Õppestipendium arhitektuuri, sisearhitektuuri, disaini ja maastikuarhitektuuri erialal

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa teadmiste vahetusele ja rahvusvaheliste teadusalaste kontaktide loomisele. Välismaal sooritatud ained peavad minema arvesse õppekava täitmisel Eestis.

Õppestipendiumiga toetatakse õppetöös edukate looverialade magistrantide õpinguid välisülikoolides.
Stipendiumi saab taotleda üks (1) kuni neli (4) semestrit kestvaks lähetuseks.

Toetust võivad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.

Stipendiumisaajate eelvaliku teeb kohalik ülikool ning kinnitab seda soovituskirjaga. 
Teiste rahaliste stipendiumite kasutamine on lubatud.
Toetust kasutavatel magistrantidel on kohustus teavitada teiste toetusallikate kasutamisest.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud materjalid:

  • Stipendiumi taotleja portfoolio (pdf formaadis, kuid mitte suurem kui 10Mb).
  • Stipendiumi taotleja poolt allkirjastatud kinnituskiri, mis kinnitab, et ta on nõus pärast ülikooli lõpetamist töötama oma eriala Eesti ülikoolis assistendina vähemalt kahe semestri jooksul.
  • Eesti ülikooli erialakateedri soovitus- ja aktsepteerimiskiri mis kinnitab, et ollakse nõus võtma üliõpilane peale õpingute lõppu vähemalt kaheks semestriks assistendina tööle.
  • Välismaa õppeasutuse kinnituskiri kooli vastuvõtmise (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta.


Stipendiumi taotlemiseks vajalikud materjalid tuleb esitada arhitektuuri sihtkapitalile 20. maiks

Stipendiumi suurus on 2 500 eurot semestris, mis makstakse välja õppeasutuse kinnituskirja alusel vastuvõtmise või edasijõudmise kohta. 

Stipendiumi aruandluseks on vajalik esitada õppeasutuse kinnituskiri akadeemilistest õppetulemustest (Official Academic Transcript või Official Transcript of Records).


Sobivate kandidaatide puudumisel on sihtkapitalil õigus stipendiumi mitte välja anda.

Lisainfo: Tiina Klemm, e-posti aadress: Tiina.klemm@kulka.ee
Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta