Lill]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774267

  Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja järelsõna Hillar Künnapas; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775639

  Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775332

  Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985796566

  Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775431

  Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775028

  Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete "rüvetus" ja "tabu" analüüs; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Kaia Sisask; eessõna: Patrick Laviolette]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Bibliotheca anthropologica, ISSN 2228-205X) (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985588000

  Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682951

  Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985332641

  Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775035

  Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud [ja järelsõna] Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775240

  Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796283

  Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949903818

  Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; keskülemsaksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775011

  Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796399

  Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796238

  Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796535

  Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure; järelsõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985333426

  Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775363

  2016 – 14 raamatut

  Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796733

  Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775233

  Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; prantsuse keelest tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417

  Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud ja tõlkinud, [eessõna:] Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526

  Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja ja järelsõna Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770595.

  Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985796993 (1. kd.), 9789985797068 (kogu teos)

  Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud Triinu Pakk; [järelsõna: Triinu Pakk]. – Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)

  Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775295

  Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter; [toimetanud Jaan Kangilaski; järelsõna: Jaan Kivistik]. — Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796702

  Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015 [tegelikult 2016]. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682999

  Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; ladina keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 391 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775370

  Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; toimetaja Jaan Kangilaski. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. — 197 lk. (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770465

  Van Fraassen, Bas C. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja ja järelsõna: Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016 [tegelikult 2017]. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773145

  Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, [Ivan Bunini novelli "Kerge hinguse" tõlge: Aivar Kull; toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna "Psühholoogilise uurimise kunst" ja kommentaarid: Vjatšeslav Ivanov; saatesõna "Lev Võgotski plahvatus": Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479

  2017 – 17 raamatut

  Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2.

  Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein, toimetanud Leino Pahtma. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912

  Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud ja järelsõna: Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856

  Bahtin, Mihhail. Francois Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats; saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724

  Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985775875

  Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: Kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur, toimetaja Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985588291

  Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetajad Indrek Peedu, Ivo Volt; järelsõna: Erki Lind]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789949775262

  Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja järelsõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499

  Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna eestikeelsele väljaandele Helen Eenmaa-Dimitrieva, toimetanud Sirje Laidre, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040

  Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna: Alo Jüriloo]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124

  La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, järelsõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622

  Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.); järelsõna: Kalevi Kull]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651

  Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkija Kalle Kasemaa, toimetaja Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561.

  Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkija Jaanus Sooväli, toimetaja Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659.

  Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koost. ja järelsõna Marju Lepajõe, tlk ja komm. Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; ISBN 9789949473519 (epub; TlnKr).

  Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Prantsuse keelest tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro, erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660

  Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud [ja saatesõna:] Mart Trummal; [toimetaja: Kalle Hein; järelsõna: Jüri Engelbrecht]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664

  Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Henn Käärik]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985776179

  2018 - seni 6 raamatut

  Bacon, Francis. Esseed; tlk ja järels. Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605. 

  Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults; saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790. 

  Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk ja järelsõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432 

  Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid; koost. Marek Tamm, tlk Anti Saar, toimetaja ja järelsõna autor Märt Väljataga. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272. 

  Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tlk ja järelsõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985339169; ISBN 9789985343227 (epub; TlnKr). 

  Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: Valik artikleid; koost. ja tlk Anu Põldsam, järelsõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775806. 

  C. AER-i SARJAS ILMUNUD RAAMATUD KIRJASTUSTE JÄRGI (1994 – 11. XII 2017)

  EESTI KEELE SIHTASUTUS – 23 teost

  Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Joel Sang; järelsõna: Daniele Monticelli]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 237, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792865

  Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: EKSA, 2015. – 173 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796245

  Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; [toimetanud Maria-Maren Sepper]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 298 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796733

  Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 284 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985796566

  Boas, Franz. Primitiivne teadvus; [tõlkija Margit Rennebaum; toimetaja ja eessõna: Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud) (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794975

  Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; [tõlkinud ja järelsõna: Margit Rennebaum; toimetanud ja koostanud Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2007. – 159, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat) (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud). ISBN 9789985791943

  Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk ja järelsõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949604432

  Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid; koost. Marek Tamm, tlk Anti Saar, toimetaja ja järelsõna autor Märt Väljataga. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789949604272.

  Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 840 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985796993 (1. kd.), 9789985797068 (kogu teos) // Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud Triinu Pakk; [järelsõna: Triinu Pakk]. – Tallinn: EKSA, 2016. – 799 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)

  Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga; [järelsõna: Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg]. – Tallinn: EKSA, 2014. – 189 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795958

  Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; [tõlkija Jaan Pärnamäe; koostaja Urmas Sutrop; toimetaja Anu Laanemets]. – Tallinn: EKSA, 2012. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794692

  Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 236 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796283

  Jehuda Halevi. Kuzari. Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; heebrea keelest tõlkinud [ja järelsõnad:] Kalle Kasemaa. – Tallinn: EKSA, 2004. – 478, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985790618

  Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; [koostanud Urmas Sutrop; tõlkinud Margit Rennebaum; toimetanud Silvi Salupere]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 204 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793121

  Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross; [toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 632 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985795385

  Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 410 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796399

  Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796238

  Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796535

  Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]; tõlkinud Ene-Reet Soovik; [toimetanud Inna Lusti]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 587 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793145 (köites) // Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Märt Väljataga]. – Tallinn: EKSA, 2011. – 653, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985794357

  Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter; [toimetanud Jaan Kangilaski; järelsõna: Jaan Kivistik]. — Tallinn: EKSA, 2016. — 125 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985796702

  Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; [tõlkijad Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; toimetaja Urmas Sutrop]. – Tallinn: EKSA, 2009. – 275 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985792827. Tallinn: EKSA: Digira, 2011. ISBN 9789985793657 (epub).

  Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski; [järelsõna: Maarja Kangro]. – Tallinn: EKSA, 2013. – 228 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985795521

  Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; [tõlkija Mihkel Niglas; toimetaja Urmas Sutrop; eessõnad: Urmas Sutrop, Stuart Chase, sissejuhatus: John B. Carroll]. – Tallinn: EKSA, 2010. – 491 lk., [1] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985793220

  EYS VELJESTO – 2 teost

  Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud ja järelsõna: Jüri Lipping]. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949903856

  Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud ja toimetanud Jüri Lipping; tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg, Tanel Vallimäe. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949903818

  HENDRIK LINDEPUU KIRJASTUS – 3 teost

  Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949933303. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949933310 (epub).

  Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu; [toimetaja Inna Lusti]. – Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985958933. Laiuse [Jõgevamaa]: Hendrik Lindepuu Kirjastus; Tallinn: Elera: Digira, 2012. ISBN 9789949905966 (epub).

  Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789949962709. Tartu: H. Lindepuu, 2014. ISBN 9789949962716 (epub)

  HORTUS LITTERARUM – 8 teost

  Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902890 (vale), 9985913736

  Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlge inglise keelest: Tiiu Hallap; [toimetanud, registri koostanud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913760

  Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902823

  Mill, John Stuart. Vabadusest; [inglise keelest] tõlkinud Kaja Tael; [eessõna: H. Rajandi]. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902874

  Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud [ja järelsõna:] Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum: Logos, 1998. – 621 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913744

  Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud [ja eessõna:] Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998590284X

  Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud [ja järelsõna:] Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985902807

  Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985913728


  ILMAMAA – 93 teost

  Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; araabia keelest tõlkinud ja kommenteerinud [ning eessõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk.– (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771976

  Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Liisi Keedus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771969

  Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Katre Ligi]. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2.

  Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Rein Saukas; järelsõna: Anne Lill]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772621 // Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821645

  Aristoteles. Poliitika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna Anne Lill]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774267

  Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; pärsia keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773741

  Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson; järelsõna: Märt Väljataga]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772874

  Bacon, Francis. Esseed; tlk ja järels. Ilmar Vene; [toimetanud Erkki Sivonen]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985776605.

  Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud [ja eessõna:] Anu Põldsam; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774625

  Bahtin, Mihhail. Francois Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats; saatesõna Jüri Talvet. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774724

  Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772737

  Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja järelsõna Hillar Künnapas; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775639

  Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775332

  Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre; [toimetanud Urmas Tõnisson; järelsõna: Peeter Torop]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775233

  Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus; tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults; saatesõna Anti Randviir. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775790.

  Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771891

  Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771884

  Bergson, Henri. Loov evolutsioon / Henri Bergson; tõlkinud [ja eessõna:] Margus Ott, Heete Sahkai. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136

  Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773055

  Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk; inglise keelest tõlkinud Laurits Leedjärv, saksa keelest tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985775875

  Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772898

  Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud: Krista Räni; [toimetanud ja kommenteerinud Anu Põldsam]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774519

  Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878582

  Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775431

  Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud [ja järelsõna:] Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775004

  Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; [tõlkinud Toivo Pilli]. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821750

  Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; [tõlkinud Kristin Sarv; järelsõnad: Erast Parmasto, Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821939

  Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771648

  Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; [tõlkinud Janika Sild]. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821882

  Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm; [toimetanud Katrin Raid; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774465

  Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; inglise keelest tõlkinud Aivo Lõhmus. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878167

  Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772560

  Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Mart Kangur]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773475

  Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja [järelsõna:] Margus Ott; [toimetanud Andres Luure]. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773031

  Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; prantsuse keelest tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Marju Lepajõe]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775417

  Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; [toimetanud Mirjam Lepikult]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775042

  Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; ladina keelest tõlkinud Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe; [eessõna: Meelis Friedenthal]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774489

  Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775028

  Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlge inglise keelest ja järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878612

  Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud ja tõlkinud, [eessõna:] Riin Kõiv; [toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985774526

  Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774533

  Filosoofilise hermeneutika klassikat / F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; [tõlkinud Andrus Tool]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821726

  Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [järelsõna: Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985770250

  Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480 lk., [24] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774762

  Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; saksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Andrus Tool. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878639

  Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Märt Läänemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775035

  Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt; [toimetanud Urmas Tõnisson; kommentaarid ja järelsõna: Arne Hiob]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772881

  Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud [ja järelsõna] Laurits Leedjärv; [toimetanud Kristina Lepist]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985775240

  Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; [koostanud,] tõlkinud ja järelsõna "Esteetika ületamisest": Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878647

  Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna "Juhatus väljumaks metafüüsikast": Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878728 // Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821718

  Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud [ja järelsõna:] Piret Kuusk; [toimetanud Kalle Hein]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774441

  James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Indrek Meos; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774472

  Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; [tõlkinud Krista Läänemets; toimetanud Liina Lukas]. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821742

  Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas; [toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna: Alo Jüriloo]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 303 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985776124

  Jung, Carl. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu; [eessõna: Alo Jüriloo, Vaino Vahing]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771136

  Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772706

  Kierkegaard, Søren. Surmatõbi: [kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks]; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771662

  Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Eva Velsker]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771907

  Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud [ja järelsõna:] Jaan Pärnamäe; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772867

  Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias; [järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878663

  La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, järelsõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775622

  Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu; [toimetanud ja järelsõna: Ragne Kõuts-Klemm; toimetanud Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771877

  Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud [ja järelsõna:] Urmas Petti; tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773734

  Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774236

  Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus. Meister Eckhart. Eristamise kõned; keskülemsaksa keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kalle Kasemaa; [toimetanud Liis Vaher]. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775011

  Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud [ja järelsõna:] Mirjam Lepikult; [toimetanud Margus Ott; eessõna: Claude Lefort]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774496

  Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets; [toimetanud Andrus Simsel; järelsõna: Kalev Kukk]. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772553

  Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkija Kalle Kasemaa, toimetaja Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775561.

  Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja. Tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkija Jaanus Sooväli, toimetaja Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985773659.

  Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; [toimetanud Katre Ligi]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 344 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775295

  Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koost. ja järelsõna Marju Lepajõe, tlk ja komm. Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt; [toimetanud Marju Lepajõe]. 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; ISBN 9789949473519 (epub; TlnKr) // Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud Marju Lepajõe; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – (Avatud Eesti raamat). – (Teosed / Platon; 1). ISBN 998582170X

  Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774540

  Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772478

  Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: Valik artikleid; koost. ja tlk Anu Põldsam, järelsõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; [toimetanud Iti Tõnisson]. Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985775806.

  Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; [toimetanud Katre Ligi.] – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775363

  Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud [ja järelsõna:] Ilmar Vene; [toimetanud Luule Krikmann]. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk.; 22 cm. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772744 // Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; [tõlkinud ja järelsõna: Ilmar Vene]. – Tartu: Ilmamaa, [1996]. – 591 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821343

  Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal; [eessõna: Arno Köörna]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771686 // Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771693

  Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Henn Käärik]. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789985776179

  Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos) // Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi; järelsõna: Ülo Matjus]. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773239 (kogu teos)

  Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; ladina keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Margus Ott]. — Tartu: Ilmamaa, 2016. — 391 lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985775370

  Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov; [toimetanud Silvi Salupere; järelsõna: Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774274

  Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; inglise keelest tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878477

  Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias, [Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985773017 // Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; [tõlkinud Ruth Lias, Jaan Unt; toimetanud Ain Kaalep; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821696

  Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud [ja järelsõna:] Ruth Lias; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985772775

  Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; [koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski]; tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, [kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; toimetanud Silvi Salupere]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. ill. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985771983

  Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid [koostanud Wilfried Härle, Thomas-Andreas Põder; tõlkinud Thomas-Andreas Põder; toimetanud Anne Burghardt]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774304

  Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud [ja järelsõna:] Katre Talviste; [toimetanud Siiri Ombler]. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985774502

  Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, [Ivan Bunini novelli "Kerge hinguse" tõlge: Aivar Kull; toimetanud Iti Tõnisson; saatesõna "Psühholoogilise uurimise kunst" ja kommentaarid: Vjatšeslav Ivanov; saatesõna "Lev Võgotski plahvatus": Peeter Torop]. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985775479

  Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud [ja järelsõna] Peeter Tulviste; [toimetanud Iti Tõnisson]. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – (Avatud Eesti Raamat). ISBN 9789985774434

  Wellek, René, Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud: Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik, Katre Ligi; [toimetanud Katre Ligi]. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985878460

  Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; saksa keelest tõlkinud [ja kommenteerinud] Andres Luure; [järelsõna: Jüri Eintalu]. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985770801

  Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; [tõlkinud Jaan Kangilaski, Veiko Palge; järelsõna: Jaan Kivistik]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985821734

  Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; [tõlkinud Andres Luure; eessõna: G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright; järelsõna: Andres Langemets]. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985878604

  KUNST – 3 teost

  Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg]. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202173

  Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure; [järelsõna: Jaak Kangilaski]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202777

  Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; [toimetanud Helen Arak]. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 5899202726

  TALLINNA ÜLIKOOLI KIRJASTUS – 4 teost

  Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: Kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur, toimetaja Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ seeria] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985588291

  Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete "rüvetus" ja "tabu" analüüs; inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk; [toimetanud Kaia Sisask; eessõna: Patrick Laviolette]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca anthropologica.) ISBN 9789985588000

  Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla, ehk, Teispool olemust; prantsuse keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Kaia Sisask; [toimetanud Margus Ott]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Avatud Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985587461

  Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; [toimetanud Mart Kangur]. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Avatdu Eesti raamat; [TLÜ sari] Bibliotheca controversiarum.) ISBN 9789985587522

  TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS – 12 teost

  Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetajad Indrek Peedu, Ivo Volt; järelsõna: Erki Lind]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 542 lk. (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789949775262

  Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein; [toimetaja ja järelsõna Tiiu Hallap]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770595.

  Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; [toimetaja Jaan Kangilaski]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949324972

  Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, [sissejuhatus ja lisad:] Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985563999

  Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja Piret Kuusk; järelsõna: Rein Vihalemm]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949327300

  Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud [ja järelsõna:] Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985565436

  Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere; [toimetaja ja järelsõna: Silvi Salupere; eessõna: Peeter Torop]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – (Avatud eesti raamat). ISBN 9789949195480

  Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind; [toimetajad: Ülo Maiväli, Marko Proust (4.–6. ptk.); järelsõna: Kalevi Kull]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949775651

  Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt; [järelsõna: Bruno Mölder]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9949110211

  Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud [ja saatesõna:] Mart Trummal; [toimetaja: Kalle Hein; järelsõna: Jüri Engelbrecht]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949773664

  Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud [ja järelsõna:] Tiiu Hallap; toimetaja Jaan Kangilaski. — Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. — 197 lk. (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789949770465

  Van Fraassen, Bas C. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap; [toimetaja ja järelsõna: Piret Kuusk]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN   9789949773145

  TÄNAPÄEV – 6 teost

  Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; prantsuse keelest tõlkinud Leena Tomasberg; [järelsõna: Johannes Saar]. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk.; – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985621395

  Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon; [toimetaja Kaia Sisask]. – Tallinn: Tänapäev, c2008. – 112 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985626573

  Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja järelsõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789949852499

  Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; prantsuse keelest tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985623909

  Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; vene keelest tõlkinud Pärt Lias; [järelsõna: Peeter Torop]. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985623916

  Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; saksa keelest tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; [toimetanud Triin Kaalep]. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985628300

  VAGABUND – 30 teost

  Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835395

  Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835174

  Borges, Jorge Luis. Valik esseid; [tõlkinud Ruth Lias; valinud, värsid tõlkinud ja järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835417

  Brodski, Jossif. Koguja rõõm; [koostanud Mihhail Lotman]. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835158

  Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkija Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835115

  Canetti, Elias. Massid ja võim; [tõlkinud Mati Sirkel]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835441

  Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; [tõlkinud Leena Tomasberg; järelsõna: Jan Blomstedt]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835557

  Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull, [Mati Sirkel; eessõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835263

  Derrida, Jacques. Positsioonid: [kolm filosoofilist intervjuud]; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835042

  Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835212

  Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; [tõlkinud Krista Läänemets]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835433.

  Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud [ja järelsõna:] Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835271

  James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; [tõlkinud ja järelsõna: Märt Väljataga]. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835735

  Jung, Carl. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; [tõlkinud ja eessõna: Mati Unt]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835026

  Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835298

  Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; [tõlkinud Joel Sang]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835654

  Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; [prantsuse keelest tõlkinud Kaia Sisask]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835549

  Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; [tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask, Jaan Undusk]. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985835722

  Lotman, Juri. Semiosfäärist: [artiklivalimik]; [koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul]. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835379

  Machiavelli, Niccolo. Valitseja. Machiavelli / Quentin Skinner; [tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835492

  Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlge saksa keelest ja järelsõna: Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835107

  Ortega y Gasset, José. Masside mäss; [tõlkinud Ruth Lias; järelsõna: Jüri Talvet]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835565

  Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; [tõlkinud Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, [1995]. – 446 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835085

  Pound, Ezra. Lugemise aabits; [tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo]. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835468

  Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud [ja järelsõna:] Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583531X

  Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 998583562X

  Valéry, Paul. Härra Teste: [esseed ja filosoofilised fragmendid]; [tõlkinud ja järelsõna: Hasso Krull]. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835077

  Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835220

  Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; [tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm]. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835573

  Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid: [valik artikleid]; [koostanud ja järelsõna: Jaan Kangilaski; tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge, Tarmo Uustalu.]. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985835530

  VALGUS – 5 teost

  Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; [toimetanud Sirje Laidre]. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682951

  Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985681657

  Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna eestikeelsele väljaandele Helen Eenmaa-Dimitrieva, toimetanud Sirje Laidre, Leslie Greeni eessõna, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985683040

  Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985680804

  Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; [toimetanud Andro Kitus]. — Tallinn: Valgus, 2015 [tegelikult 2016]. — 325, [1] lk. — (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985682999

  VARRAK – 17 teost

  Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein, toimetanud Leino Pahtma. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340912

  Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm; [tõlkijad Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303733

  Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar; [toimetanud Triinu Tamm; järelsõna: Eik Hermann]. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326435

  Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; inglise keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Triinu Pakk-Allmann; [toimetaja Märt Väljataga]. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985316016

  Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; prantsuse keelest tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985326183

  Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski, Bruno Mölder: [inglise keelest tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt, Märt Väljataga; järelsõna: Ernie Lepore ja Kirk Ludwig]. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985325896

  Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetanud Anti Saar]. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985332641

  Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm; tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm, Märt Väljataga; toimetaja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985322222

  Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985303776

  Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Lepikult; [toimetaja Eduard Parhomenko]. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985321232

  Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure; järelsõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9789985333426

  Paz, Octavio. Üksinduse labürint: [esseekogu]; hispaania keelest tõlkinud [ja järelsõna:] Marvi Järve; [toimetaja Terje Kuusik]. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985307461

  Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust, ehk, Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkija Mirjam Lepikult; [järelsõna: Marek Tamm]. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985300866

  Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tlk ja järelsõna Bruno Mölder; [erialatoimetaja Jaan Kangilaski]. Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985339169; ISBN 9789985343227 (epub; TlnKr).

  Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus. Prantsuse keelest tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro, erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai, Madis Jürviste. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – (Avatud Eesti raamat.) ISBN 9789985340660

  Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; [tõlkija Krista Kaer]. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985306120

  Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – (Avatud Eesti raamat). ISBN 9985302575


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta