Üheaastane loominguline stipendium


Sihtkapital annab välja kuni kuus 7 500 eurost üheaastast loomingulist stipendiumi.
Stipendium on mõeldud filmialal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks. 

Stipendiumitaotlused vaadatakse üle kord aastas. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. august. Stipendiumide taotlemine kuulutatakse avalikult välja kuni üks kuu enne taotlemise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtajaks esitada tavapärane taotlus, milles peavad olema märgitud:
  • viimase viie aasta loominguline biograafia
  • loomingulised eesmärgid stipendiumi kasutamise perioodiks

Stipendiumite eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali ekspertkomisjon koos EFI (Eesti Filmi Instituut) esindajatega. Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga toetusstipendiumi lepingu. Stipendium makstakse välja ühes osas. 

Kinnitatud audiovisuaalse kunsti sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 5/2014- S04, 26. märts 2014


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta