Avatud  Eesti Raamatu ekspertkomisjon


Avatud  Eesti Raamatu ekspertkomisjon (edaspidi komisjon) otsustati luua vastavalt Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu otsusele 29. juunil 2004. a. kolmeliikmelisena. Komisjon moodustatakse Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali ettepanekul. Komisjoni kinnitab Kultuurkapitali nõukogu neljaks aastaks.

Komisjoni koosseis alates 27.06.2017

Kinnitatud  27.06.2017 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 7/2017-S09

  • Mart Orav 
  • Peeter Torop
  • Tõnu Viik

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta