Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)
Liige
 Liikmekandidaadiks esitaja
Heilika PikkovesimeesEesti Dokumentalistide Gild MTÜ
Rein Kotov aseesimees Eesti Filmitootjate Liit, Allfilm, Exitfilm, Kopli Kinokompanii, Eesti Kinoliit
Karlo Funk                   
Homeless Bob Production, Must Käsi, Eesti Filmiajakirjanike Ühing      
Olga Pärn
Eesti Joonisfilm, Nukufilm, Eesti Animaliit
Anneli Ahven   Eesti Filmitootjate Liit, Allfilm, Exitfilm, Kopli Kinokompanii, Tallinna Ülikool, Eesti Filmitööstuse Klaster
Karin Reinberg   Nukufilm, Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing, Eesti Filmitööstuse Klaster
Sulev Keedus   Tallinna Ülikool, F-Seitse, Eesti Kinoliit, Allfilm, Flo Film
   

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta